امروز: یکشنبه، 23 مرداد 1401
01/25 1398

  گروه بازار پول -بررسی وضعیت سه بانک بزرگ ملت، صادرات و تجارت نشان می دهد که بالاخره آنها توانسته اند بین سپرده های دریافتی و تسهیلات پرداختی رابطه معناداری برقرار کنند.

از بانک ملت خبر می رسد که در نيمه دوم سال 97 با کنترل سهم پرداختی ها به سپرده گذار موفق عمل کرد.

ثبت تراز مثبت 69 هزار ميليارد ریالی این بانک در سال 97 به این دلیل رقم خورد که بالغ بر 214918 ميليارد ریال درآمد تسهيلات کسب کرد و در مقابل 145886 ميليارد ریال نيز سود به سپرده گذارانش پرداخت کرد .

بررسی مقایسه اي بانک حاکی از آن است که درآمد بانک از محل تسهيلات نسبت به سال گذشته افزایش 46 درصدي و سهم سود پرداختی به سپرده گذار ۵ درصد کاهش یافته است این در حالی است که تراز بانک در سال 96 منفی 7345 ميليارد ریال بود.

همچنين خبرهاي مثبت از تعيين نرخ تسعير ارز دارایی هاي ارزي شنيده ميشود که به ميانگين نرخ ارز نيما در شش ماهه دوم سال 97 و محدوده 8200 تومان اشاره دارد که در صورت تحقق بانک ملت با توجه به دارایی باز ارزي 7 ميليارد دلاري توان کسب سود بيش از 5500 ریال به ازاي هر سهم را خواهد داشت. بنابراین به نظر می رسد که سال های 97 و 98 به تعبیری سالهای اوج گرفتن بانک باشد.


بانک صادرات هم اوج می گیرد

از سوی دیگر در پایان سال 1397 بانک صادرات موفق به پرداخت 1044 هزار ميليارد ریال تسهيلات و کسب درآمد 121295 ميليارد ریالی شده است.

این بانک تا پایان سال 1521 هزار ميليارد ریال سپرده جذب و 150112 ميليارد ریال سود به سپرده گذارانش پرداخت کرد.

بررسی عملکرد مقایسه اي با سال گذشته حکایت از افزایش 18 درصدي تسهيلات، افزایش 8 درصدي درآمد، افزایش 23 درصدي در سپرده هاي جذب شده و افزایش 6 درصدي در سود پرداختی به سپرده گذاران دارد.


در بانک تجارت چه خبر است؟

کنترل شاخص ها در بانک تجارت هم دیده می شود و جهش درآمدي و کنترل سهم پرداختی به سپرده گذار در اسفند ماه در بانک تجارت هم مشهود است. این بانک در اسفند ماه 40900 ميليارد ریال درآمد ناشی از تسهيلات اعطایی کسب کرد که افزایش تسهيلات دهی عامل این تغيير شده است.

بانک تا پایان سال 97 بيش از 1154 هزار ميليارد ریال تسهيلات پرداخت کرده و مانده سپرده هاي جذب شده بانک به 1340 هزار ميليارد ریال رسيده است.

بانک در این سال 160877 ميليارد ریال درآمد تسهيلات کسب و در مقابل 143547 ميليارد ریال سود سپرده پرداخت کرد. بررسی مقایسه اي نسبت به سال گذشته از افزایش بيش از 100 درصدي درآمد تسهيلات اعطایی و کاهش 4 درصدي سهم سود پرداختی به سپرده گذار حکایت دارد.

گفتنی است مانده تسهيلات اعطایی و سپرده جذب شده بانک در سال 96 به ترتيب 558396 ميليارد ریال و 1069 هزار ميليارد ریال بود که روند عملکرد از بهبود مدیریت در بخش منابع و مصارف و مثبت شدن تراز عملياتی بانک از منفی 69 هزار ميليارد ریال به مثبت 17330 ميليارد ریال حکایت دارد.

در بخش دارایی باز ارزي نيز تجارت بالغ بر 1 ميليارد دلار تراز ارزي مثبت در اختيار دارد که با سرمایه قدیم ميتواند بالغ بر 1000 ریال به ازاي هر سهم به سود بانک بيافزاید.

.

ارسال نظر

نام:*
ایمیل:*
متن نظر:
کد امنیتی: *
عکس خوانده نمی شود