امروز: چهارشنبه، 26 مرداد 1401
11/18 1399

 گروه سایبان - زمزمه حضور یکی از مدیران پیشین پژوهشکده برای مدیرعاملی یک شرکت بیمه ای شنیده می شود.

به گزارش رازپول، «یعقوب رشنوادی» که پیش از این در پژوهشکده بیمه سمت هایی داشته است برای مدیرعاملی یک بیمه خصوصی در نظر گرفته شده است.

سوابق او به این شرح است:

- مدیر عامل شرکت توسعه کسب و کار سبا

- رئیس هیات مدیره شرکت خدماتی بازرگانی یاری رسان امین

 - قائم مقام رئیس پژوهشکده بیمه وابسته به بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران با حکم رئیس پژوهشکده بیمه

- معاون پژوهشي پژوهشکدة بيمه وابسته به بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران با حکم رئیس کل بیمه مرکزی ج.ا.ا

- عضو شورای راهبری تحول سازمانی بیمه مرکزی ج.ا.ا ایران با حکم رئیس کل بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران

 - سرپرست گروه آموزشی مدیریت بیمه و استاد مشاور انجمن علمی بیمه دانشکده علوم اقتصادی با حکم رئیس دانشکده

- دبیر انجمن مدیریت راهبردی (استراتژيک) ایران  با حکم رئیس انجمن مدیریت راهبردی ایران

- سرپرست گروه پژوهشي بيمه هاي اشخاص پژوهشکده بیمه

-عضو کميسيون دائمي هيئت امناي پژوهشکده بيمه

-عضو هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت بیمه آتیه سازان حافظ وابسته به سازمان بیمه خدمات درمانی کشور

- مشاور پروژه برنامه ریزی استراتژیک بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران – بیمه مرکزی ج.ا.ا.

- مشاور برنامه ريزي استراتژيک شرکت ملي انفورماتيک وابسته به بانک مرکزي ج.ا.ا

- مشاور ستادی مدیر عامل شرکت خدمات انفورماتیک

-  مشاور طرح و برنامة شرکت توزين الکتريک

- مشاور مدیر عامل موسسه جهاد توسعه وابسته به وزارت جهاد کشاورزی و رئیس شورای راهبردی شرکت

- مشاور امور راهبردی شرکت تامین آتیه سرمایه راهبردی گروه مالی پاسارگاد

- مشاور امور استراتژیک  و سرمایه گذاری شرکت واسپاری(لیزینگ)سپهر صادرات ایران وابسته به بانک صادرات

- مدير مطالعات محيط مستقيم و غير مستقيم طرح توسعة جامع پست کشورو ارائة سند راهبردي آن – شرکت پست ج.ا.ا

-مديرگروه اينترنت و رسانه هاي نوين مرکز تحقيقات ، مطالعات و سنجش برنامه اي-صدا وسيما

-مديرپروژة تبيين و ارائه روش شناسي تحقيقات در مديريت استراتژيک دفاعي – امنيتي- دانشگاه عالي دفاع ملي

-مدير طرح اندازه‌گيري سهم و جايگاه بنگاه‌هاي كوچك و متوسط در صادرات مستقيم و غير مستقيم – وزارت صنايع

-مدير طرح شناخت كاركردهاي آينده‌نگاري تكنولوژي (Technology Foresight)- دفتر همکاريهاي فناوري رياست جمهوري

-همکاراصلی طرح  بررسي و مطالعه انتقال تكنولوژي در صنايع الكترونيكي-وزارت صنايع

-همکار اصلی طرح شناخت عوامل كليدي موفقيت (KSF) در صنايع كوچك و متوسط (SME)- وزارت صنايع

-همکاراصلی طرح طراحي و اصلاح ساختار و تشكيلات تفصيلي نهاد رياست جمهوري –نهاد رياست جمهوري

.

ارسال نظر

نام:*
ایمیل:*
متن نظر:
کد امنیتی: *
عکس خوانده نمی شود