امروز: شنبه، 13 آذر 1400
04/25 1399

 گروه سایبان - بانک مرکزی به تازگی اسامی دریافت کنندگان ارز نیمایی را اعلام کرده است. در این میان بیمه مرکزی نیز در میان دریافت کنندگان ارز نیمایی قرار دارد.
گزارش دریافت کنندگان حقوقی ارز نیما


در تاریخ 1399/04/03 ساعت 10:28:34
شماره ثبت سفارش

نام متقاضی

شناسه ملی

مبلغ ارزی

ارز

نرخ

معادل یورویی

30516267

CENTERAL INSURANCE

14001907528

10137.1900

يورو

125926.0000

10137.1900

30516380

CENTERAL INSURANCE

14001907528

38343.9400

يورو

125926.0000

38343.9400

30520195

CENTERAL INSURANCE

14001907528

43584.9600

يورو

124250.0000

43584.9600

30523580

CENTERAL INSURANCE

14001907528

47153.1400

يورو

124654.0000

47153.1400

30524591

CENTERAL INSURANCE

14001907528

4540.7700

يورو

126682.0000

4540.7700

30528648

CENTERAL INSURANCE

14001907528

33934.6200

يورو

144074.0000

33934.6200

30531917

CENTERAL INSURANCE

14001907528

9452.8900

يورو

133511.0000

9452.8900

30532011

CENTERAL INSURANCE

14001907528

9639.3300

يورو

133511.0000

9639.3300

30532124

CENTERAL INSURANCE

14001907528

115661.3400

يورو

133511.0000

115661.3400

30532350

CENTERAL INSURANCE

14001907528

7512.3000

يورو

137240.0000

7512.3000

30532463

CENTERAL INSURANCE

14001907528

11293.6600

يورو

137240.0000

11293.6600

30532576

CENTERAL INSURANCE

14001907528

11495.9300

یورو

168778.0000

11495.9300

30532689

CENTERAL INSURANCE

14001907528

12057.0200

یورو

168778.0000

12057.0200

49543068

CENTERAL INSURANCE

14001907528

27681.2800

يورو

132700.0000

27681.2800

49543872

CENTERAL INSURANCE

14001907528

1046.1800

يورو

168000.0000

1046.1800

49547929

CENTERAL INSURANCE

14001907528

28179.0000

يورو

168000.0000

28179.0000

76418894

CENTERAL INSURANCE

14001907528

579130.4300

درهم  امارات

31804.0000

141914.5151

76422722

CENTERAL INSURANCE

14001907528

298737.7700

درهم  امارات

26735.0000

72593.9191

76423507

CENTERAL INSURANCE

14001907528

400878.6700

درهم  امارات

32200.0000

96316.6750

76424392

CENTERAL INSURANCE

14001907528

42442.1900

درهم  امارات

27819.0000

10290.6124

76425177

CENTERAL INSURANCE

14001907528

869204.1400

درهم  امارات

26735.0000

211218.4711

76427551

CENTERAL INSURANCE

14001907528

158154.1800

درهم  امارات

26735.0000

38431.8051

76428336

CENTERAL INSURANCE

14001907528

41812.0600

درهم  امارات

4181206.0000

10160.4203

76428914

CENTERAL INSURANCE

14001907528

1051331.1800

يوان  چين

11955.0000

139145.7712

76430129

CENTERAL INSURANCE

14001907528

87829.7000

درهم  امارات

29750.0000

21342.8056

76435310

CENTERAL INSURANCE

14001907528

27836.6800

يورو

115000.0000

27836.6800البته برخی شرکت های بیمه نیز از ارز نیمایی استفاده کرده اند.گزارش دریافت کنندگان حقوقی ارز نیما


در تاریخ 1399/04/03 ساعت 10:28:34
شماره ثبت سفارش

نام متقاضی

شناسه ملی

مبلغ ارزی

ارز

نرخ

معادل یورویی

49700708

بیمه پاسارگاد

10103270201

203007.4800

يوان  چين

13488.0000

26498.4075

76405741

بیمه سامان

10102818130

200000.0000

يورو

133500.0000

200000.0000

76414511

بیمه سامان

10102818130

36400.0000

يورو

89450.0000

36400.0000

76415170

بیمه سامان

10102818130

36400.0000

يورو

133500.0000

36400.0000

76417770

بیمه سامان

10102818130

37800.0000

يورو

89450.0000

37800.0000

76423494

بیمه سامان

10102818130

824924.0000

درهم  امارات

34050.0000

201230.4240

76435875

بیمه سامان

10102818130

200000.0000

يورو

133500.0000

200000.0000

46651049

بیمه سینا

10102529006

108933.5200

يورو

88231.0000

108933.5200

48278252

بیمه سینا

10102529006

52536.8400

يورو

99485.0000

52536.8400

48278365

بیمه سینا

10102529006

4034.3400

يورو

99687.0000

4034.3400

48278365

بیمه سینا

10102529006

9.0000

يورو

99687.0000

9.0000

.

ارسال نظر

نام:*
ایمیل:*
متن نظر:
کد امنیتی: *
عکس خوانده نمی شود