امروز: پنج شنبه، 10 آذر 1401
03/1 1400

گروه سايبان - َ«صندوق سرمايه گذاري مشترک ارزش کاوان آينده» که کارگزاري بورس بيمه ايران و بيمه ايران معين ارکان مجمع آن را تشکيل مي دهند بالغ بر 32 ميليارد تومان کارمزد به ارکان خود پرداخت کرده است.


  

صندوق سرمايه گذاري ارزش کاوان آينده که صندوقي با سرمايه باز در اندازه کوچک محسوب مي شود در سال 1388 در سازمان بورس ثبت شده و در سال 92 از نام«صندوق سرمايه گذاري مشترک بورس بيمه ايران» به «صندوق سرمايه گذاري مشترک ارزش کاوان آينده» تغيير يافته است. هدف از تشکيل اين صندوق، جمع آوري سرمايه از سرمايه گذاران و تشکيل سبدي از دارايي هاي مالي و مديريت اين سبد است و با توجه به ريسک تلاش مي شود که بيشترين بازدهي براي سرمايه گذاران ايجاد شود. اين صندوق تا سال 1402 از بورس مجوز فعاليت دارد. 100 درصد واحد هاي سرمايه گذاري ممتاز اين صندوق متعلق به دو شرکت زيرمجموعه بيمه ايران يعني کارگزاري بورس بيمه ايران و بيمه ايران معين است.

مديريت  صندوق سرمايه گذاري مشترک ارزش کاوان آينده در اختيار سبد گردان آسال است که نماينده آن جواد وکيلي بوده است . نامي که پيشتر در بيمه هاي البرز و ايران شنيده شده است.

اطلاعات جديد اذعان دارد که صندوق در 9 ماهه سال گذشته بالغ بر 32 ميليارد 347 ميليون تومان به مدير صندوق به عنوان هزينه کارمزد اختصاص داده است که البته اين پرداختي داراي محاسبات فني است. اين در حالي است که اين رقم در مدت مشابه سال گذشته يک ميليارد و 200 ميليون تومان بوده است. لازم به اشاره است که سود اين صندوق از محل فروش اوراق بهادار بالغ بر 590 ميليارد تومان بوده است.

.

ارسال نظر

نام:*
ایمیل:*
متن نظر:
کد امنیتی: *
عکس خوانده نمی‌شود