امروز: پنج شنبه، 13 بهمن 1401
01/23 1401

گروه تالار - میانگین سود سپرده های سرمايه های گذاری بانک اقتصاد نوین  تغییرات 113 درصدی را تجربه کرد.


به گزارش رازپول، بانک اقتصاد نوین در گزارش فعاليت ماهانه منتهی به اسفند ماه سال 1400 مجموع ميزان درآمدي که از بخش تسهیلات اعطایی طی دوره یک ماهه به ثبت رسانده را برابر با 20،173 ميليارد ریال اعلام کرده و عنوان داشته که طی 12 ماهه سپري شده از سال مالی نيز درآمدي که از تسهیلات اعطایی شناسایی کرد، مبلغی بالغ بر 200،767 ميليارد ریال بود.


مبلغی که بانک اقتصادنوین در اسفند ماه جهت سود سپرده سرمایه گذاري به مشتریان پرداخت کرد بالغ بر 15.850 ميليارد ریال بود، از ابتداي سال مالی تا انتهاي اسفند ماه نيز مجموع پرداختیهاي این بانک جهت سود سپرده هاي سرمایه گذاري برابر با 170.413 ميليارد ریال ثبت شد.


تسهیلات وصولی شناسایی شده بانک اقتصاد نوین در اسفند ماه برابر با 122.860 ميليارد ریال بود. همچنين " اقتصاد نوین" ميزان سرمایه ثبت شده خود را طی این دوره 30،425 ميليارد ریال اعلام کرد، لازم به ذکر است که این بانک در اسفندماه تراز مثبت 27 درصدي را به ثبت رساند.

 
 

ميزان درآمد تسهیلات اعطايي

بر پایه این گزارش، درآمدي که بانک اقتصاد نوین در اسفند ماه از بخش تسهیلات اعطایی شناسایی کرد نسبت به ماه گذشته رشد 12 درصدي پيدا کرد و همچنين در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته با 54 درصد افزایش درآمد مواجه شده است.


بيشترین درآمدي که بانک اقتصاد نوین از تسهیلات اعطایی در اسفند ماه به دست آورد مربوط به بخشهاي«مرابحه» و «تسهیلات ارزي» به ترتيب با مبالغ 14.100 ميليارد ریال و 3.758 ميليارد ریال بود که بخش«تسهیلات ارزي» توانسته نسبت به ماه گذشته به رشد 514 درصدي دست پيدا کند.


ميزان پرداختي سود سپرده های سرمايه گذاری

بر اساس این گزارش، ميزان پرداختی هاي بانک اقتصاد نوین در اسفند سال 1400 برابر با 15،850 ميليارد ریال بود که در مقایسه با دوره مشابه در سال گذشته روند صعودي 64 درصدي را طی کرد، همچنين پرداختی هاي بانک اقتصاد نوین جهت سود سپرده هاي سرمایه گذاري طی 12 ماه گذشته برابر با 170،413 ميليارد ریال اعلام شد.


بانک اقتصاد نوین در بهمن ماه ميزان تسویه سپرده هاي طی دوره را مبلغی بالغ بر 2،316،740 ميليارد ریال به ثبت رساند و سپرده هاي دریافتی یک درصد بيشتر از سپرده هاي تسویه شده بود، بيشترین پرداختی بانک اقتصاد نوین جهت سود سپرده هاي سرمایه گذاري در بخش «سپرده هاي بلندمدت دوساله» با 10،082 ميليارد ریال بود.

.

ارسال نظر

نام:*
ایمیل:*
متن نظر:
کد امنیتی: *
عکس خوانده نمی‌شود