امروز: پنجشنبه، 16 تیر 1401
09/4 1399

گروه سایبان - کارگزاری سایپا به تازگی اطلاعات مهمی را از رویدادهای مالی خود گزارش کرده است، اطلاعاتی که نشان می دهد چگونه تعلیق های سال گذشته را دور زده و یا اینکه چگونه بخشی از حق بیمه صادره خود را با ملک، خودرو، سهام و حتی اسپانسری ها ورزشی تسویه کرده است.


با وجود پرداخت های این کارگزاری با انواع روش های مورد توافق با بیمه گران اما آمارها از 2 هزارو 284 میلیارد تومانی مطالبات راکد و سنواتی از شرکت های گروه و به تبع آن تسویه بدهی به بیمه گرها طبق مفاد قرارداد و پیش پرداختها خبر می دهد که یکی از موارد مهم و اساسی در خصوص فعالیت های این کارگزاری است. همین بند کوتاه نشان می دهد یک کارگزاری به اندازه چند شرکت بیمه ای مطالبات دارد که به نظر می رسد اقدام حقوقی موثری در خصوص وصول آن صورت نگرفته است چراکه این مطالبات در سرفصل راکد  و سنواتی تقسیم شده است.

این کارگزاری با سرمایه 50 میلیون تومان دارای بیش از 500 میلیارد تومان مطالبات از شرکت های وابسته است در این گروه نام شرکت های خدمات بیمه ای سایان و رایان سایپا نیز دیده می شود. شرکت خدمات بیمه ای که در گروه شرکای استراتژیک این کارگزاری قراردارند و به نظر می رسد در دور زدن تعلیق ها کمک کرده اند. 

این موارد در حالی عنوان می شود که از محل درآمدهای عملیاتی کارگزاری سایپا در 6 ماهه امسال به درآمد 39 میلیارد تومانی دست یافته است. این عملکرد در نهایت به سود خالص 22 میلیارد تومانی این کارگزاری منتج شده و این پرسش را تقویت می کند که چند شرکت بیمه ای توانسته اند به چنین سودی دست یابند؟

قفل بخش عمده ای از منابع صنعت بیمه در یک کارگزاری که بخش عمده سهامش متعلق به گروه سایپا است و در تاریخچه فعالیت های این شرکت صراحتا آمده است که کارگزاری رسمی سایپا عضو گروه خودروسازی سایپا است، در حالی صورت می گیرد که آیین نامه کارگزاری شرط و شروطی را برای صدور و واریز حق بیمه تعیین کرده است.


ماده ۲۳آیین نامه 92 اذعان دارد که کارگزار بیمه مجاز به دریافت حق‌بیمه به هیچ نحوی از انحاء اعم از نقدی، چک بانکی در وجه حامل یا بنام خود و طرق دیگر نیست مگر این که از مؤسسه بیمه مربوط اجازه­نامه کتبی داشته باشد که در این صورت، پرداخت حق‌بیمه به کارگزار بیمه در حکم پرداخت حق‌بیمه به مؤسسه بیمه است و مؤسسه بیمه مسئول جبران خسارات وارده خواهد بود.بنابراین به نظر می رسد که این مطالبات به نوعی با شرکت های بیمه هماهنگ شده است. پرسش این است که آیا با توجه به بدهی سنگین و مطالباتی که از شرکت های اقماری در گزارشات ذکر شده آیا خسارت های آنها پرداخت شده است؟ مشاهدات مستندات مالی به ذخیره ای تحت چنین عنوانی منتج نشد.


تعلق 100درصد سهام کارگزاری ها به برخی نهادها و سازمان ها که دارای گردش مالی بالایی هستند در حالی است که در شرکت های بیمه تنها 20 درصد سهام می تواند به یک سهام دار حقوقی تعلق یابد.


کارگزاری سایپا در حالی دارای 80 نفر پرسنل است که بر اساس جدیدترین اطلاعات 29 نفر از کارکنان خود را به شرکت خدمات بیمه ای رایان سایپا منتقل کرده است.

کارگزاری ای که دارای 47 میلیارد تومان موجودی نقد است که قریب به یک میلیارد و 695 میلیون تومان از بابت سپرده های بانکی و اوراق سود نشان داده است. 


بخش عمده ای از پرتفوی این کارگزاری در رشته ثالث خلاصه می شود و این پرسش مطرح است اگر اتومبیل سازی سایبا نیاز به صدور بیمه نامه برای خودروهای خود دارد چرا به صورت مستقیم با شرکت های بیمه وارد مذاکره نمی شود ؟ آیا فلسفه حضور نمایندگان و کارگزاران در صنعت بیمه بازاریابی و فروش خدمات نیست؟ آیا کارگزاری سایپا در بازاریابی محصولات بیمه ای در سایر رشته ها هم مانند اتومبیل موفق عمل کرده است؟ اگر فرضا صدور ثالث را در این کارگزاری متوقف کنیم از پرتفوی آن چه می ماند؟
آمارها نشان می دهد که این شرکت کارگزاری با در سرفصل پرداختنیها با شرکت های بیمه 495 میلیارد تومان حساب دارد که همه این رقم مربوط به دوره شش ماهه فعلی نیست.

.

ارسال نظر

نام:*
ایمیل:*
متن نظر:
کد امنیتی: *
عکس خوانده نمی شود