امروز: دوشنبه، 4 بهمن 1400
04/30 1399

 گروه سایبان - آیا توسعه منابع انسانی بیمه ایران معین هم سو با چشم انداز است یا مدیرعامل نظر به تغییر این چشم انداز دارد؟

بیمه ایران معین برای دستیابی به استانداردهای بین‌المللی به عنوان یکی از ارائه‌دهندگان خدمات بیمه در سطح منطقه و تداوم در رشد پایدار و افزایش ارزش باید با نگرش سازمان های ارگانیکی هم سو باشد . مهمترین مشخصه سازمان های ارگانیکی توجه به قابلیت های منابع انسانی است نه کمیت  این منابع.


بر همین اساس به نظر می رسد مدیرعامل شرکت برای ایجاد هم راستایی استراتژیک با چشم انداز شرکت بهتر است به تقویت و توسعه بهره وری نیروی انسانی موجود توجه داشته باشد چراکه توسعه کمی منابع انسانی آن هم در سطح مدیریت به افزایش هزینه های اداری و عمومی و گسترش ریسک منابع انسانی منتج می شود ودر  شرایطی که ریسک سیستماتیک بنگاه ها در حال افزایش است به نظر نمی رسد این اقدام مدیرعامل شرکت به یکپارچگی استراتژیک منجر شود و ممکن است شرکت را در حالت دوگانگی فروبرد.


نمونه عینی از این موضوع شنیده های خبری از این شرکت است که اذعان دارد داریوش محمدی که از  اواخر فروردین  امسال رسما به عنوان مدیرعامل به این شرکت پیوسته است سيد مهدي احمدي، را به عنوان معاون برنامه ریزی و فناوری منصوب کرده است او پیش از این همکار محمدی در بیمه میهن بوده است و ظاهرا هنوز به عنوان مشاور در این شرکت رفت و آمد دارد، تصویر وی در مراسم تودیع ساجدی یکی از معاونین بیمه میهن که اخیرا از این شرکت جدا شد دلیلی بر این مسئله است.


همچنین مصطفی اسراری، از دیگر افرادی که است که اخیرا به شرکت پیوسته است. او پیش از این  مدیر سرمایه گذاری از شرکت سرمایه گذاری دستاورد دی و ظاهرا اهل زنجان است.

از سوی دیگر همایون العلوی، مدیر ای تی که از بیمه باران به این شرکت پیوسته از جمله دیگر نیروهای جدید در این مجموعه است.

حامد هاتفی، نیز به عنوان مدیر روابط عمومی اخیرا از بیمه تعاون به بیمه ایران معین آمده است.


از دیگر افرادی که به تازگی به بیمه ایران معین پیوسته اند حمیدرضا نوروزی، رئیس دفتر مدیرعامل است که او نیز از بیمه میهن به این شرکت مهاجرت کرده است.

رامین علا معاون اتکایی و بین الملل که در حال حاضر عنوان مشاور دارد نیز از جمله نیروهایی است که همزمان با حضور مدیرعامل به شرکت وارد شده واز بیمه مرکزی به این مجموعه پیوسته است.

سید عبداله حسینی، مشاور رسانه ای مدیرعامل نیز از جمله دیگر افرادی است که به این مجموعه پیوسته است.

البته در این میان ظاهرا برخی کارمندان و دستیاران و راننده نیز به مجموعه افزوده شده است که از بیان جزئیات بیشتر خودداری می شود .

رئیس کل بیمه مرکزی در انشای حکم محمدی تقویت انسجام مدیریتی و سازمانی و ایجاد وحدت و همدلی در شرکت جهت پیشبرد امور را مورد تاکید قرار داده بود.

باید دید آیا هیات مدیره اجازه تغییر سند چشم انداز شرکت ایران معین به مدیرعامل می دهد؟

رازپول در نظر دارد در مطلب دیگری به چرایی توسعه منابع انسانی در دفتر ارتباطی تهران در این شرکت بپردازد در حالی که بیمه ایران معین یک شرکت ثبت شده در منطقه آزاد است و توسعه منابه انسانی در شعب و دفاتر این شرکت در مناطق آزاد اثر مستقیم در پرتفوی شرکت خواهد داشت.

.

ارسال نظر

نام:*
ایمیل:*
متن نظر:
کد امنیتی: *
عکس خوانده نمی شود