امروز: یکشنبه، 1 خرداد 1401
01/17 1400

مریم کائید - تئوری «نمایندگی» کار دست بیمه کارآفرین داده است و منابع خبری از بالا گرفتن اختلافات در بیمه کارآفرین بین سهام داران و نمایندگان آنها در هیات مدیره خبر می دهند.


جداشدن مالکیت از مدیریت با رویکرد اجرای صحیح و اصولی بنگاهداری در بنگاه های اقتصادی بر مبنای مصالح همه ذی نفعان اساس حاکمیت شرکتی و اساسنامه شرکت ها و بنگاه های اقتصادی است. بیمه مرکزی نیز در راستای چنین سیاستی و به منظور جلوگیری از اخراج سریع و بدون تامل نمایندگان سهامداران در هیات مدیره تلاش کرد که این شکاف را با تدوین آئین نامه حاکمیت شرکتی در کنار سایر آئین نامه های مرتبط مانند آئین نامه 90 و آئین نامه 40 پرکند. اما این شکاف امروز به شکلی معکوس در یک شرکت بیمه ای تبلور یافته  و در فضایی که 60درصد سهام داران و نهاد ناظر خواستار بررسی مسائل در فضایی آرام و صبورانه هستند، برخی اشخاص حقیقی منتصب به سهام داران در هیات مدیره تلاش دارند که تغییرات مورد نظر را اعمال کنند.


در همین راستا از بیمه کارآفرین خبر می رسد که این شرکت حاشیه های مدیریتی خود از سال 1399 را به سال جدید منتقل کرده است.

در حالی که بیمه مرکزی بازرسان خود را در این شرکت بیمه ای مستقر کرده و خواستار صبوری اعضای هیات مدیره برای پیگیری مباحث شده است، ظاهرا برخی از اعضای هیات مدیره به بهره گیری از قدرت قانونی حاکمیت شرکتی اصرار دارند و معتقدند که هیات مدیره در هر لحظه می تواند تغییر مدیرعامل را در دستور کار داشته باشد. این در حالی است که بیمه مرکزی خواستار آن شده است که هر گونه تغییر و تحول پس از اتمام گزارش بازرسی از این شرکت صورت گیرد.


هرچند که این تغییر به لحاظ قانونی دارای پشتوانه اجرایی است اما موضوع این است که برخی سهام داران این شرکت دارای نظر واحد با اعضای منتخب هیات مدیره نیستند و بیمه کارآفرین هم به زودی برای انتخاب اعضای هیات مدیره به مجمع خواهد رفت.


در این میان اعضای هیات مدیره ای که مدت ماموریت آنها به زودی به پایان خواهد رسید و معلوم نیست که در جلسه مجمع رای لازم را برای عضویت در هیات مدیره به دست آورند، ظاهرا اصرار دارند که در مدت باقی مانده از ابزار قانونی بهره گیرند هرچند که این رفتار مغایر با توصیه های نهاد ناظر باشد.


در این میان از دبیرکل سابق سندیکای بیمه گران هم به عنوان مدیرعامل منتخب این هیات مدیره نام برده می شود، هرچند که رفتارهای معقول مدیریتی وی در دوران گذشته عدم تمایل در این قبیل جریانات پر حاشیه مدیریتی را نشان می دهد اما ظاهرا او گزینه ای است که به طیف سهام داران قالب نزدیک بوده و البته مورد وثوق سایر سهام داران نیز می باشد. همین نقطه اشتراک باعث شده که برخی او را نقطه ثقل جریان فعلی قلمداد کنند.


برخی گمانه زنی ها اذعان دارد که پایان دولت و شانس برخی از مدیران سهام دار قالب، در دولت احتمالی آینده نقطه نامرئی گمانه زنی ها و اتصالات در این مسئله است.

اخیرا سهام داران این شرکت در نامه ای خطاب به نمایندگان خود در هیات مدیره آورده اند که هرگونه اقدام مغایر با رهنمودهای بیمه مرکزی مورد تائید سهام داران نیست و به منزله تضیع حقوق ذی نفعان تلقی شده و قابل پیگری در مراجع قضایی است.


همچنین بیمه مرکزی نیز در نامه اخیر خود در سال 1400  خطاب به حسابرس معتمد با استناد به ماده 95 قانون تجارت آورده است در اسرع وقت جهت دعوت از داوطلبین برای عضویت در هیات مدیره آگهی درج شود و پس از مهلت یک هفته ای اسامی منتخبین به بیمه مرکزی ارسال گردد.


ماده 95 قانون تجارت اذعان دارد که سهامدارانی که اقلا یک پنجم سهام شرکت را مالک باشند حق دارندکه دعوت صـاحبان سـهام را بـرای تشکیل مجمع عمومی ازهیئت مدیره خواستارشوند وهیئت مدیره باید حداکثرتا بیست روز،  مجمع مورد درخواسـت را با رعایت تشریفات مقرره دعوت کند، درغیراینصورت درخواست کنندگان میتوانند دعوت مجمـع را ازبـازرس یـا بازرسان شرکت خواستارشوند وبازرس یا بازرسان مکلف خواهند بودکه با رعایت تشریفات مقرره مجمع مورد تقاضا را حداکثرتا ده روزدعوت نمایند وگرنه آن گونه صاحبان سهام حق خواهند داشت مستقیما به دعوت مجمـع اقدام کنند بشرط آنکه کلیه تشریفات راجع بـه دعـوت مجمـع را رعایـت نمـوده ودرآگهـی دعـوت بعـدم اجابـت درخواست خود توسط هیئت مدیره وبازرسان تصریح نمایند.


این در حالی است که اساسنامه این شرکت در مفاد 28 تا تا 34 شروط برای تعیین هیات مدیره را تبیین کرده است و انتخاب این اعضا را منوط به پیش زمینه هایی کرده است و بیمه مرکزی ماده 29 اساسنامه را در شرایط فعلی غیرنافذ می داند.


برخی منابع خبری اذعان دارند که بیمه کارآفرین اخیرا چند نفر را برای تائید صلاحیت در هیات مدیره به بیمه مرکزی معرفی کرده است.


اختلافات در بیمه کارآفرین از سال گذشته در جریان نحوه تخصیص وام به کارکنان شعله ور شد.


سال گذشته برخی اعضای هیات مدیره در اقدامی ضربتی مدیرعامل این شرکت را عزل کردند اما با ورود سهام داران و بیمه مرکزی موضوع برای بررسی های بیشتر مسکوت ماند. سهام داران قالب این شرکت در نامه ای به بیمه مرکزی اذعان کرده اند که با مدیرعاملی حیدری موافقند.


به هرحال به نظر می رسد که آنچه در این میان با کشمکش های مدیریتی آسیب خواهد دید برند بیمه کارآفرین است که در سال های گذشته به دور از حاشیه و جنجال به فعالیت های حرفه ای خود پرداخته است.


از بیمه مرکزی خبر می رسد که تاکنون آقایان هادی جوهری، محمدرضا تقوایی، محمد شیریجیان، فرشاد محمدپور، سیروس سلیمی پور، علیرضا صادقی، آزاد، حجتی و حیدری برای عضویت در هیات مدیره برای عضویت در هیات مدیره معرفی شدند.

.

ارسال نظر

نام:*
ایمیل:*
متن نظر:
کد امنیتی: *
عکس خوانده نمی شود