صفحه اصلي > سایه بان > مذاکرات اتکائی بیمه اتکائی امین با صنعت بیمه سوریه عملیاتی شد

مذاکرات اتکائی بیمه اتکائی امین با صنعت بیمه سوریه عملیاتی شد


15 دی 1397, 12:41.

گروه سایبان - پیرو جلسات برگزار شده توسط مدیرعامل شرکت بیمه اتکائی امین با رئیس هیئت مدیره و مدیران شرکت عرب یونیون ری سوریه ، مدیرعامل بیمه سوریهو مدیر عامل کمیسیون نظارت بر بیمه های سوریه، در اولین اقدام در جهت ایجاد روابط همکاری، شرکت بیمه اتکائی امین در قرارداد واگذاری غیر باربری آنشرکت در سال 2019 مشارکت نمود. همچنین شرکت بیمه اتکائی امین در نظر دارد در راستای گسترش این همکاریها بخشی از قرارداد مازاد خسارت خود را به شرکت عرب یونیون ری سوریه پیشنهاد دهد.


بازگشت | Web Statistics