امروز: چهارشنبه، 28 مهر 1400
10/2 1396

گروه بازار پول - عملکرد بانک حکمت ایرانیان در سال 1395 به شناسایی زیان 172 ميليارد ریالی معادل 29 ریال زیان به ازاي هر سهم اشاره دارد .


به گزارش رازپول، در حقيقت زیان بانک حکمت ایرانیان ناشی از افزایش هزینه است. این بانک در حالی 400 ميليارد ریال از محل درآمد مشاع و 283 ميليارد ریال از محل درآمد غيرمشاع کسب کرد که در مقابل هزینه 857 ميليارد ریالی عمدتا به واسطه افزایش هزینه هاي اداري و اجرایی به زیان بانک منجر شد.


گفتنی است از منظر عملياتی، بانک در عين افزایش 7 درصدي درآمد مشاع حاصل از تسهيلات اعطایی معادل 2255 ميليارد ریال 2029 ميليارد ریال به سپرده گذارانش سود پرداخت کرده است که نشان مي دهد همچنان هزینه بالایی را از این محل پرداخت ميکند.


در بخش غير مشاع نيز افزایش 12 درصدي درآمدهاي کارمزي به 257 ميليارد ریال نکته مهم این سرفصل است.

در هر حال رشد هزینه ها مهمترین عامل موثر در جلوگيري از سودآور شدن بانک تلقی مي شود.

.

ارسال نظر

نام:*
ایمیل:*
متن نظر:
کد امنیتی: *
عکس خوانده نمی شود