امروز: سه شنبه، 25 مرداد 1401
07/30 1399

 نیما نورالهی مدیرعامل بیمه تجارت نو- رقابت هاي ناسالم بازار در شرايط امروز به انشقاق ميان هدف گذاري‌هاي برنامه استراتژيک و عملکرد شرکت‌هاي بيمه منتهي مي شود. مسلما رقابت در فضايي که اکچوئري دقيقي براي آيتم‌هاي آن صورت نگرفته، ره‌آورد مثبتي نخواهد داشت و در سايه اين رقابت ناسالم و برنامه‌ريزي‌هاي مالي کوتاه‌مدت که مبناي محاسباتي درستي ندارد، نرخ رشد پايدار هر روز کمرنگتر خواهد شد.

از سوي ديگر هرچه شرکت‌هاي بيمه بتوانند در زمينه افشا ريسک حرکت کنند؛ کارایی سرمایه‏‌گذاری شرکت‌ها  و متعاقب آن وضعيت سهام آنها نیز بیشتر خواهد شد. تاثیر افشاء ریسک بر کارایی سرمایه‏‌گذاری شرکت بیشتر به شکل افشاء مثبت، افزایش تقاضای اطلاعات و افزایش توانایی پردازش اطلاعات توسط سرمایه‏ گذاران نمود پیدا می‏کند.

اما آيا شرايط فعلي بازار بيمه‌اي کشور با چنين استانداردهايي حرکت مي کند؟ دستورالعمل‌هاي بازارسرمايه برنامه‌هاي منظمي را در حوزه افشا اطلاعات مهم شرکت‌هاي بورسي و فرابورسي ارائه داده است اما به نظر مي رسد نياز به تغيير رويکردهاي آماري و تحليلي در صنعت بيمه وجود دارد.

به عبارت ديگر صنعت بیمه به بسط مفاهيم جدیدی در حوزه افشاگري مالي نیاز دارد . آيين نامه گزارشگري مالي شوراي عالي بيمه در ماده 4 به افشا برخي نسبت هاي مهم اشاره کرده است اما همچنان آمارهاي صنعت بيمه به شکلي سنتي اعلام مي شود.
تا پیش از این تعداد نیروی انسانی، شعب و سهم بازار به عنوان شاخص های سنتی بعد از انقلاب صنعتی معیار بزرگی یا کوچکی شرکت ها بود اما آيا امروز سهم بازار را مي توان معياري براي سوددهي و تناسب ميزان دارايي ها و بدهي ها ارزيابي کرد؟

صنعت بيمه نياز دارد که اعلام شاخص های ارزیابی در آن بر مبنای مولفه های روز دنیا تغییر کند و استاندارهای موسسات بزرگ رتبه بندی به عنوان مبناي پایه ریزی مطرح گردد که به عنوان مثال نرخ بازده دارایی و سودآوری یکی از موثرترین موارد در این ارزیابی هاست.

مسلما با بازنگری در این ادبیات شرکت های بیمه برای به دست آوردن سهم بازار ، هر پرتفویی را نخواهند پذيرفت.
در  کنار اين ره يافت است که توسعه پايدار در صنعت حاکم خواهد شد و مبناي حرکت تصميم سازان در شرکت هاي بيمه نيز با چنين رويکردي تنظيم خواهد گرديد.
پرتفو محوری به عنوان عامل ارزیابی و ارزشگذاری به تشديد دمپینگ و رقابت های ناسالم در میان شرکت ها منجر شده است. بنابراین تغيير مولفه ها شرکت ها را به سمت پرتفوهای مناسبتر و متعاقب آن داراي منطق پذيري در ريسک سوق مي دهد.

به نظر مي رسد که  در اين مسير این نگاه باید از سمت نهاد ناظر جاری شودچرا  کلیه منابع آماری و سالنامه آماری صنعت بیمه بر اساس شاخص های سنتی سهم بازار، پرتفو و ... اعلام می شود. نهاد ناظر تنها آمار رشد پرتفو را اعلام می کند در حالی که به کیفیت این رشد توجه نشده و تنها آمارهای کمی اعلام می شود.

در سالنامه آماری رتبه بندی شرکت های بیمه بر اساس بازده دارایی، سودآوری و بازده حقوق صاحبان سهام دیده نمی شود .  صنعت بیمه به این تغییر نگاه نیازمند است و در کنار آمارهای مرسوم اعلام این شاخص ها می تواند بر شفافیت هر چه بیشتر عملکرد شرکت ها کمک کند.
قطعا زماني که موضوع دمپینگ و سهم بازار به هر قیمتی در جلسات عالي مورد توصیه قرار می گیرد این موضوع باید در گزارشات اعلامی نیز نمود عینی پیدا کند. رسانه ها نیز می توانند در تحلیل ها در این زمینه پیشرو باشند.

شاخص های مالی جدید و تعریف شاخص های به روز بر مبنای بهره وری می تواند به جاری شدن ادبیات روز اقتصادی دنیا در کشور کمک کند. امروز تعداد شعبه و نیروی انسانی در دنیا به معنای بهره وری و کارایی بیشتر نیست.

صنعت بيمه بايد به سمت فعالیت‌های نوآورانه حرکت کند تا تأثیرات مثبتی بر عملکرد شرکت ها داشته باشد.

.

ارسال نظر

نام:*
ایمیل:*
متن نظر:
کد امنیتی: *
عکس خوانده نمی شود