امروز: یکشنبه، 5 بهمن 1399

رئیس کل بیمه مرکزی در آیین اهدای بیمه نامه به کودکان کار: زنگ بیمه در کشور تعطیل بردار نیست و به جای مدارس در خانه ها به صدا در می آید

گروه سایبان - حضور گسترده و فعالیتهای بی‌وقفه همه ارکان بیمه ای در مقابله با شیوع ویروس کرونا به‌معنای مسئولیت‌پذیری صنعت بیمه کشور در تمامی عرصه های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی کشور است.


گروه خبری: سایه بان
- تاریخ انتشار: 20 آبان 1399

رئیس کل بیمه مرکزی در آیین اهدای بیمه نامه به کودکان کار: زنگ بیمه در کشور تعطیل بردار نیست و به جای مدارس در خانه ها به صدا در می آید

گروه سایبان - حضور گسترده و فعالیتهای بی‌وقفه همه ارکان بیمه ای در مقابله با شیوع ویروس کرونا به‌معنای مسئولیت‌پذیری صنعت بیمه کشور در تمامی عرصه های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی کشور است.


گروه خبری: سایه بان
- تاریخ انتشار: 20 آبان 1399

رئیس کل بیمه مرکزی در آیین اهدای بیمه نامه به کودکان کار: زنگ بیمه در کشور تعطیل بردار نیست و به جای مدارس در خانه ها به صدا در می آید

گروه سایبان - حضور گسترده و فعالیتهای بی‌وقفه همه ارکان بیمه ای در مقابله با شیوع ویروس کرونا به‌معنای مسئولیت‌پذیری صنعت بیمه کشور در تمامی عرصه های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی کشور است.


گروه خبری: سایه بان
- تاریخ انتشار: 20 آبان 1399

مدیرعامل بیمه آسیا بازارکنونی بیمه را تشریح کرد :چالش رقابت

گروه سایبان - بیش از یک دهه  از حذف تعرفه ها دربازاربیمه کشورمان می گذرد ، حاصل این آزاد سازی، مشاهده نرخ و شرایط غیرحرفه ای درکارنامه صنعت بیمه است . به عبارتی نرخ شکنی وضعیت دشواری برای این صنعت رقم زده است و خطر کمبود نقدینگی درکمین بیمه گران است. این چالش، موضوع گفت وگو با مسعود بادین نایب رییس هیات مدیره و مدیرعامل بیمه آسیا شد.

گروه خبری: سایه بان
- تاریخ انتشار: 19 آبان 1399

محصولی جدید از تیم خلاق بیمه دی/ بیمه نامه «مستمری مانا» پاسخی نوآورانه به نیاز مشتریان

گروه سایبان - به همت معاونت فنی بیمه های اشخاص شرکت بیمه دی، بیمه «مستمری مانا» به عنوان محصولی نو، مطابق با نیاز های روز جامعه طراحی و به بازار صنعت بیمه کشور عرضه شد.


گروه خبری: سایه بان
- تاریخ انتشار: 19 آبان 1399

بیمه آسیا به روایت نسبت های مالی

گروه سایبان - نسبت های مالی عملکرد شفاف یک شرکت را به طور خالصه از نظر مالی، نشان می دهند و این نسبت ها در بیمه آسیا روندی مطلوب دارد.

گروه خبری: سایه بان
- تاریخ انتشار: 18 آبان 1399