امروز: جمعه، 1 بهمن 1400
08/22 1399

مریم کائید- مدیرنظارت بر ناشران بازارپایه فرابورس از مدیرعامل بیمه حافظ سوالاتی را در خصوص عملکرد این شرکت داشته است که رئیس هیات مدیره این شرکت به آن پاسخ گفته است.

به گزارش رازپول، فرابورس در نامه ای از سلطانی مدیرعامل بیمه حافظ پرسیده است که دلیل افزایش 164درصدی حق بیمه صادره این شرکت در شش ماهه ابتدای سال چیست که محمود دودانگه رئیس هیات مدیره این شرکت در پاسخ به این موضوع صدور بیمه نامه کم ریسک و خودروهای صفر کیلومتر را دلیل این موضوع عنوان کرده است. به عبارت دیگر فروش بیمه نامه خودرو و بیمه نامه های کم ریسک 1.6 برابر شده است.


 ماده ۵ قانون بيمه اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه اذعان دارد که شركت سهامي بيمه ايران مكلف است طبق مقررات اين قانون و آيين نامه هاي مربوط به آن، با دارندگان وسايل نقليه موضوع اين قانون قرارداد بيمه منعقد كند.

ساير شركتهاي بيمه متقاضي فعاليت در این رشته بنابر اعلام ماده 5 مي توانند پس از اخذ مجوز از بيمه مركزي اقدام به فروش بيمه نامه كنند.

بيمه مركزي موظف است براساس آيين نامه اجرایي كه به پيشنهاد بيمه مركزي و تأييد شوراي عالي بيمه به تصويب هيأت وزيران مي رسد، براي شركتهاي متقاضي، مجوز فعاليت در رشته شخص ثالث صادر كند.

در آيين نامه اجرائي موضوع اين ماده مواردي از قبيل حداقل توانگري مالي شركت بيمه، سابقه مناسب پرداخت خسارت، داشتن نيروي انساني و ظرفيت هاي لازم براي صدور بيمه نامه و پرداخت خسارت بايد مد نظر قرار گيرد.


شركتهايي كه مجوز فعاليت در اين رشته بيمه اي را از بيمه مركزي دريافت مي كنند، موظفند طبق مقررات اين قانون و آيين نامه هاي مربوط به آن، با كليه دارندگان وسايل نقليه موضوع اين قانون قرارداد بيمه منعقد كنند. ادامه فعاليت در رشته شخص ثالث براي شركتهايي كه در زمان تصويب اين قانون در رشته بيمه شخص ثالث فعال هستند، منوط به اخذ مجوز از بيمه مركزي ظرف مدت دوسال از تاريخ لازم الاجراء شدن اين قانون مي باشد.


این در حالی است که بیمه مرکزی در جدول شرکت های مجاز به فروش بیمه شخص ثالث اعلام کرده است که وضعیت بیمه حافظ برای صدور این بیمه نامه در دست بررسی است. به عبارت دیگر تا اعلام مجوز بیمه مرکزی شرکتی نمی تواند نسبت به فروش اقدام کند.


بیمه مرکزی نام بیمه حافظ از جدول توانگری شرکت های بیمه در سال 1399 و سال 1398 را حذف کرده است!

قطعا سابقه پرداخت خسارت بیمه حافظ بر اساس میزان رضایت مشتریان در بیمه مرکزی موجود است، همان گونه که بیمه مرکزی از طریق سنهاب می تواند متوجه شود که شرکت ها چه بیمه نامه هایی را به مردم می فروشند؟


 بیمه حافظ شرکتی است که در مناطق آزاد فعالیت می کند و پیش از این مجاز به فروش بیمه خودرو بوده است. اینکه چه اتفاقی افتاده است که صدور این رشته در دست بررسی است وآیا شرکتی که صدورش در دست بررسی است می تواند نسبت به فروش به خودروهای صفرکیلومتر اقدام کند سوال مهمی است؟
.

ارسال نظر

نام:*
ایمیل:*
متن نظر:
کد امنیتی: *
عکس خوانده نمی شود