امروز: دوشنبه، 6 بهمن 1399

چرا مناطق آزاد به عملکرد شرکت های مستقر در این جغرافیا حساس نیست؟

گروه سایبان - عملکرد 9 ماهه بیمه حافظ نشان می دهد که زیان ناخالص فعالیت بیمه ای این شرکت 418 میلیون تومان بوده است. با چنین عملکردی باید از مسئولین مناطق آزاد سوال کرد یدک کشیدن نام شرکت های مستقر در مناطق آزاد که چنین عملکردی را دارند آیا با فلسفه و ذات راه اندازی شرکت ها در مناطق آزاد هم سو است؟ آیا به واسطه عملکرد این شرکت ها کارنامه ی شرکت های فعال در مناطق آزاد سفید می ماند؟ شرکت هایی که عملکرد معتبری ندارند چرا باید از برخی معافیت ها در این مناطق برخوردار باشند؟


گروه خبری: سایه بان
- تاریخ انتشار: 04 بهمن 1399

آمارهای جدید از بانک ایران زمین

گروه بازارپول - بانک ایران زمین  در پایان 9 ماهه امسال 124 ميليارد تومان درآمد غيرمشاع توليد کرده که نسبت به رقم 63 ميليارد تومانی پایان 9 ماهه سال قبل، بيش از 86 درصد رشد را تجربه کرده است.

«جباری» به بیمه رازی رفت

گروه سایبان - در حالی که گزینه های مختلفی در روزهای گذشته به عنوان مدیرعامل بیمه رازی مطرح بودند ظاهرا کرسی مدیریت این شرکت بیمه ای به علی جباری رسیده است.

گروه خبری: سایه بان
- تاریخ انتشار: 29 دی 1399