امروز: پنج شنبه، 30 فروردین 1403
08/15 1401

 
گروه سایبان - کارگزاری نسیم صبح امید از فرزند خواندگان ایران خودرو در سال گذشته در بخش درآمدهای عملیاتی سیر نزولی داشته است.
با وجود این روند این شرکت اعلام کرده که  تعداد کارمندان خود را نیز از 154 نفر به 91 نفر کاهش داده.

این کارگزاری بیش از 99.98 درصد سهامش متعلق به شرکت مهندسی بازرگانی ارزش آفرینان نوین آرا است که از شرکت های میانی سرمایه گذاری ایرانخودرو به شمار می رود. مابقی سهام متعلق به داوود خبار مقدم مدیرعامل فعلی و مهدی سامری از مدیران سابق این شرکت است.

با پایان یافتن سال مالی 1400 حالا این کارگزاری در صورت های مالی خود افشا کرده که بخش قابل توجهی از درآمدهایش صرف پرداخت هزینه خصوصا هزینه های پرسنلی شده.
اما تعداد کارکنان این کارگزاری از چه اهمیت دارد؟
 

تخصیص بخش قابل توجهی از هزینه ها در صورت های مالی به بخش هزینه اداری و عمومی پرسش های زیادی را در خصوص کارکردهای این شرکت با سرمایه 50 میلیون تومان ایجاد کرده است و سوال این است که کارگزاری که اساسا بنابر قوانین بیمه مرکزی مجوز صدور بیمه نامه ندارد این تعداد پرسنل را به چه دلیل به کارگرفته؟ این در حالی ست که در کارگزاری ها هزینه غالب هزینه بازاریابی است که به واسطه حضور بازاریابان هزینه های مربوطه در سرفصل هزینه های بازاریابی کارسازی می شود نه پرسنلی.

مقایسه تعداد 154 کارمندان این کارگزاری در سال 1399 و سال 1400 با توجه به درآمدهای عملیاتی نه تنها با اصول بهره وری هم خوانی ندارد بلکه نشان می دهد که هزینه های اداری در سال 1400 نسبت به سال 1399 کاهش دارد اما باطن این هزینه ها افزایشی است چرا که تقسیم این هزینه ها نسبت به تعداد پرسنل این ادعا را اثبات می کند. بنابراین این کارگزاری از یک سو با کاهش درآمدهای عملیاتی مواجه است و از سوی دیگر با افزایش هزینه های پرسنلی.

از سوی دیگر هرچند که شرکت مالیات های ابرازی خود را پرداخت کرده اما با توجه به عدم بررسی پرونده مالیاتی در سال های 1399 و 1400 چگونگی پذیرش هزینه های شرکت نیز با ابهام رو به روست و البته با توجه به قوانین جدید مالیاتی تاثیر این وضعیت بر کل صورت های مالی نیز مشخص نیست.

هرچند که بررسی ها بیانگر این واقعیت است که مطابق درآمد بیمه گری اش هزینه پرسنلی دارد اما بررسی روند مالیات پرداختی این شرکت در سال های گذشته که در صورت های مالی افشا شده نشان می دهد که سازمان امور مالیاتی با منطق خود حساب ها را بررسی خواهد کرد.
پرداخت هزینه 900 میلیون تومانی به باشگاه پیکان که مصوبه هیات مدیره ندارد نیز از دیگر ابهامات صورت های مالی این کارگزاری است.

.

ارسال نظر

نام:*
ایمیل:*
متن نظر:
کد امنیتی: *
عکس خوانده نمی‌شود