امروز: یکشنبه، 1 خرداد 1401
10/7 1399

 

گروه سایبان - فرابورس به دلیل ظن وقوع جرایم نماد معاملاتی بیمه حافظ را تا اطلاع ثانوی تعطیل کرد.

به گزارش رازپول، صبح امروز فرابورس در اطلاعیه ای اعلام کرده است تعلیق نماد معاملاتی ناشر به استناد بند 7 ماده 13مکرر2 دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات اوراق بهادار در فرابورس ایران صورت می گیرد.

در این دستورالعمل آمده است در موارد زير فرابورس ايران نماد معاملاتی را حداکثر به مدت 10 روز کاری تعليق و موضوع را به عموم اطلاع رساني مي نمايد؛

 -در صورتي که ظنّ وقوع جرائم موضوع ماده 46 قانون بازار اوراق بهادار ج ا ا در خصوص اطلاعات ارايه شده يا معاملات اوراق

بهادار در بازار عادي وجود داشته باشد.


-در صورت وقوع معاملاتی که منجر به ايجاد ظن تغييرات مديريتي/سهامداري مؤثر در کنترل شرکت شود .

-در صورتي که نياز به بررسي وضعيت شفافيت اطلاعاتی ناشر وجود داشته باشد.

در ادامه این اطلاعیه آمده است با توجه به ظن وقوع جرائم موضوع ماده 46 قانون بازار اوراق بهادار ج.ا.ا درخصوص معاملات اوراق بهادار در بازار عادی ، نماد معاملاتی حداکثر تا تاریخ 1399/10/17 تعلیق می گردد.

ماده 46 قانون بازار اوراق بهادار به جرايم و مجازات‌ها مربوط می شود.

در این ماده آمده است:

اشخاص زير به حبس تعزيري از سه‌ ماه تا يك سال يا به جزاي نقدي معادل دو تا پنج برابر سود به‌دست آمده يا زيان متحمل‌نشده يا هر دو مجازات محكوم خواهند شد:

1. هر شخصي كه "اطلاعات نهاني" مربوط به اوراق بهادار موضوع اين قانون را كه حسب وظيفه در اختيار وي قرارگرفته به نحوي از انحاء به ضرر ديگران يا به نفع خود يا به نفع اشخاصي كه از طرف آن‌ها به هرعنوان نمايندگي داشته باشد، قبل ‌از انتشار عمومي، مورد استفاده قرار دهد و يا موجبات افشاء و انتشار آن‌ها را در غير موارد مقرر فراهم نمايد.

2.  هر شخصي ‎كه با استفاده از "اطلاعات نهاني" به معاملات اوراق بهادار مبادرت نمايد.

3.  هر شخصي كه اقدامات وي نوعاً منجر به ايجاد ظاهري گمراه‎كننده از روند معاملات اوراق بهادار يا ايجاد قيمت‎هاي كاذب و يا اغواي اشخاص به انجام معاملات اوراق بهادار شود.

4. هر شخصي كه بدون رعايت مقررات اين قانون اقدام به انتشار آگهي يا "اعلامية پذيره‌نويسي" به‌منظور عرضة عمومي اوراق بهادار نمايد.

تبصرة 1- اشخاص زير به عنوان اشخاص داراي "اطلاعات نهاني" شركت شناخته مي‎شوند:

الف) مديران شركت شامل اعضاي هيئت‎مديره، هيئت‎عامل، مديرعامل و معاونان آنان.

ب‌)      بازرسان، مشاوران، حسابداران، حسابرسان و وكلاي شركت.

ج‌)        سهامداراني که به تنهايي و يا به همراه افراد تحت‌تكفل خود، بيش‌از ده‎ درصد سهام شركت را در اختيار دارند يا نمايندگان آنان‌.

د‌)        مديرعامل و اعضاي هيئت‌مديره و مديران ذي‌ربط يا نمايندگان شرکت‌هاي مادر (هلدينگ) که مالک حداقل ده درصد سهام يا داراي حداقل يک عضو در هيئت‌مديرة شرکت سرمايه‌پذير باشند.

هـ)   ساير اشخاصي كه با توجه به وظايف، اختيارات و يا موقعيت خود به "اطلاعات نهاني" دسترسي دارند.

تبصرة 2- اشخاص موضوع تبصرة يك اين ماده موظف‌اند آن بخش از معاملات اوراق بهادار خود را كه مبتني بر"اطلاعات نهاني" نباشد، ظرف پانزده روز پس از انجام معامله، به "سازمان" و "بورس" مربوط گزارش كنند.

قیمت سهام بیمه حافظ در شهریور ماه امسال به محدوده 5700 تومان رسیده بود و در روزهای اخیر قیمت آن به بیش از 8100 تومان رسیده است.

گزارش حسابرسی شده این شرکت زیان انباشته 12 میلیارد تومانی را در حساب ها گزارش کرده است و این در حالی است که سرمایه آن 12 میلیارد تومان است.

شهریور ماه امسال اخباری از فسخ قرارداد و توافق نامه منعقد شده بین این شرکت و شرکت ایجاد ابنیه و عمران تابران در خصوص واگذاری سهام به علت تامین اعتبار مورد نیاز برای خرید سهام توسط این شرکت منتشر شد. ارزش این قرارداد 27 میلیارد تومان بود.

.

ارسال نظر

نام:*
ایمیل:*
متن نظر:
کد امنیتی: *
عکس خوانده نمی شود