امروز: پنج شنبه، 16 آذر 1402
06/19 1400

گروه سایبان - بیمه مرکزی با اعلام وضعیت توانگری بیمه ملت به تازگی اعلام کرده که این شرکت در برابر ریسک های پذیرفته شده از توانایی مالی مطلوبی برای پوشش برخوردار است.

بحران مالی سال های اخیر سبب شده است که نهادهای نظارت کننده در هر سیستم مالی به موضوع کرانه توانگری مالی شرکت های توجه بسیاری داشته باشند.

از سوی دیگر اعلام توانگری مالی سبب شده تا تصميم گيري فعالان بازار بيمه شامل بيمه گزاران، سهامداران و سرمايه گذاران، نمايندگان و کارگزاران بيمه و ... در خصوص خريد بيمه نامه، سرمايه گذاري، نظارت و در نهايت انتخاب يک شرکت بيمه با توجه به سيگنالهاي بازار به فعالان که از سوی نهاد ناظر ارائه می شود، دنبال شود.

اما هرچند که در سال های اخیر برخی نظریه ها به تغییر مدلسازی شیوه توانگری مالی با توجه به ریسک و شرایط خاص هر شرکت و میزان سرمایه مورد نیاز توجه دارد اما شيوه مبتنی بر ضرايب ريسک ثابت به عنوان مدلی که براي کليه شرکتهاي بيمه به کار میروند و بازتابی از شرايط و ريسکهاي خاص يک شرکت بيمه منفرد نيست، ارزیابی شرکت ها را در یک خط یکسان ساده تر کرده است و سطوح یک تا پنج مکانیزمی برای معرفی شرکت های بیمه است. در چنین فرآیندی شرکت های بیمه در شرایط یکسان مقایسه شده و نسبت های اعلام شده می تواند به عنوان رتبه ای برای مقایسه با سایر شرکتها در نظر گرفته شود.

در چنین شرایطی برخی از شرکت های بیمه مانند بیمه ملت توانسته اند با اصلاح سرمایه خود به سطوح مطمئن تری از توانگری مالی با همین فرمول ساده برسند، رویکردی که با اصلاح کرانه توانگری تناسب بهتری را بين داراييها از يک سو و ديون واقعی و احتمالی از ديگر سو ایجاد کرده است و بیمه ملت تلاش کرده است با چنین حرکتی سرمایه واقعی و سرمایه اقتصادی خود را بهبود بخشد.

 بیمه مرکزی نیز اخیرا اعلام کرده است که نسبت توانگری مالی بیمه ملت برای سال 1400 معادل 386 درصد (سطح یک) مورد تائید بیمه مرکزی است. این دهمین سال پیاپی است که بیمه ملت سطح یک توانگری را به دست می آورد و دومین سال است که این نسبت را نیز ارتقا داده است.

ارسال پیام ثبات و پایداری در سطح یک توانگری تاثیر فراوانی را در آینده این شرکت بیمه ای خواهد داشت و پیش بینی می شود این روند نه تنها انگیزه سهام داران را در بازار سرمایه مضاعف خواهد کرد، بلکه در شرایط فعلی تحریم و نگهداری ریسک در داخل پیام های مثبتی را از بازار بیمه کشور منعکس می کند. تعبیر دیگر از چنین نسبت توانگری ای در بیمه ملت این است که این شرکت با پوشش مطلوب ریسک کسب و کار بنگاه های اقتصادی و سایر سازمانها و نهاد ها می تواند مطمئن و معتبر به فعالیت خود ادامه دهد.

بیمه ملت به واسطه وجود سهامداران خرد و کلان مراقبت های ویژه ای را از عملکرد خود داشته است و توجه به ریسک ها در کنار راهبردهای مدیریتی توسعه، ارتقا و افزایش سهم بازار با شاخصه سودآوری به سمت عملیات بیمه گری معقول، کنترل ریسک به صورت مطلوب، سرمایه گذاری های جذاب و ... حرکت کرده است و پیش بینی می شود با چنین عملکردی سیگنال های مثبتی به سرمایه گذاران منعکس کند.

.

ارسال نظر

نام:*
ایمیل:*
متن نظر:
کد امنیتی: *
عکس خوانده نمی‌شود