امروز: پنج شنبه، 16 آذر 1402
06/20 1400

 گروه سایبان - بیمه تجارت نو با ارتقا شاخص توانگری مالی در سال جاری بنابر اعلام بیمه مرکزی از توانایی مالی مطلوبی برای پوشش ریسک ها برخوردار است.

بحران های مالی در دنیا در سال های اخیر سبب شده است که نهادهای نظارت کننده در هر سیستم مالی به موضوع کفایت سرمایه ها و کرانه توانگری مالی شرکت های توجه بسیاری داشته باشند.


از سوی دیگر اعلام توانگری مالی از سوی نهاد ناظر سبب شده تا کلیه ذی نفعان در صنعت بیمه در کلیه مراودات خود با شرکت های بیمه اعم از خريد بيمه نامه، سرمايه گذاري، نظارت و در نهايت انتخاب يک شرکت بيمه، به این شاخص کلیدی و مهم توجه داشته باشند.

اما هرچند که در سال های اخیر برخی نظریه ها به تغییر مدلسازی شیوه توانگری مالی با توجه به ریسک و شرایط خاص هر شرکت و میزان سرمایه مورد نیاز توجه دارد اما شيوه مبتنی بر ضرايب ريسک ثابت به عنوان مدلی که براي کليه شرکتهاي بيمه به کار میروند و بازتابی از شرايط و ريسکهاي خاص يک شرکت بيمه منفرد نيست، ارزیابی شرکت ها را در یک خط یکسان ساده تر کرده است و سطوح یک تا پنج مکانیزمی برای معرفی شرکت های بیمه است. در چنین فرآیندی شرکت های بیمه در شرایط یکسان مقایسه شده و نسبت های اعلام شده می تواند به عنوان رتبه ای برای مقایسه با سایر شرکتها در نظر گرفته شود.


از همین رو برخی از شرکت های بیمه مانند بیمه تجارت نو توانسته اند با اصلاح سرمایه خود به سطوح مطمئن تری از توانگری مالی با همین فرمول ساده برسند، رویکردی که با اصلاح کرانه توانگری تناسب بهتری را بين داراييها از يک سو و ديون واقعی و احتمالی از ديگر سو ایجاد کرده است . اجرای برنامه های افزایش سرمایه به بیمه تجارت نو کمک کرده است، این شرکت سرمایه واقعی و سرمایه اقتصادی خود را بهبود بخشد و جایگاه مطلوب تری را در بین شرکت های بیمه به دست آورد تا جایی که آخرین سرمایه پرداخت شده آن 300 میلیارد تومان و برنامه افزایش سرمایه تا 600 میلیارد تومان از محل سود انباشته و اندوخته  نیز در دست اجرا است.


 بیمه مرکزی نیز اخیرا اعلام کرده است که نسبت توانگری مالی بیمه تجارت نو برای سال 1400 معادل 163 درصد (سطح یک) مورد تائید بیمه مرکزی است.این نسبت در سال گذشته در بیمه تجارت برابر 150 بوده و ارتقا آن نشان می دهد که هم راستایی متناسبی بین استراتژی های تدوین شده و الگوهای مدیریتی وجود دارد.

ارسال پیام ثبات و پایداری در سطح یک توانگری تاثیر فراوانی را در آینده این شرکت بیمه ای خواهد داشت و پیش بینی می شود این روند نه تنها انگیزه سهام داران را در بازار سرمایه مضاعف خواهد کرد، بلکه در شرایط فعلی تحریم و نگهداری ریسک در داخل پیام های مثبتی را از بازار بیمه کشور منعکس می کند. تعبیر دیگر از چنین نسبت توانگری ای در بیمه تجارت نو این است که این شرکت با پوشش مطلوب ریسک کسب و کار بنگاه های اقتصادی و سایر سازمانها و نهاد ها می تواند مطمئن و معتبر به فعالیت خود ادامه دهد.

بیمه تجارت نو به واسطه وجود سهامداران خرد و کلان مراقبت های ویژه ای را از عملکرد مالی خود داشته است و توجه به ریسک ها در کنار راهبردهای مدیریتی توسعه، ارتقا و افزایش سهم بازار با توجه به موضوع سودآوری، به سمت عملیات بیمه گری معقول، کنترل ریسک به صورت مطلوب، سرمایه گذاری های جذاب و ... حرکت کرده است و پیش بینی می شود با چنین عملکردی سیگنال های مثبتی به سرمایه گذاران منعکس کند.

.

ارسال نظر

نام:*
ایمیل:*
متن نظر:
کد امنیتی: *
عکس خوانده نمی‌شود