امروز: پنجشنبه، 16 تیر 1401
11/15 1399

گروه سایبان - «میهن»؛ شرکتی با چند سرپرست و دو معاونت در بدنه مدیریتی، مدیرعامل خود را از بیمه مرکزی آورده اما زیانش در شش ماهه ابتدای امسال روند صعودی به خود گرفت.


گزارش عملکرد شش ماهه از بیمه میهن که در دی ماه سال جاری منتشر شده به این واقعیت اشاره دارد که اگر سهام داران بیمه میهن سرمایه خود را در یک حساب بانکی تجمیع کرده بودند ارزش ریالی مناسب تری به دست می آوردند. 152 ریال زیان به ازای هر سهم در شش ماهه امسال که بورس وضعیت مطلوبی داشته است این پرسش را مطرح می کند که آیا این عملکردی قابل دفاع است؟


گزارشات 6 ماهه اذعان دارد که بیمه گران اتکایی نیز ریسک چندانی از این شرکت نمی پذیرند و تنها حامی اتکایی این شرکت خواستگاه مدیرعامل است یعنی بیمه مرکزی.


برای 174 میلیارد تومان مطالبات مشکوک و الوصول تنها 11 میلیارد تومان ذخیره گرفته شده است. حسابرس هم این میزان ذخیره را کافی نمی داند و اذعان کرده مطالبات از بيمه گذاران و نمايندگان ، بيمه گران وبيمه گران اتکايي ساير حسابهاي دريافتني و پيش پرداختها شامل  417 462 ميليون ريال مطالبات سررسيد گذشته از بيمه گذاران (داراي ذخيره مطالبات مشکوک الوصول به ميزان 187  90 ميليون ريال) و مبلغ  205 47 ميليون ريال اسناد سررسيد گذشته (داراي ذخيره مطالبات مشکوک الوصول به ميزان 567 22 ميليون ريال) مطالبات از بيمه گران و بيمه گران اتکايي به مبلغ 676 35 ميليون و ساير حسابهاي دريافتني شامل مبلغ 079 107 ميليون ريال (داراي ذخيره مطالبات مشکوک الوصول به ميزان 909 11 ميليون ريال) مطالبات راکد وسنواتي است.با توجه به عدم وصول آنها در سررسيد وراکد يا سنواتي بودن آنها ،ارزش بازيافتني آنها بايد مشخص و ذخيره لازم بابت آنها اعمال مي گرديد.


ابعاد عملکرد این شرکت اذعان دارد که مدیر عاملی که خود از بیمه مرکزی مامور هدایت این شرکت شده است به موازین قانونی نهاد ناظر چندان هم پایبند نیست. این ادعا با خواندن موارد رعایت نشده آیین نامه های شورای عالی بیمه که در گزارشات رسمی منعکس شده است، همخوانی دارد.

 

به طور مثال

آيين نامه چگونگي اداره صندوق خسارتهاي بدني مبني بر پرداخت به موقع مطالبات صندوق مذکور،

 واريز به موقع 10 درصد سهم وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکي از حق بيمه شخص ثالث، سرنشين و مازاد طبق قبض جداگانه به حساب خزانه داري کل کشور،

 واريز هفتگي عوارض سهم نيروي انتظامي از حق بيمه شخص ثالث براساس قانون بودجه، ماده 22 آيين نامه 71 و ماده 13 آيين نامه 82 مبني بر دريافت کليه مدارک مربوط به خسارت حداکثر 30 روز و بررسي آنها که در صورت عدم استحقاق دريافت خسارت به بيمه گذار اعلام شود و در صورت قبول خسارت پرداخت آن ظرف 15 روز،

ماده 7 آيين نامه 78 در خصوص گزارش اکچوئري رسمي مشتمل به ارزيابي و اظهارنظر پيرامون وضعيت شرکت بيمه،

 ماده 2 آيين نامه 77 در خصوص پرداخت هزينه درمان به بيمه گذار ظرف 5 روز پس از دريافت مدارک،

ماده 6 آيين نامه 94 مبني بر اينکه چنانچه براساس صورتهاي مالي حسابرسي شده ضريب خسارت شش ماهه در رشته درمان بيش از 80 درصد و ضريب خسارت يکساله در ساير رشته هاي موضوع آيين نامه بيشتر از 75 درصد مي باشد مؤسسه بيمه موظف است حداکثر ظرف مدت 30 روز مصوبه موضوع ماده آيين نامه مزبور را اصلاح و به تأييد هيأت مديره و هيأت مديره برساند و نسخه آن را به بيمه مرکزي ارسال کند،

مفاد ماده 9 آيين نامه 93 در خصوص ايجاد مديريت ريسک و تطبيق مقررات تحت نظر مديرعامل،

مفاد ماده 8 آيين نامه 93 در خصوص تشکيل هيأت عامل،

 تبصره 2 ماده 3 آيين نامه 90 در خصوص تأييد صلاحيت يک  نفر از مديران شرکت،

ماده 2 آيين نامه 97 در خصوص سپرده گذاري ذخاير رياضي حداقل 20 درصد دربانکها،

ماده 3 آيين نامه 97 در خصوص سپرده گذاري از محل ساير منابع به ميزان حداقل 20 درصد نزد بانکها،

 ماده 5 آيين نامه 93 درخصوص وجود حداقل يک نفر عضو مستقل غير اجرايي و غير موظف هيات مديره،

ماده 6 آيين نامه 40 درخصوص داشتن حداکثر 20 در صد سهام به طور مستقيم و با واسطه،

ماده 4 آيين نامه 97 در خصوص حداکثر 30 درصد حقوق صاحبان سهام براي دارايي هاي ثابت مشهود و نامشهود و نامه در خصوص تسعير ارز  رعايت نگرديده است.


درآمدهای بیمه ای شش ماهه این شرکت 152 میلیارد تومان و هزینه های بیمه ای به 149 میلیارد تومان رسیده است و حتی وضعیت مطلوب بورس نیز نتوانسته وضعیت این شرکت را با تغییر چندانی به لحاظ سرمایه گذاری همراه کند و در نهایت عملکرد منجر به 128 میلیارد تومان زیان انباشته شده است. زیان انباشته این شرکت در پایان سال گذشته یعنی دوره داریوش محمدی 110 میلیارد تومان بود.


خوب این وضعیت سبب شده است که بیمه میهن در بخش بیمه های عمر و تشکیل سرمایه با بیش از 9 میلیارد تومان حق بیمه برگشتی مواجه باشد که احتمال می رود بیمه گذاران بیمه نامه های خود را بازخرید کرده باشند.


درمان به یکی از رشته های حساس در این شرکت تبدیل شده است تا جایی که با 49 میلیارد تومان حق بیمه 52 میلیارد تومان خسارت در حسابها ذکر شده است.

مطالبات وصول نشده، زیان انباشته، کمبود ذخیره و عدم برنامه موثر برای تولید حق بیمه این شرکت را در شرایط حساسی قرار داده است و باید دید مامور بیمه مرکزی در این شرکت می تواند وضعیت را ساماندهی کند؟

روند هزینه های اداری و عمومی شرکت با وجود کاهش نیروی انسانی افزایشی است و به نظر می رسد اولین قدم برای سامان دهی این وضعیت بازنگری در هزینه ها است.

.

ارسال نظر

نام:*
ایمیل:*
متن نظر:
کد امنیتی: *
عکس خوانده نمی شود