امروز: سه شنبه، 28 دی 1400
03/7 1399

گروه سایبان - به نظر می رسد که بیمه ما در سال جاری اولین شرکتی است که آماده برگزاری مجمع سالانه می شود .

بیمه ما که به زودی سرمایه 400 میلیارد تومانی را محقق خواهد کرد، در گزارشات خود اذعان دارد که سود سال 1397 در 9 ماهه سال 1398 با لحاظ داشتن ذخایر لازم جهت پرداخت خسارات اغتشاشات آبان ماه محقق شده است.


 بررسی ها نشان می دهد که نسبت جاری که از تقسیم دارایی های جاری بر بدهی های جاری به دست می آید و متداول ترین وسیله برای اندازه گیری قدرت پرداخت بدهی های کوتاه مدت است،در شرکت بیمه "ما" در سال 1398 معادل 1.05 بوده  و این نسبت برای صنعت بیمه ( غیر از بیمه ایران و بیمه های اتکایی و مناطق آزاد) در سال 1397 معادل 1 گزارش شده است.

نسبت بدهی نیز که  از تقسیم جمع بدهیها به جمع داراییها بدست در سال 1398 برای شرکت بیمه "ما"، 0.89 بوده است  و این نسبت برای صنعت بیمه (غیر از بیمه ایران و بیمه های اتکایی و مناطق آزاد)درسال 1397نیز معادل 0.86 است.


بازده داراییها (به عنوان شاخصی برای تشخیص کفایت و کارایی مدیریت در اداره امور واحد تجاری ) در سال1398  برای شرکت بیمه "ما"، 0.04 است. این نسبت در سال1397 برای صنعت بیمه(غیر از بیمه ایران وبیمه های اتکایی و مناطق آزاد) 0.02 است.


بازده حقوق صاحبان سهام، نشانگر نتیجه ای است که از سرمایه گذاری صاحبان سهام حاصل می گردد. این نسبت در سال 1398 برای شرکت بیمه "ما" 0.31 درحالیکه این نسبت برای صنعت بیمه در سال1397 بالغ بر0.12 بوده است. با توجه به مقایسه نسبت های شرکت و صنعت بیمه می توان گفت وضعیت شرکت مطلوب است.

 

این شرکت اعلام کرده است که با روش مثلثی بالغ بر 35 میلیارد تومان ذخیره بابت خسارت های واقع شده اعلام نشده (IBNR)سهم نگهداری برای رشته ثالث منظور کرده است .

.

ارسال نظر

نام:*
ایمیل:*
متن نظر:
کد امنیتی: *
عکس خوانده نمی شود