امروز: یکشنبه، 31 تیر 1397

افخمی : 143 طرح صنعتی با تامین مالی بانک صنعت و معدن در کشور در حال اجراست

گروه بازار پول - مدیرعامل بانک صنعت و معدن با بیان اینکه 143 طرح با تامين مالي 37 هزار میلیارد تومانی اين بانک در حال اجراست، گفت: این طرح‌ها می‌تواند برای بيش از 30 هزار نفر شغل مستقیم ایجاد کند.

تولید اختصاصی کارت‌های بانکی در چاپخانه بانک ملی ایران ممکن شد

گروه بازار پول - مدیرعامل شرکت چاپ و نشر بانک ملی ایران از قابلیت تولید اختصاصی و متغیر کارت‌های هوشمند و اعتباری در این شرکت خبر داد و گفت: این شرکت به ماشین چاپ دیجیتال بر اوراق پلیمری مجهز شده است.