امروز: پنج شنبه، 30 فروردین 1403
06/10 1400


آیدین نامغ - بازنگری در نرخ سود فنی بیمه های عمر تصویب نشد، اما ظاهرا تغییرات بیشتری در پیش است.


چندی پیش برخی منابع خبری از بازنگری نرخ سود فنی بیمه های عمر در هیات عامل بیمه مرکزی خبردادند، اما حالا خبر می رسد که کارگروه بازنگری پژوهشکده متشکل از مدیران بیمه مرکزی، پژوهشکده و صنعت و شبکه فروش این موضوع را تائید نکرده اند.


ظاهرا هیات عامل بیمه مرکزی موضوع تغییر 2 درصدی نرخ سود فنی بیمه های عمر را به کارگروه پیشنهاد داده است، اما به نظر می رسد تغییرات مد نظر کارگروه فراتر از تغییر صرفا این نرخ است.


به همین دلیل ظاهرا بازنگری کلی در آئین نامه شماره 68 شورای عالی بیمه در دستور کار قرار گرفته تا با تغییرات همسو در تمامی بندهای آئین نامه راهبردهای جامع تری به دست آید و در نهایت بازنگری در نرخ صورت نپذیرفته است.


اما آخرین تغییرات آئین نامه 68.2 ، ماده 3 آئین نامه را به این ترتیب مورد بازنگری قرار داده است:

حداکثر نرخ سود فنی برای دو سال اول مدت اعتبار بیمه نامه شانزده درصد، برای دو سال بعد سیزده درصد و برای دوره مازاد بر چهار سال اول آن در درصد تعیین می شود. نرخ سود فوق الذکر علی الحساب بوده و سود حاصل از مشارکت در منافع موضوع این آئین نامه نیز به آن افزوده می شود. این آئین نامه از تاریخ اول شهریور 1395 لازم الاجرا خواهد بود و بند الف آئین نامه 68.1 لغو می گردد.


فارغ از نرخ سود که مورد بازنگری قرار گرفته تفاوت اصلی این بند با بند الف آئین نامه 68.1 این جمله است:«بیمه مرکزی موظف است، هر دو سال یکبار نرخ سود فنی را مورد بازنگری قراردهد و پیشنهاد لازم را به شورای عالی بیمه ارائه کند.» بندی که در آئین نامه جدید یعنی 68.2 دیده نمی شود.


بنابراین تعیین تکلیف نرخ سود فنی بیمه های عمر که تا پیش از این از وظایف بیمه مرکزی به شمار میرفت حالا موضوعی غیر تکلیفی برای بیمه مرکزی شده و اساسا بازنگری آن مسئولیتی را متوجه مقام ناظر نمی کند.


این در حالی است که شرایط تورمی کشور در سال های اخیر دست خوش نوشانات زیادی بوده است و شاخص نرخ سود فنی عامل مهمی در توسعه این رشته بیمه ای به شمار می رود.

از سوی دیگر برنامه ششم توسعه نیز بر افزایش ضریب نفوذ بیمه عمر تاکید فراوانی داشته است.


بنابراین دست یابی به توسعه بیمه عمر با وجود ابزارهای انگیزشی مبهم حکایت یک بام و دوهوا در این رشته بیمه ای است و این پرسش را تقویت می کند که آیا بیمه مرکزی به راستی خواستار افزایش ضریب نفوذ این رشته است؟


بنابر ماده 11 آئین نامه 68 مؤسسات بیمه مکلفند در انواع بیمه‌‏های زندگی جز در بیمه‌های خطر فوت زمانی، بیمه گزاران بیمه‏ های زندگی خود را در حداقل ۸۵ درصد منافع حاصل از مجموع معاملات بیمه‌های مذکور سهیم نمایند. رازپول چندی پیش در همین زمینه خبری را منتشر کرده بود. 


زمان اعلام سود مشارکت در منافع بیمه های عمر نیاز به بازبینی دارد

در این خبر عنوان شده بود که بنابر تبصره 2 ماده 12 آئین نامه 68  مؤسسات بیمه می توانند برای محاسبه منافع حاصل از مجموع معاملات بیمه‌های زندگی موضوع این ماده، از روش زیر نیز استفاده نمایند: در انواع بیمه‌های زندگی جز در بیمه‌های به شرط فوت در پایان هر سال حداقل ۸۵ درصد منافع مازاد بر نرخ سود فنی مورد عمل، حاصل از سرمایه‌گذاری ذخایر ریاضی خود را مستقیماً و به نسبت ذخیره ریاضی پایان سال قبل هر بیمه‌نامه محاسبه و به رقم ذخیره ریاضی بیمه‌نامه مذکور اضافه نمایند و مراتب را طی الحاقی، حداکثر تا قبل از پایان سال بعد به اطلاع بیمه گزاران ذیربط برسانند.


اما سوال این است که چرا بیمه گذاران باید ازمجموع سود حاصل از بیمه نامه خود در یک سال در پایان سال بعدی مطلع شوند و آیا این موضوع با نگرش حاکم بر گسترش و توسعه بیمه های عمر منطبق است؟

ماده14 همین آئین نامه می گوید: مؤسسات بیمه باید پس از تعیین منافع قابل تقسیم در آخر هر سال، سهم هر یک از بیمه گزاران از منافع مزبور را بر حسب توافق با بیمه گزار به عنوان حق بیمه یکجا برای افزایش سرمایه بیمه‌نامه یا افزایش ذخایر ریاضی منظور و یا بصورت نقدی پرداخت کنند.

.

ارسال نظر

نام:*
ایمیل:*
متن نظر:
کد امنیتی: *
عکس خوانده نمی‌شود