امروز: پنجشنبه، 29 مهر 1400
07/7 1399

 گروه سایبان - مدیرعامل بیمه تجارت نو به پرسش رازپول در خصوص زدو بندهای کارمزدبا برخی نمایندگان و کارگزاران پاسخ داده است.

نیما نوراللهی مدیرعامل بیمه تجارت‌نو می‌گوید که بیمه تجارت‌نو توانسته خود را در صنعت بیمه به خوبی اثبات کند.

وی در گفت و گو با رازپول از وضعیت بیمه تجارت‌نو و بازار بیمه ای کشور  گفته است. در ادامه گفت و گوی رازپول را با وی می خوانید.


رازپول – در مورد عملکرد بیمه تجارت نو توضیحاتی بفرمایید. آیا این عملکرد را قابل قبول می دانید؟

تجارت‌نو موفقیت‌های شاخصی را درچند سال اخیرکسب کرده، در سال مالی 98 درمقایسه با سایر شرکت های صنعت بیمه ، درشاخص های مهم مالی مانند ROE  (بازدۀ حقوق صاحبان سهام)، ROA (بازده دارایی) و EPS  (سود خالص) پیشرو بوده است.

درسال 1397 سودخالص هر سهم شرکت 288 ریال بود که در سال گذشته به 905 ریال رسید که رشد معقولی بود.

بازده دارایی های شرکت 14 درصد بوده ودراین شاخص، بیمه تجارت‌نو رتبه اول را در صنعت بیمه کسب کرده است. امروزه دردنیا، شرکت ها را با میزان سوددهی می سنجند و دو راهکار برای شرکت های ناکارآمد وجود دارد: ادغام و یا انحلال.!

به نظر می رسد که صنعت بیمه درکشور به ایجاد تحولات جدیدی نیازدارد و شاخص های ارزیابی مهم، باید در آن باز تعریف شوند.

تا پیش از این، تعداد نیروی انسانی، شعب و سهم شرکت از بازار به عنوان معیار بزرگی یا کوچکی یک شرکت محسوب می شد،درحالی که امروزه این ملاک‌ها جابجا شده است.


رازپول: مثلا چه تحولاتی

لازم است شاخص‌های ارزیابی بر مبنای مولفه های روزدنیا تغییر کرده و بر اساس استاندارهای موسسات بزرگ،رتبه بندی شوند چراکه نرخ بازده دارایی و سودآوری یکی از موثرترین موارد در این ارزیابی هاست.

با بازنگری دراین امور، شرکت‌های بیمه ای  هم برای به دست آوردن سهم بازار هر پرتفویی را نمی پذیرند.

چنانچه درصنعت بیمه ، صرفا پرتفومحوری برای ارزیابی مدنظر قرارداده شود، رقابت های توام با دامپینگ هم درمیان برخی شرکت‌ها شدت بیشتری خواهد گرفت.با تغییردر این مولفه‌ها، قطعا شرکت ها به سمت تدارک پرتفوهای مناسب‌تر خواهند رفت.

جالب تر اینکه همواره موضوع دامپینگ و گرفتن سهم بازاربرخی شرکتها به هر قیمتی، در جلسات سندیکا مورد بحث قرارگرفته است.


رازپول-تحول دیدگاه باید ازسمت نهاد ناظر باشد. درحال حاضرمنابع آماری و سالنامه آماری صنعت بیمه بر اساس شاخص های سنتی سهم بازار، پرتفو و غیره اعلام می‌شود. آیا نهاد ناظر بدون توجه به کیفیت ، تنها آمار رشد پرتفو را اعلام می‌کند. ؟

درسالنامه آماری، رتبه بندی شرکت‌های بیمه ای  براساس نرخ بازده دارایی، سودمحوری و نرخ بازده حقوق صاحبان سهام دیده نشده و عموما بر مبنای پرتفو آمارها اعلام می شود.صنعت بیمه به این تغییر نگاه نیازمند است. در کنار آمارهای مرسوم اعلام این شاخص‌ها به شفافیت هر چه بیشتر عملکرد شرکت ها کمک خواهدکرد.

به کارگیری شاخص های نوین و بر مبنای بهره‌وری، می‌تواند به جاری شدن ادبیات روز اقتصادی دنیا درصنعت بیمه کشور هم منجر شود.


رازپول – دربعد نیروی انسانی و شعبه در بیمه تجارت‌نو چقدر برمبنای مولفه های روز دنیا حرکت کردید و با توجه به این موارد چرا هنوز در بیمه تجارت نو شعبه افتتاح می کنید؟

بیمه تجارت نو درهمه استان ها پایگاه ندارد، بنابراین اگر ازابتدا با بیمه تجارت نو همراه بودم قطعا زیرساخت های مورد نیاز آن تا اکنون ،فراهم شده بود.

واقعیت این است که در کل، اعتقادی به راه اندازی شعبه به شکل سنتی ندارم و شکل وکارکردهای شعب باید تغییر کند. بنابراین درنبود یک پلتفرم مشخص و زیرساخت های مورد نیازآن، راه اندازی شعبه یک اجبار است.

به همین دلیل داشتن یک پایگاه درهر استان را پیگیری می کنیم و امیدواریم با پیگیری برنامه پلتفرم های آنلاین، بتوان کارکردهای سنتی شعب را تغییر داد.


