امروز: چهارشنبه، 26 مرداد 1401
10/24 1399

گروه تالار- از آنجا که حدود 50 میلیون ایرانی درگیر بورس هستند، تقریبا اکثریت جامعه پیگیر اخبار آن بوده و می دانند که این روزها بورس وضعیت اسفناکی دارد. بعد از ریزش شاخص که از نیمه مرداد شروع شد و تا یک میلیون و دویست رسید، تصمیم گرفته شد بازارگردان ها به میدان آمده و مانع از تکرار آن اتفاق شوند.

از آنجا که حدود 50 میلیون ایرانی درگیر بورس هستند، تقریبا اکثریت جامعه پیگیر اخبار آن بوده و می دانند که این روزها بورس وضعیت اسفناکی دارد. بعد از ریزش شاخص که از نیمه مرداد شروع شد و تا یک میلیون و دویست رسید، تصمیم گرفته شد بازارگردان ها به میدان آمده و مانع از تکرار آن اتفاق شوند.


به گزارش بولتن نیوز، اما حالا و بعد از گذشت حدود دو ماه از این تصمیم، باید گفت نه تنها بازارگردان ها هیچ کمکی به شرایط بد بازار سرمایه نکردند، بلکه باید گفت با نوسان گیری روزانه، باعث خراب تر شدن اوضاع شدند. تا جایی که شاخص رسیده به کانال یک میلیون و پانصد، دوباره به حدود یک و دویست برگشته و این ترس در بازار وجود دارد که نکند بازار به شاخص زیر یک میلیون برسد. و این یعنی نابودی نزدیک به شصت تا هشتاد درصد سرمایه مردم.

ما در این گزارش تصمیم داریم با اعداد و ارقام و نه تحلیل های کلی و حدس و گمان، به مخاطبان محترم و خصوصا آنهایی که رسالت نظارتی در جامعه دارند نشان دهیم که وقتی می گوییم بازارگردان ها در حال بلعیدن پول مردم هستند،یعنی چه؟ از آنجایی که همیشه در بازار بورس ایران، دست برتر با حقوقی ها و بازارگردان های عمدتا بزرگ است، احتمالا باید بگوییم آنها در حال آسیب به سرمایه مردم بوده و در حالیکه همه را به دید بلند مدت به بورس دعوت می کند، مدام در حال نوسان گیری روزانه و هفتگی است. و اما اصل ماجرا:


نمودار زیر نماد هایی را نشان می دهد که در جریان معاملات دیروز بیشترین (خروج) پول حقیقی ها را داشتند. نمادهای شاخص ساز متعلق به شرکت های بزرگ که طبق نمودار، این یعنی بی اعتمادی به بزرگان بازار.

 

نمودار بعدی مربوط می شود به نماد هایی که در جریان معاملات دیروز بیشترین (ورود) پول حقیقی ها را داشتند. همانطور که می بینید، همه آنها جزو نمادهای کوچک هستند. نمادهایی که کمتر به دخل و تصرف دولت مربوط بوده و مردم تصمیم گرفته اند در این شرایط، به سمت آنها بروند تا سرمایه های شان کمتر درگیر دخالت های دولتی باشد.


 


ارزش معاملات خرد در جریان معاملات دیروز به بیشتر از 13 هزار میلیارد تومان بود و کاهش نزدیک به 1000 میلیارد تومانی به نسبت روز قبل داشت.
در جریان معاملات دیروز  1886 میلیارد تومان خروج پول حقیقی در بازار داشتیم. این یعنی بی اعتمادی به بازار.


 

در جریان معاملات  دیروز سرانه خرید حقیقی 25 میلیون تومان بود و سرانه فروش حقیقی 25 میلیون تومان بود. این نیز یکی دیگر از نشانه های بی اعتمادی به بازار است.  
بی اعتمادی بدترین بلای بازار است که قرار بود با نقش آفرینی بازارگردان ها، اعتماد به مردم برگردد که عملکرد برخی ها باعث شد اندک اعتماد مردم هم اسیب ببیند.این نمودار وضعیت بازار را نشان می دهد. 
دیروز فشار فروش ۱۰ درصد به نسبت روز قبل افزایش داشت که نشان می دهد بازار به نسبت دیروز ضعیف تر شد و اوضاع بدتری داشت. تا زمانی که میله این نمودار در روزهای بعدی سبز نشود و حداقل قدرت خرید تقویت نشود اوضاع بازار همین است و شرایط بازار فعلا جالب نیست.

 

اما حقوقی و بازار گردان ها در چند نماد از ابتدای آذر ماه تا امروز چه کردند؟ در ادامه به عملکرد بازارگردان های شش نماد بزرگ شاخص ساز اشاره می کنیم تا ببینیم حقوقی های این شرکت ها چگونه به دارایی مردم آسیب زده و سهام داران خرد را به مرز انفجار رسانده اند. 

عملکرد حقوقی و یا بازارگردن شستا از ابتدای آذر ماه تا امروز. میله سبز، خرید حقوقی است. میله سفید: فروش حقوقی است. و درصد هایی که در کادر مشکی هستند در زیر هر میله هستند آخرین درصد معاملاتی آن روز سهم است. به خرید و فروش های حقوقی در شستا دقت کنید مخصوصا روزهای که با فلش قرمز مشخص شده است. 

