امروز: سه شنبه، 25 مرداد 1401
08/25 1399

گروه سایبان - پرداخت حقوق و مزایای نقدی و غیر نقدی به کارکنان و مدیران و ... بیمه ایران طبق بودجه مصوب سالانه دردسرساز شد، اما این شرکت برای مدیریت این مسئله چه کرد؟


الحاقیه 2 ماده 75 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت اذعان دارد که  سقف افزایش حقوق و مزایا و سایر پرداختی های نقدی و غیرنقدی شرکتهای دولتی، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی، بانکها و بیمه ها موضوع ماده(5) قانون مـدیریت خـدمات کشـوری بـه کارکنان و مدیران خود سالانه توسط هیأت وزیران تعیین میشود. از ابتدای هر سال، اجرای بودجه شرکتهای مذکور درسقف یادشده امکان پذیر است .در اصلاحیه بودجه سالانه عناوین مذکور، افزایش پرداخت نقـدی و غیرنقـدی از قبیـل حقوق و مزایا، پاداش تحت هر عنوان، عیدی و نظایر آن و همچنین کمکهای نقدی و غیرنقدی به کارکنان و مدیران و اعضای هیأت مدیره نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی و شرکتهای دولتی و شرکتهایی که شمول قانون در مورد آنها مستلزم ذکر یا تاریح نام است، علاوه بر پرداختهای قانونی منظورشده در سقف بودجه مصوب سالانه دستگاههای مذکور ممنوع است.

بر همین اساس در صورت های مالی این شرکت در سال 1398 آمده است که بیمه ایران قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و الحاقیه های آن در ماده 75 الحاق 2 در زمینه پرداخت حقوق و مزایای نقدی به کلیه ارکان شرکت طبق بودجه مصوب سالانه رعایت نکرده است.به نظر می رسد که در راستای همین بند گزارش سازمان حسابرسی، هیات مدیره در جلسه 19 آبان ماه سال جاری،مقرر کرده است مدیرعامل رایزنی هایی را با اعضای شورای حقوق و دستمزد معاونت حقوقی ریاست جمهوری و مسئولان ذی ربط در وزارت اقتصاد برای تعلیق اجرای حذف فوق العاده خاص یا هر روش جبرانی دیگری به عمل آورد .بیمه ایران در سال 1398 بالغ بر 8 هزارو 859 میلیارد ریال هزینه های اداری و عمومی داشته است در حالی که این رقم در سال 1397 بالغ بر 6 هزارو 247 میلیارد ریال گزارش شده است و این یعنی افزایش حدود 30 درصدی هزینه ها نسبت به سال قبل.


 

.

ارسال نظر

نام:*
ایمیل:*
متن نظر:
کد امنیتی: *
عکس خوانده نمی شود