امروز: سه شنبه، 28 دی 1400
07/28 1395

گروه بازارپول - محمدعلی سهمانی مدیرعامل بانک رفاه با بیان تفاوت های نظارت در بانکداری سنتی و نوین، اظهار داشت:" ساختار نظارت در بانکداری سنتی ایران به بازرسی بانک ها محدود بوده است".
به گزارش روابط عمومی بانک رفاه کارگران؛ مدیرعامل بانک رفاه با بیان اینکه حوزه بازرسی در بانک ها وظایف بسیار مهمی انجام می داده اند،‌ افزود: "علی رغم این اهمیت، حوزه بازرسی محدود به کنترل عملیات بانکی، سندرسی و حداکثر تکمیل چک لیست ها بوده است".

محمدعلی سهمانی با اشاره به تغییراتی که در زمینه نظارت در بانکداری نوین صورت گرفته است، گفت: "در بانکداری نوین ساختار نظارت بسیار با اهمیت شده است و در سه بخش تطبیق، مدیریت ریسک و حسابرسی داخلی انجام می شود".

وی در ادامه و در تشریح هر یک از بخش های ساختار جدید نظارت بانکی، افزود: "در حوزه تطبیق همانطور که از وظایف این حوزه برمی آید، هدف، ایجاد اطمینان به منظور رعایت استانداردها و مقررات بین المللی و جلوگیری انحراف از آنها است. در این زمینه راهکارهای لازم برای تطبیق استانداردها کشف می شود".

مدیرعامل بانک رفاه یکی از مهم ترین استانداردهای بانکی را استاندارد نسبت کفایت سرمایه عنوان کرد و اظهار داشت: "برای تطبیق این استاندارد می توان از راهکار افزایش سرمایه پایه بانک بهره برد".
سهمانی در ادامه وظیفه مدیریت ریسک در بانک ها را اقدام برای استقرار و اجرای یک نظام جامع ریسک دانست و اظهار داشت: "مدیریت ریسک علاوه بر این، نقاط ریسکی و مخاطرات در بانک را شناسایی، کشف و نسبت به طراحی عملیات به منظور مدیریت آنها اقدام می کند".

مدیرعامل بانک رفاه در ادامه و در حوزه حسابرسی داخلی گفت: "حسابرسی داخلی تامین کننده دو وظیفه مهم در بانک ها است؛ حسابرسی رعایت و اطمینان دهی به مدیریت ارشد بانک از این حیث که تمامی مقررات و استانداردها در عمل رعایت می‌شود و سازمان در مسیر اهداف از پیش تعیین شده حرکت می کند.

دومین جنبه از حسابرسی داخلی که دارای اهمیت بیشتری نیز هست شامل کارایی و اطمینان دهی نسبت به کارایی عملیات بانک و صرفه اقتصادی فعالیت ها است. جنبه دوم یک جنبه تکامل یافته تر در حسابرسی داخلی است که در حسابرسی داخلی بانک خیلی موردتوجه واقع نشده است".

.

ارسال نظر

نام:*
ایمیل:*
متن نظر:
کد امنیتی: *
عکس خوانده نمی شود