امروز: دوشنبه، 24 مرداد 1401
08/11 1399

گروه سایبان  - سوئیس ری زیان 1/1 میلیارد دلاری را برای نیمه نخست سال 2020 اعلام کرده است، که نشان دهنده تأثیر  COVID-19  در تمام مشاغل است. بدون در نظر گرفتن  تأثیر خسارتهایCOVID-19، درآمد خالص این شرکت 865 میلیون دلار بوده است که نشان دهنده عملکرد و سرمایه گذاری مناسب سوئیس ری می باشد.
بیمه های حوادث و اموال و بیمه اتکایی عمر و درمان  نسبت به سال گذشته رشد مطلوبی نشان داده اند. سوئیس ری علت این امر را بکارگیری سرمایه خود برای مشاغل جذاب جدید اعلام نموده است.
موقعیت سرمایه این شرکت علی رغم تأثیر سوء بیماری همه گیر، بسیار قوی است و نسبت توانگری مالی این گروه فراتر از 220 درصد می باشد. علت آن رویکرد منظم بلند مدت این شرکت در مدیریت سرمایه و اقدامات قاطعی است که در اوایل بحران برای محافظت از ترازنامه اعلام شده است.
در حالی که بحران COVID-19 هنوز به پایان نرسیده است، سوئیس ری به تحلیل کامل و جامعی از میزان در معرض ریسک قرار گرفتن خود به طور بالقوه پرداخته است. سوئیس ری اکثریت قریب به اتفاق خسارات مربوط به COVID-19 را در ذخایر IBNR  خود لحاظ نموده است.
بر اساس برآوردهای بعمل آمده در مقطع کنونی، سوئیس ری انتظار دارد خسارتها و ذخایری که در حسابهای نیمه اول سال 2020 لحاظ نموده است، عمده خسارات نهایی COVID-19 را پوشش دهد.


عملکرد بیمه ای سوئیس ری
حق بیمه خالص این شرکت در بخش حوادث و اموال با 10٪  رشد همراه بوده است، این رشد ناشی از معاملات بزرگ و همچنین رشد در قراردادهای مربوط به حوادث طبیعی و نیز تجدید موفقیت آمیز قراردادها بوده است. سوئیس ری از نتیجه عملکرد خود در تجدید قراردادهای نیمه اول سال رضایت دارد. به طور کلی، رشد سوئیس ری در این بخش به میزان 6 درصد و با حفظ کیفیت نرخ گذاری همراه بوده است.
به استثنای تأثیر COVID-19، ضریب ترکیبی نرمال شده در بخش حوادث و اموال برای نیمه اول سال 96/6% و میزان تخمینی آن برای کل سال 97٪ می باشد.
بیمه اتکایی در بخش حوادث و اموال در نیمه نخست سال تحت تأثیر 1/5 میلیارد دلار از خسارت های مربوط به COVID-19 قرار گرفت، كه عمدتاً مربوط به خسارت و ذخایر، عدم النفع و لغو یا به تعویق افتادن رویدادها در نیمه نخست سال است. بدون در نظر گرفتن تأثیر COVID-19، بازده سالانه ارزش سهام آن شرکت در این بخش به 14/9% می رسید.
حق بیمه خالص این شرکت در بخش بیمه اتکایی عمر و حوادث با 6٪  رشد همراه بوده است، بیمه اتکایی عمر و حوادث در نیمه نخست سال تحت تأثیر 0/5 میلیارد دلار خسارت ناشی از COVID-19 قرار گرفت، که عمدتاً ناشی از افزایش خسارات مرگ و میر در ایالات متحده و انگلیس در مقایسه با میزان مورد انتظار بود. بدون در نظر گرفتن تأثیر COVID-19، بازده سالانه ارزش سهام آن شرکت در این بخش به 12/3% می رسید.
 سوئیس ری اعلام نمود، نتیجه نیمه نخست سال 2020 نشان دهنده مزایای اقدامات مدیریتی قاطعی است که آن شرکت در سال 2019 اعلام نموده است. این واحد تجاری در حال حاضر به حدود 60٪ از پرتفوی برنامه ریزی شده خود و دو سوم از برنامه کاهش هزینه ها دست یافته است.  تا این تاریخ به افزایش قیمت 15 درصدی نائل شده است که این میزان در سال 2019 به میزان 12% بوده است. بدون در نظر گرفتن تاثیر COVID-19 ، ضریب ترکیبی ( نرمال شده ) برای نیمه نخست سال به 101/3٪ می رسید، که میزان آن بهتر از تخمین سال یعنی 105٪ که در ابتدای سال توسط آن شرکت اعلام شده بود، می باشد.


راهکارهای شرکتی
راهکارهای شرکتی در نیمه اول سال تحت تاثیر، 0/5 میلیارد دلار خسارت ناشی از COVID-19 قرار گرفت. این امر عمدتا بدلیل خسارتهای پیش بینی شده به دنبال لغو رویدادها، رشته بیمه ای که راهکار شرکتی در سال 2019 از آن خارج شده و همچنین خسارات مربوط به بیمه اموال، اعتبار و ضمانت بوده است. بدون در نظر گرفتن تأثیر COVID-19، بازده سالانه ارزش سهام به 7/3 ٪ می رسید.
اتمام فروش ReAssure به گروه Phonenix، همانطور که در 22 ژوئیه اعلام شد، یک نقطه عطف استراتژیک کلیدی برای گروه است.
Life Capital با افزایش 20 درصدی حق بیمه در نیمه نخست سال به رشد خود ادامه می دهد.
Life Capital خسارت خالص خود را برای شش ماهه نخست سال 2020 گزارش کرد، خسارتهای مربوط به COVID-19 13 میلیون دلار بوده است.


سرمایه گذاری
سبد سرمایه گذاری این شرکت در شش ماهه نخست سال،  بازگشت سرمایه (ROI ) قوی 3/2 درصدی ایجاد کرده است. این عملکرد با کسب درآمدهای پی در پی و سودهای حاصل از سبد درآمد ثابت و همچنین سهم مثبت از پرتفوی که تا حدودی تأثیر نوسانات بازار جهانی را جبران می کند، هدایت شد.
پرتفوی با کیفیت بالا گروه سوئیس ری در تمام مدت بحران، به واسطه اقدامات مدیریتی به موقع، منجمله کاهش هدفمندِ قرار گرفتن در معرض ریسک، حفظ شد.
عملکرد این شرکت در این بخش از 2/9٪ در دوره مشابه سال قبل به 2/5٪ کاهش یافته است و این نشان دهنده کم بازدهی بی سابقه در جهان می باشد.
مترجم: علی به نژاد
منبع: برگرفته از وب سایت www.swissre.com

.

ارسال نظر

نام:*
ایمیل:*
متن نظر:
کد امنیتی: *
عکس خوانده نمی شود