امروز: دوشنبه، 24 مرداد 1401
12/7 1398

 ‌گروه سایبان - در حالی که اساسنامه بیمه ایران بر وجود 5 عضو در هیات مدیره بیمه ایران تاکید آشکار دارد، این شرکت هنوز با 4 عضو مصوبات این شرکت را به تصویب می رساند. بسیاری از کارشناسان بر این باورند که عدم تکمیل ظرفیت صندلی های هیات مدیره بر مشروعیت مصوبات ابن شرکت دولتی مستقیما تاثیرگذار است. این در حالی است که وزیر اقتصاد خود از طراحان اولیه گفتمان مبارزه با فساد و ادارک آلودگی بوده است.


منصورعلی رحیمی باغ ابریشمی، رضا کاظمی تکلیمی، سید محمد ناصر مبرقعی و محمد رضایی چهار بازیگردان بیمه ایران در هیات مدیره هستند اما اساسنامه این شرکت می گوید بیمه ایران دارای 5 عضو هیات مدیره است، بنابراین پرسش اصلی از وزیر امور اقتصادی و دارایی این است که یار پنجم این شرکت کیست و چه زمانی قرار است کادر مدیریتی و بالادستی بزرگترین بیمه کشور کامل شود؟

پس از محسن پورکیانی مدیرعامل سابق بزرگترین شرکت بیمه دولتی با حدود 3 ماه سرپرستی محمد رضایی اداره شد تا سرانجام در 11 دی ماه سال جاری خبر انتصاب وی منتشر شد.


اما با حضور او هنوز بیمه ایران یک عضو هیات مدیره کم دارد و معلوم نیست تکمیل این ترکیب تا چه زمانی ادامه خواهد داشت چراکه بر اساس اطلاعات مندرج در سایت بیمه ایران هنوز رئیس و نائب رئیس این شرکت نیز مشخص نیستند.


اساسنامه بیمه ایران در  ماده 11 اذعان دارد که  هیأت مدیره از پنج نفر تشکیل می‌شود که به پیشنهاد وزیر مور اقتصادی و دارایی و تصویب مجمع عمومی از میان اشخاص صلاحیتداری که‌در امور بیمه یا مدیریت یا مالی یا اقتصاد یا حقوق متخصص باشند برای مدت 4 سال انتخاب می‌گردند. انتخاب مجدد هر یک از آنان برای دوره‌های‌بعد بلامانع است.

‌در تبصره 1 همین ماده آمده که مدیر عامل عضو و رییس هیأت مدیره شرکت می‌باشد.


‌اما برای اولین بار در تاریخ فعالیت های بیمه ایران حکم مدیرعامل فعلی بدون عنوان رئیس هیات مدیره صادر شد و موضوع تکمیل تعداد اعضای هیات مدیره این شرکت ماههاست که در جریان و در دست بررسی است.


محمد رضایی مدیرعامل بیمه ایران در پاسخ به این پرسش که چرا مدیرعامل بیمه ایران به عنوان رئیس هیات مدیره نیز معرفی نشده است گفت: در حال حاضر یک کارگروه ویژه تغییر اساسنامه بیمه ایران را در دست بررسی دارد .

او می گوید بیمه ایران تنها شرکتی است که اساسنامه آن از طریق هیات وزیران و مجلس تصویب شده است و باید اصلاحات لازم برای اساسنامه صورت گیرد.

رضایی ادامه می دهد که بیمه ایران دولتی است و باید بحث حاکمیت شرکتی به درستی در این شرکت اجرا شود.به گفته وی در  اولین قدم پس از اصلاح اساسنامه اصلاح اعضای هیات مدیره صورت خواهد گرفت. رازپول اضافه می کند: این موارد در حالی است که تعداد اعضای هیات مدیره تغییری نخواهد کرد.


رضایی اضافه می کند : حاکمیت شرکتی عملا در بیمه ایران اجرا می شود و هیات مدیره این شرکت جزء هیات عامل نیست. سه اداره و سه کارگروه کمیته ریسک، کمیته قوانین و مقررات و حسابرسی برای پیاده سازی حاکمیت شرکتی در بیمه ایران وجود دارد که سه تن از اعضای هیات مدیره در این کمیته ها حضوردارند.


مدیرعامل بیمه ایران در پاسخ به این پرسش که به نظر می رسد که به مفاد اساسنامه به صورت برعکس عمل می شود چراکه باید اول اساسنامه تدوین و تصویب شودو سپس به صورت اجرایی درآید گفت: بحث آیین نامه 93 شورای عالی بیمه «آیین نامه حاکمیت ‌شرکتی در مؤسسات ‌بیمه» است که به آن عمل می شود و در مجاورت آن موضوع اصلاح اساسنامه در حال شکل گیری است.

این موارد در حالی است که طبق ‌تبصره 4 ماده 11 اساسنامه فعلی که تا زمان تصویب اساسنامه جدید لازم الاجراست در صورت فوت یا استعفاء یا عزل یا ممنوعیت‌های قانونی هر یک از اعضاء هیأت مدیره، مجمع عمومی می‌بایست در اسرع وقت شخص‌دیگری را با رعایت مقررات ماده فوق انتخاب نماید.

.

ارسال نظر

نام:*
ایمیل:*
متن نظر:
کد امنیتی: *
عکس خوانده نمی شود