رازپول – بدهی سایپا را با سهام تهاتر کردید، درحالی که بورس وضعیت مناسبی ندارد. از سوی دیگر بیمه مرکزی نامه ای در این خصوص به شرکت های بیمه ارسال کرد. در این مورد توضیح بفرمایید.

بورس سپر تورمی در بلندمدت بوده و از این بابت هیچ نگرانی نسبت به بازار سرمایه وجود ندارد. از طرفی نگرش شرکت، نسبت به بورس کوتاه مدت نیست برای همین است که امروز شرکت بیش از 500 میلیارد تومان پرتفو در بازار سهام دارد.

سود سرمایه گذاری‌ها، تعداد روزهای مثبت سهام بیمه تجارت‌نو و روند افزایشی قیمت این سهم، نشان می دهد که مدیران مجموعه به بازار سهام، اشراف کامل دارند، ضمن اینکه کمیته سرمایه گذاری شرکت با نگاه بهره گیری از تمام ظرفیت های بازار سرمایه ، تشکیل شده است.

از آن گذشته، بیمه تجارت نو بر مبنای آیین نامه 97 شورای عالی بیمه که در زمینه سرمایه گذاری شرکت های بیمه بوده حرکت کرده است. دراین آیین نامه به شرکت های بیمه اجازه داده شده تا حد معینی از منابع را به خرید سهام اختصاص دهند. خرید سهام درچارجوب آیین نامه 97 با ظرافت عدم عبور از نسبت های مقرر صورت گرفته است.


رازپول – اگر پول نقد هم داشتید بازاین سهم را انتخاب می‌کردید.

بله . سهم این شرکت خودروسازدرپرتفوی ما وجود دارد و اعضای هیات مدیره شرکت هم به دلیل پاسخگویی به سهام داران و نهادهای نظارتی قطعا صلاح شرکت را در نظر می گیرند.


رازپول – اگر سهم فروخته و وجه آن به بیمه تجارت نو داده می‌شد چه؟

درآن مقطع هم، بورس شرایط مثبتی داشت. درخرداد ماه بازار روزانه 5 درصد مثبت بود در حالی که سود بانکی سالانه 15 درصد است.

بیمه تجارت نو هم در چارچوب آیین نامه عمل کرد، همین آیین نامه اجازه خرید سهام را به شرکت های بیمه داده است.

پس فرض نباید این باشد که مدیران داخل شرکت ها به تصمیم گیری ها اشراف کاملی ندارند.


رازپول – اگر دوباره شرکتی چنین پیشنهادی به تجارت نو داشته باشد می پذیرید؟

ما بر مبنای صلاح شرکت و سهام داران و در چارچوب آیین نامه های شورای عالی بیمه حرکت می کنیم و قطعا پیشنهادات باید با شرایط روز سنجیده شود.


رازپول – آیا سهم بیمه مرکزی پس از فروش سهام پرداخت شد؟

تجارت نو از جمله شرکت هایی است که بدهی به بیمه مرکزی ندارد.


رازپول – هنوز مطالباتی از سایپا دارید؟

این شرکت خودروساز از جمله مشتریان خوب ما است.مشتریان بدهکار صنعت بیمه تنها خودروسازها نیستند و مشتریان بدهکارتری در صنعت بیمه وجود دارند که با این وضعیت از صنعت، بیمه نامه خریداری می کنند.

این شرکت خودروساز، شریک تجاری شرکت های بیمه ای است و به تعهدات خود عمل کرده ، درحال حاضرطبق قرارداد پیش می رویم و اختلاف حساب چندانی هم نداریم.


رازپول – اخیرا رئیس کل بیمه مرکزی اعلام کرده که بیمه مرکزی باید صلاحیت افراد را تائید کند. نظر شما در این مورد چیست؟

به نظر می‌رسد که حرکت خوبی است اما نه فقط در خصوص روسای شعب. کارشناسان نیز باید از نظرحرفه ای رتبه بندی شوند.

هر چند که انجمن حرفه ای نیز به دنبال درجه بندی حرفه ای افراد بود. اما اگر این مسیر توسط بیمه مرکزی پررنگ شود و یا از ظرفیت های موجود در این زمینه استفاده شود مسلما سبب بهبودخواهد بود.


رازپول –یک مورد را بی پرده می خواهم مطرح می کنم. بحث هایی درخصوص بیمه تجارت‌نودرخصوص زدوبندهایی در مورد کارمزد با برخی نمایندگان و کارگزاران مطرح است. آیا شرکت های بیمه فضایی برای حرکت در چنین زمینه هایی دارند؟

همه شرکت های بیمه ای حسابرس رسمی دارند.حسابرس بیمه تجارت نو از جمله حسابرسان دقیق و سختگیرصنعت بیمه است، البته حسابداران مجاز شرکت‌های بیمه، همگی از سوی نهاد ناظر انتخاب می شوند.

ازسوی دیگر، تمامی حساب‌ های شرکت ها از سوی نهاد ناظر تائید می شود تا در مجمع مورد ارزیابی قرار گیرند.

در گذشته، ممکن بود که شرکت های بیمه ای بتوانند در این زمینه حرکت هایی انجام دهند اما با توجه به سیستمی شدن حساب ها و سنهاب دیگراین امر، ممکن  نیست.

وقتی ظرفیت های قانونی وجود دارد هیچ دلیلی برای بی قانونی نیست.

.

ارسال نظر

نام:*
ایمیل:*
متن نظر:
کد امنیتی: *
عکس خوانده نمی شود