امروز: دوشنبه، 15 آذر 1400
04/17 1399

 گروه سایبان - بیمه آسیا 317 میلیارد تومان دعوی حقوقی در محاکم قضایی دارد، مقایسه این رقم با سود 203 میلیارد تومانی این شرکت می تواند عمق این مسئله را بیشتر روشن کند!

به عبارت دیگر بیمه آسیا به ازای هر یک تومان سود بالغ 1.5 تومان پرونده حقوقی در محاکم قضایی دارد.

ظاهرا مسعود بادین راهکارهای مدیریتی خاصی در این بخش اعمال نکرده است، هرچند که این پرونده ها تنها حاصل دوران مدیریتی اوهم نیست.

گزارشات رسمی اذعان دارد که تعداد 205ر2 فقره دعاوي حقوقي جمعا  بالغ بر 170ر3 ميلياردريال بر عليه شرکت در محاکم قضايي مطرح مي باشدکه پيامدهاي ناشي از احکام صادره در شرايط حاضر مشخص نیست.این موارد در حالی عنوان می شود که در صورت های مالی بیمه آسیا ردیفی تحت عنوان ذخیره برای 317 میلیاردتومان پرونده های حقوقی به صورت مشخص دیده نمی شود.

موضوع در حالی قابل تامل تر است که حدود 17 میلیارد تومان در ردیفی تحت عنوان «برداشت دادگاه» در گزارشات مالی منظور شده است و به نظر می رسد که این دعوایی حقوقی بعضا منابعی را از شرکت بیمه آسیا مسدود کرده است.


 بنابراین اگر تنها 50 درصد این پرونده ها به چنین سرانجامی مبتلا شود با توجه به عدم اخذ ذخیره، اثر آن بر سود یا زیان شرکت بسیار قابل تامل خواهد بود و همواره اثرات آن به سالهای آتی منتقل می شود.

با چنین موضوعی به نظر می رسد که بیمه آسیا نیاز به بازنگری در بخش های ارتباط با مشتریان و یا بخش های فنی دارد.


رازپول ضمن اعلام آمادگی انتشار توضیحات مدیران این مجموعه، در گزارشی دیگر به سایر موضوعات مالی این شرکت خواهد پرداخت.

.

ارسال نظر

نام:*
ایمیل:*
متن نظر:
کد امنیتی: *
عکس خوانده نمی شود