امروز: چهارشنبه، 28 مهر 1400
04/15 1395

گروه سایبان - شوراي‌عالي بيمه در اجراي ماده ۱۷ قانون تأسيس بيمه مركزي ايران و بيمه‌گري، آيين‌نامه تنظيم امور نمايندگي بيمه (آيين‌نامه شماره ۷۵) را  اصلاح کرد و به عنوان "آيين نامه شماره 75.2 و مكمل آيين‌نامه مذكور اصلاحاتی را تصویب کرد .
به گزارش پایگاه خبری راز پول در این آیین نامه موارد زیر مورد بازنگری قرار گرفته است :
۱- در تبصره ۱ ماده ۱ عبارت "رتبه" به عبارت "درجه‌بندي" اصلاح مي‌شود.
پیش از این در این بند آمده بود :
تبصره۱۱- شركت بيمه مي‌تواند بخشي از اختيارات و وظايف خود در صدور بيمه‌نامه و پرداخت خسارت در رشته‌هاي مختلف بيمه را بر اساس رتبه‌ نمايندگان بيمه، به نماينده تفويض نمايد.


۲- تبصره ۲ ماده ۱ به شرح زير اصلاح مي‌شود:
تبصره ۲- درجه‌بندي نمايندگان بيمه حقيقي و حقوقي توسط شركت‌هاي بيمه انجام خواهد شد.

پیش از این در این بند عنوان شده بود که رتبه‌بندي نمايندگان بيمه حقيقي و حقوقي طبق دستورالعمل ابلاغي از سوي بيمه مركزي ج.ا.ايران توسط شركت‌هاي بيمه و يا موسسات رتبه‌بندي كه مورد تاييد بيمه مركزي ج.ا.ايران مي‌باشند انجام خواهد شد.


۳- به بند ۸ ماده ۱۲ تبصره‌اي به شرح زير اضافه مي‌شود:
تبصره- موسسات بيمه مي توانند آن دسته از نمايندگان بيمه حقيقي را كه مجوز صدور بيمه‌نامه ندارند، از شرط تامين دفتر موضوع اين بند معاف نمايند.

این بند عنوان می کند که دفتر مناسب با كاربري اداري يا تجاري كه قبلا به تاييد شركت بيمه ذيربط رسيده باشد تهيه نمايد.


۴- در ماده ۲۴ بعد از عبارت "پس از لغو پروانه" عبارت "براي مدتي كه هر يك از مراجع مذكور تعيين مي‌كنند" اضافه مي‌شود.
این بند پیش از این عنوان کرده بود که اگر پروانه فعاليت نماينده‌اي درصورت تخلف و با اعلام بيمه مركزي ج.ا.ايران،يا تصميم هيئت و يا كميته لغو شود اين شخص نمي‌تواند پس از لغو پروانه، به عنوان نماينده بيمه و يا كارگزار رسمي بيمه در صنعت بيمه فعاليت نمايد.

.

ارسال نظر

نام:*
ایمیل:*
متن نظر:
کد امنیتی: *
عکس خوانده نمی شود