هر زمان که سهم در مثبت ۵ درصد و صف خرید بوده حقوقی فروخته است و در منفی خرید است و هیچ خریدی در مثبت نداشته است. در مثبت ۵ درصد ۸ آذر ماه ۳۹ میلیارد حقوقی فروخت در مثبت ۵ درصد۹ آذر ماه حقوقی ۱۲۲ میلیارد تومان در مثبت فروخت و معاملات سهم سهم از مثبت به منفی رفت و در یک روز در ۱۶ آذر ماه که سهم بعد از چند روز مثبت شد مجدد در مثبت ۵ درصد ۷۷ میلیارد فروخت و سهم مجدد ریزش کرد و تا امروز هر زمان که سهم معاملات مثبت داشته از هیچ فروشی دریغ نکرده تا سهم به این روز برسد و تا اینجا یک اصلا شدید داشته باشد و همچنان با همین سیاست حقوقی رفتار میکند و اجازه رشد نمی دهد.

عملکرد حقوقی و یا بازارگردن خودرو از ابتدای آذر ماه تا امروز. به خرید و فروش های حقوقی در خودر دقت کنید مخصوصا روزهای که با فلش قرمز مشخص شده است.

 


هر زمان که سهم مثبت ۵ درصد و صف خرید بوده حقوقی فروخته است تا مانع رشد سهم شود و در منفی ها خریداری کرده است  در این میان یکی دو روزی در مثبت یک تا درصد خرید کرده است اما هر زمان که سهم صف خرید تشکیل داده آبشاری عرضه کرده است تا مانع رشد قیمتی سهم شود و در مجموع این عرضه ها و خرید ها در منفی قیمت سهم به میزان زیادی ریزش کرده است.

عملکرد حقوقی و یا بازارگردن فملی از ابتدای آذر ماه تا امروز. به خرید و فروش های حقوقی در فملی دقت کنید مخصوصا روزهای که با فلش زرد مشخص شده است.

 

هر زمان که سهم مثبت ۵ درصد و صف خرید بود حقوقی آبشاری عرضه کرده است به فروش ابتدای ماه آذر دقت کنید سهم مثبت و صف خرید بوده حقوقی ۱۶۰ میلیارد فروخته سپس سهم منفی و صف فروش شده و در منفی بازارگردن  ۲۰۰ میلیارد خرید کرد و دو روز بعد هم در مثبت ۲ درصد آمد بازهم ۵۶ میلیارد تومان خرید کرد چون می دانست سهم متوقف خواهد شد و بالاتر باز می شود و سپس سهم متوقف شده و بعد از چند رو توقف با مثبت ۱۵ درصد بازگشایی شد که در آن روز حقوقی بیشتر از ۱۸۰ میلیارد تومان فروخت و دو روز بعد هم نزدیک به ۱۰۰ میلیارد در مثبت فروخت و سپس سهم وارد روند نزولی شد به همین سادگی.


عملکرد حقوقی و یا بازارگردن فولاد از ابتدای آذر ماه تا امروز. به خرید و فروش های حقوقی در فولاد دقت کنید مخصوصا روزهای که با فلش قرمز مشخص شده است.

هر زمان که سهم مثبت ۵ درصد بوده آبشاری عرضه کرده است و فروخته است و مانع رشد سهم شده است و در منفی ها فقط بدنبال خرید بوده است.

عملکرد حقوقی و یا بازارگردن شپنا از ابتدای آذر ماه تا امروز. به خرید و فروش های حقوقی در شپنا دقت کنید مخصوصا روزهای که با فلش قرمز مشخص شده است.
شپنا را ببینید  در هر مثبت ۵ درصد حقوقی فروخته است و مانع رشد سهم شده است و حتی از یک روز مثبت ۵ درصد هم دریغ نکرده است و بدنبال خرید در منفی بوده است و نه حمایت از سهم  به فروش های ابتدای آذر دقت کنید به فروش های اواسط آذر دقت کنید هر زمان سهم بعد چند روز مثبت آماده که به تعادل برسد حقوقی شدید فروخته است دست آخر این ریزش قیمتی سهم حاصل این خرید و فروش ها شده است.

عملکرد حقوقی و یا بازارگردن وتجارت از ابتدای آذر ماه تا امروز. به خرید و فروش های حقوقی در وتجارت دقت کنید.


 

برادر بازارگردن بدنبال خرید در منفی هستی و جمع آوری سهم هستی یا حمایت از سهم. حقوقی که هروز می آید ۵۰۰ میلیون سهم جمع می کند آیا قادر به جلوگیری از اصلاح سهم نیست. اسم این حمایت نیست کم خریدن است.

حال که دقیقا با آمار و ارقام ثابت کردیم برخی به واسطه حقوقی ها و بازارگردان های خود چگونه به سهام داران خرد آسیب زده است، دیگر حجت تمام بوده و از این به بعد از دستگاه محترم قضایی انتظار ورود فراگیر، محکم، موثر و سریع به موضوع فساد در سازمان بورس ایران را داریم.


دستگاه قضایی باید بداند برخی با در اختیار گرفتن سرمایه مردم در بورس از یکسو و مهندسی بودجه از سوی دیگر، تنها به دنبال راهبری جامعه برای رویدادهای چند ماه آتی هستند.


حالا برخی فقط فشار وارد می کند تا حاکمیت شرایط را پذیرفته و عملا راه را برای تکرار هشت ساله فراهم شود.


ما به عنوان بخشی از جامعه ایرانی از دستگاه قضایی خواهان آن هستیم که با توجه به این آمار گویا و هر تحقیق و بررسی دیگری، مسببان وضعیت امروز بورس را شناسایی کرده و به سزای عمل شان برساند. در شرایطی که همه گزارش های مالی شرکت ها نشان از سودآوری فوق العاده و افزایش سرمایه های سنگین دارد، بی ارزش کردن قیمت سهامی این شرکت ها چیزی جز بی اعتمادی را حاصل ندارد.

آقای قوه قضاییه! به داد مردم برسید.

.

ارسال نظر

نام:*
ایمیل:*
متن نظر:
کد امنیتی: *
عکس خوانده نمی شود