امروز: جمعه، 3 فروردین 1397

مدیران 6 کانال تلگرامی بورسی هرکدام به 6 ماه حبس محکوم شدند

گروه تالار - بر اساس ماده 28 قانون بازار اوراق بهادار، تاسیس نهادهای مالی موضوع این قانون، منوط به ثبت آنها نزد سازمان است و چون این کانال های تلگرامی بدون اخذ مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار فعالیت می کردند، از آنها شکایت شد.
گروه خبری: تالار
- تاریخ انتشار: 09 اسفند 1396

در زمان کمتر از 15 دقیقه در تالار شیشه ای بورس محقق شد:فروش ۵۰ درصد اوراق مرابحه ۷۰۰ میلیارد تومانی ایران خودرو

گروه تالار - نیمی از اوراق مرابحه 700 ميليارد توماني ایران خودرو که بزرگترین تامین مالی بخش خصوصی در بازار سرمایه به شمار می رود، در نخستین دقایق پذیره نویسی و در زمان کمتر از 15 دقیقه در تالار بورس به فروش رسید.

گروه خبری: تالار
- تاریخ انتشار: 05 اسفند 1396

آمادگی بورس برای میزبانی از زیر مجموعه بانک ها، بنیادها و صندوق های بازنشستگی

گروه تالار - مدیرعامل شرکت بورس اوراق بهادار تهران به آمار واگذاری ها در 16 سال گذشته از طریق بازار سرمایه اشاره کرد و افزود: از سال 1380 مجموع واگذاری های خصوصی سازی بالغ بر 144 هزار میلیارد تومان است که 97 هزار میلیارد تومان آن معادل 67 درصد از طریق بازار سرمایه انجام شده است.
گروه خبری: تالار
- تاریخ انتشار: 18 بهمن 1396

اعلام زمان عرضه مجدد سهام بیمه البرز و آسیا

گروه تالار - قرار است بلوک ۱۷.۳۴ درصدی سهام بیمه البرز شامل ۶۹۳ میلیون و ۶۶۶ هزار و ۷۷۷ سهم و بلوک ۱۷.۳۴ درصدی سهام بیمه البرز شامل ۶۹۳ میلیون و ۶۶۶ هزار و ۷۷۷ سهم دوباره در روز ۱۲ اسفندماه امسال مجددا در بورس اوراق بهادار عرضه شوند.
گروه خبری: تالار
- تاریخ انتشار: 18 بهمن 1396

بانک گردشگری و مجامع پیش رو

گروه تالار - بانک گردشگري که برنامه افزایش سرمایه 230 درصدي را در دستور کار قرار داده است، سهامداران را به دو مجمع فوق العاده و عادي به طور فوق العاده دعوت کرد .
گروه خبری: تالار
- تاریخ انتشار: 12 دی 1396

بانک صادرات یک گام به بازگشایی نماد نزدیکتر شد

گروه تالار -  بانک صادرات با ارائه صورت هاي مالی حسابرسی شده سال مالی 1395 در انتظار مجوز برگزاري مجمع سالانه است امري که مي تواند بازگشایی این نماد را به زمان نزدیک تري موکول کند.

گروه خبری: تالار
- تاریخ انتشار: 12 دی 1396