امروز: یکشنبه، 6 فروردین 1402
11/26 1399

 گروه سایبان - سود سرمایه گذاری های بیمه البرز از فروش سرمایه گذاری های بورسی تقریبا 16 برابر شده است، اما در این میان نقش «صندوق سرمایه گذاری ارزش کاوان آینده» در این شرکت چیست؟

به گزارش رازپول، بیمه البرز که 8.86درصد سهام آن در اختیار دولت است و در حال حاضر نماینده دولت در این شرکت به عنوان مدیرعامل انتخاب شده است در 6 ماهه امسال عملکرد قابل تاملی را در حوزه سرمایه گذاری رقم زده است.

افزایش سود سرمایه گذاری های این شرکت که به نظر می رسد بی ارتباط با منابع حاصل از افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی ها نیست نشان می دهد که سود حاصل از فروش  سهام در این شرکت در 6 ماهه امسال به 318 میلیارد و 906 میلیون و 800 هزار تومان رسیده است در حالی که این رقم در سال گذشته 19 میلیارد و 835 میلیلون تومان بوده است. به عبارت دیگر سود ناشی از سرمایه گذاری فروش سهام در این شرکت 16 برابر شده است.

البته در سرفصل سرمایه گذاری ها عملکرد یک صندوق سرمایه گذاری نمود خاصی در صورت های مالی پیدا کرده است و آن عملکرد «صندوق سرمایه گذاری مشترک ارزش کاوان آینده» است.

ارزش سرمایه گذاری در این صندوق در پایان سال گذشته حدود 60 میلیارد تومان بوده است که در 6 ماهه سال جاری به بیش از 85 میلیارد تومان رسیده است و ارزش بازار آن در انتهای شهریور به 287 میلیارد تومان بالغ گردیده است. بنابراین به نظر می رسد که بیمه البرز از مشارکت با این صندوق که همکاری با آن به نظر می رسد از زمان مدیریت محسن پورکیانی آغاز شده است منافع مطلوبی را به دست آورده است. بررسی صورت های مالی 6 ماهه 1398 بیمه البرز که بخش عمده ای از آن به زمان مدیریت تاجدار در این شرکت ارتباط دارد نام این صندوق را در فهرست سرمایه گذاری های مرتبط ندارد.

 
اما چرا نام «صندوق سرمایه گذاری مشترک ارزش کاوان آینده» آشنا به نظر می رسد؟

این صندوق متعلق به بیمه ایران است یعنی خواستگاه محسن پورکیانی، جایی که او از آنجا به بیمه البرز آمد.

بررسی های بیشتر سهام داران این صندوق را نشان میدهد.


 

تسعیر نرخ ارز با نرخ نيمايي نیز موجب شناسايي سود تسعير ارز به مبلغ 462ر5 ميليارد ريال(546 میلیارد تومان) در این شرکت در دوره 6 ماهه شده است.

در پایان ذکر این پرسش ضروری است که باتوجه به وضعیت کنونی بازار سهام آیا در گزارش پایان سال 1399 ارزش بازار این صندوق همچنان این بازدهی را در صورت های مالی بیمه البرز نمایان خواهد کرد.

.

ارسال نظر

نام:*
ایمیل:*
متن نظر:
کد امنیتی: *
عکس خوانده نمی‌شود