امروز: پنجشنبه، 16 تیر 1401
09/16 1399

گروه سایبان - زیان عملیاتی در گزارشات مالی نهاد ناظر صنعت بیمه را باید ریسکی نوظهور برای خانواده بیمه ای کشور دانست.

جدیدترین آمارها از عملکرد نهاد ناظر صنعت بیمه زیان عملیاتی این مجموعه را 2400 میلیاردتومان گزارش کرده است. نهادی که به دنبال ایجاد بازارمتشکل بیمه ای برای سامان دهی وضعیت صنعت بیمه است به نظر می رسد که باید مقررات سخت گیرانه تری را برای کنترل خود ایجاد کند. بیمه مرکزی در حالی زیان عملیاتی خود را 2400 میلیارد تومان گزارش کرده که در سال گذشته این رقم 1600 میلیارد تومان بوده است.

ماده 5 قانون تاسیس بیمه مرکزی در بند 7 ارشاد و هدايت و نظارت بر موسسات بيمه و حمايت از آنها در جهت حفظ سلامت بازار بيمه و تنظيم بر امور بيمه اتكايي و جلوگيري از رقابت هاي مكارانه و ناسالم را از وظابف بیمه مرکزی می داند.

تحریم های اقتصادی سبب نگهداری بخش زیادی از ریسک ها در داخل کشور شده است اما با احتساب ذخیره خسارت معوق که در سایه عدم دسترسی به گزارشات حسابرسی این نهاد معلوم نیست درست اتخاذ شده یا خیر به نظر می رسد که نهاد ناظر صنعت بیمه به مراقبت های جدی تری نیاز دارد .

در ترازنامه بیمه ایران و بیمه مرکزی در مجموع 9500 میلیارد تومان زیان وجود دارد که در نوع خود ریسکی نوظهور در صنعت بیمه است.

از سوی دیگرجدیدترین گزارشات صنعت بیمه نشان می دهد که نهاد ناظرمازاد بر درآمد خسارت داشته است تا جایی که بیمه مرکزی در برابر 7 هزار میلیارد تومان درآمد ناخالص 71 هزار و میلیارد تومان خسارت ناخالص دارد.

ذخیره خسارت معوق بیمه مرکزی به 4200 میلیارد تومان رسیده است و بدین معناست که بخشی از خسارت های بیمه ای کشور هنوز پرداخت نشده است.

وضعیت مطلوب سرمایه گذاری در بورس در سال گذشته سبب شده درآمد سرمایه گذاری ها از محل منابع بیمه ای به 2500 میلیارد تومان برسد و البته درآمدهای بیمه ای نیز 9300 میلیارد تومان گزارش شده است.


آمار منتشر شده در این گزارش از جدیدترین گزارش سالنامه آماری بیمه مرکزی که بخش های مهمی از اطلاعات مالی آن در نسخه «پی دی اف» حذف شده استخراج شده است. این موارد در حالی است که رویه گزارش دهی سال گذشته بیمه مرکزی در آمارها با سالنامه سال جاری متفاوت است و برخی از آیتم های مهم از این گزارش حذف شده است.

در سایه چنین وضعیتی به نظر می رسد که نهاد ناظر لازم است در خصوص این تغییرات توضیحاتی را منتشر کند تا سبب برداشت های اشتباه از وضعیت صنعت نشود. اینکه هزینه های اداری و عمومی این نهاد چقدر است و در انتهای جدول سود و زیان هر سهم چقدر بوده است؟ 

.

ارسال نظر

نام:*
ایمیل:*
متن نظر:
کد امنیتی: *
عکس خوانده نمی شود