امروز: دوشنبه، 6 تیر 1401
12/16 1399

گروه بازارپول - ارتقا درآمدهای عملیاتی وضعیت بانک سینا را بهبود داده است.


به گزارش رازپول، بررسی عملکرد 11 ماهه بانک نشان ميدهد که ميانگين درآمد تسهیلات اعطایی بانک 2774 ميليارد ریال است که نسبت به سال گذشته افزایش 35 درصدي داشته است. همچنين بانک به صورت ميانگين به سپرده گذاران 2105 ميليارد ریال سود  در ماه  پرداخته که به صورت هزینه شناسایی شده است که نسبت به سال 1398 افزایش 23 درصدي داشته است و اسپرد بانک به طور ميانگين با افزایش 95 درصدي به 669 ميليارد ریال در هر ماه رسيده است که از عملکرد مثبت بانک در سال جاري نسبت به سال گذشته حکایت دارد.

در تحليل سه ماه اخير شاهد کاهش درآمد تسهیلات و افزایش سود پرداختی به سپرده گذاران هستیم که اسپرد عملياتی بانک را با نرخ رشد منفی مواجه کرده است و بعد از فروردین ماه به کمترین مقدار در سال جاري رسيده است.

 

با توجه به این نکته که درآمد غير مشاع درآمد بالایی از درآمدهاي بانک را به خود اختصاص نميدهد از این رو تمرکز بانک باید به درآمدهاي مشاع و کنترل هزینه ها باشد. آنچه در نه ماه سال جاري مشاهده شد نشان ميدهد که درآمد سرمایه گذاري و سپرده گذاري بخش اصلی درآمدزایی و سودآوري بانک را نسبت به سال گذشته به خود اختصاص داده است.

لازم به ذکر است تراز این بانک در 11 ماه نخست سال جاري مجموعا 736 ميليارد تومان مثبت بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 90 درصد رشد نشان می دهد.

.

ارسال نظر

نام:*
ایمیل:*
متن نظر:
کد امنیتی: *
عکس خوانده نمی شود