امروز: پنج شنبه، 30 فروردین 1403
08/8 1400

گروه سایبان - بیمه پردیس با سرمایه 300 میلیارد تومانی متولد می شود.

در اجرای قانون بازار اوراق بهادار تقاضای پذیره نویسی و عرضه عمومی اوراق بهادار شرکت بیمه پردیس (سهامی عام- در شرف تأسیس)، در این سازمان مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس رسیدگی انجام شده، مواردی حاکی از مغایرت با قوانین و مقرّرات مربوط در انتشار سهام ملاحظه نگردیده و عرضۀ عمومی اوراق بهادار با مشخّصات زیر و با رعایت قوانین و مقرّرات مربوطه، از نظر این سازمان بلا مانع است.


ارزش اسمی هر سهم: 1000 ریال

تعداد کل سهام شرکت: 000ر3 میلیون سهم

سرمایه شرکت: 000ر3 میلیارد ریال

سرمایۀ تعهد شده توسط مؤسسان: 175ر2 میلیارد ریال (معادل 72.5 درصد کل سرمایۀ شرکت)،

مبلغ آوردۀ نقدی پرداخت شده توسط مؤسسان: 500ر087ر1 میلیون ریال(معادل 50 درصد مبلغ تعهد شده)،

تعداد سهام قابل عرضه در پذیرهنویسی عمومی: 825 میلیون سهم (معادل 27.5 درصد کل سرمایۀ شرکت)،

مبلغ سرمایه پذیره نویسی توسط عموم: 500ر412 میلیون ریال،

مبلغ قابل پرداخت توسط پذیرهنویسان در پذیرهنویسی به ازای هر سهم: 500 ریال (معادل 50 درصد ارزش اسمی هر

سهم)،

شیوۀ عرضه: از طریق بازار سوم فرابورس ایران به روش ثبت سفارش.
 

.

ارسال نظر

نام:*
ایمیل:*
متن نظر:
کد امنیتی: *
عکس خوانده نمی‌شود