امروز: شنبه، 22 مرداد 1401
02/6 1399

گروه سایبان - به تازگی 37 تن از نمایندگان مجلس از رئیس مجلس درخواست کرده اند که ماده 5 «قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاي نظام مالی کشور»  اصلاح شود و بیمه ایران و صندوق ضمانت صادرات به این ماده اضافه شود.

«قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاي نظام مالی کشور»  در ماده 5 اذعان دارد که سازمان گسترش و نوسازي صنایع ایران، سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنایع معدنی ایران، سازمان صنایع کوچک و شهركهاي صنعتی ایران، شرکت شهركهاي کشاورزي و سازمان توسعهاي ذي ربط پتروشیمی در وزارت نفت با رعایت قانون اجراي سیاستهاي کلی اصل چهل و چهارم (44 قانون اساسی) براساس قانون تأسیس و اساسنامه خود اداره گردیده و از شمول قوانین مدیریت خدمات کشوري و محاسبات عمومی کشور به جز در مواردي که از بودجه عمومی استفاده میکنند، مستثنی میباشند. تسري قوانین به این سازمانها مستلزم ذکر نام است.


نمایندگان مجلس نقش تاثیرگذار بیمه ایران را در سرمایه گذاری های بورسی اخیر، تحریم ها و نقش بیمه ایران در در بیمه های اتکایی و پرداخت به موقع خسارت ها و محاسبات فنی ریسک از جمله دلایلی است که نمایندگان در این طرح مطرح کرده است. در صورت تصویب این طرح بسیاری از شرکت های بیمه خصوصی در ابعاد مدیریتی دچار بحران خواهند شد.

در سالهای اخیر کرسی بسیاری از شرکت های خصوصی به مدیران بیمه ایران سپرده شده است و معلوم نیست با تصویب چنین طرحی صنعت بیمه چگونه قرار است کرسی های مدیریتی خود را جایگزین کند. 

پیشتر رازپول همواره از مدیران عامل و روسای هیات مدیره این شرکت این پرسش را مطرح کرده بود که چرا بیمه ایران اجازه خروج مدیران از این مجموعه را می دهد.

محسن پورکیانی  در زمان مدیریتش در بیمه ایران در پاسخ به این پرسش که این شرکت در سالهای اخیر با ریسک خروج نیروهای متخصص خود مواجه شده است.  برای کنترل این ریسک چه راهکاری دارید ؟ گفته بود: بیمه ایران برای این موضوع یعنی خروج نیروهای متخصص تعریف مشخصی دارد ، بهتراست بگوییم ، ظرفیت های جدیدی که در صنعت بیمه ایجاد شده است با مدیران متخصص حال حاضر همخوانی نداشته است و لذا در این رهـــگذر خواستگاه و منــبعی می بایست با نگاه حمایت مدارانه به پیشبرد امور کمک نماید ، یکی از مصادیق این نوع نگاه حضور کارشناسان ارشد و مدیران بیمه ایران در عرصه های مدیریتی بخش خصوصی بوده است که به لطف خداوند رحمان ، غالبا هم موفق بوده اند یعنی با تجربیات فنی که در بیمه ایران برای آنها نهادینــه شده است به خوبی توانســته اند در حــوزه های مدیریت بخش خصوصی بدرخــشند و این روند مورد درخواست و تــائید بیمه مرکزی بعنوان نهاد ناظر هم بوده است ، ما این موضوع را در حدود متعارف و طبــیعی آن به عنوان یک ریســک نمی شناسیم بلکه این بدوا" یک رسالت و بعد یک تبلیغ بزرگ است ولی اگر این روند از حدود متعارف خود خارج شود قطعا تبدیل به تهدید خواهد شد ، در حال حاضر سیاست های بیمه ایران متکی بر این است که از ظرفیت های نیروی انسانی خود هم درعرصه های مدیریتی و هم در عرصه های کارشناسی استفاده کامل را ببرد و برای حفظ نیـــرو های خلاق برنامه هــایی داریم که ان شاء الله با تکیه بر همکاری و همراهی هیات مدیره محترم اجرایی خواهیــم ساخت .

.

ارسال نظر

نام:*
ایمیل:*
متن نظر:
کد امنیتی: *
عکس خوانده نمی شود