امروز: دوشنبه، 6 تیر 1401
07/19 1399

گروه بازار پول - عملکرد بانک سینا در سال جاري نشان می دهد که این روند نسبت به ميانگين سال گذشته در مسير پيشرفت و بهبود قرار گرفته است.

افزایش سطح درآمد و کنترل سود پرداختی به سپرده گذار و افزایش اسپرد و حاشيه سند از جمله آیتم هایی است که در بخش بهبود وضعیت می توان به آن اشاره کرد.


بر این اساس عملکرد فصلی بانک نشان ميدهد طی دوره سه ماهه دوم درآمد تسهيلات اعطایی با افزایش 22 درصدي و سود پرداختی به سپرده گذار افزایش 7 درصدي داشته است که اسپرد بانک از 1150 ميليارد ریال به 2248 ميليارد ریال ارتقا و افزایش 95 درصدي داشته و حاشيه عملکرد از 17 درصد به 27 درصد ارتقا یافته است.


همچنين مقایسه ميانگين عملکرد سال جاري نيز به سال گذشته در بخش درآمد تسهيلات اعطایی افزایش 23 درصدي و در بخش سود تسهيلات اعطایی افزایش 15 درصدي داشته است که منجر به بهبود اسپرد عملياتی بانک نسبت به ميانگين سال گذشته به میزان 65 درصد داشته است.


بر این اساس با توضیحات یاد شده می توان انتظار داشت که در صورت کنترل سایر هزینه ها عملکرد مثبتی را در فصل دوم سال جاری می توان انتظار داشت در عين حال طی نيمه دوم سال این بانک برنامه عرضه شرکت هاي زیر مجموعه را در دستور کار قرار داده است که به بهبود سودآوري منجر خواهد شد.

 

.

ارسال نظر

نام:*
ایمیل:*
متن نظر:
کد امنیتی: *
عکس خوانده نمی شود