امروز: شنبه، 1 آبان 1400
10/18 1398

 گروه سایبان - پاسخ به سوالات در سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در کمتر از 72 ساعت برای وزارت خانه ای هم اندازه وزارت امور اقتصادی و دارایی یک رکورد محسوب می شود.

عصر روز یکشنبه خبرنگار رازپول سوالی را در خصوص وضعیت هیات مئیره بیمه ایران و اینکه محمد رضایی رئیس یا عضو هیات مدیره بیمه ایران خواهد بود از طریق سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات با وزارت امور اقتصادی و دارایی مطرح کرد و این وزارت خانه در کمتر از حدود 72 ساعت، صبح امروز به این سوال پاسخ گفت که نشان از سرعت و کیفیت پاسخ گویی به سوالات مطرح در این خصوص است.


این وزارت خانه در پاسخ به این سوال اذعان دارد که محمد رضایی عضو هیات مدیره است و اعضای هیات مدیره با رای گیری باید رئیس هیات مدیره را انتخاب کنند. وزیر اقتصاد تنها حکم مدیرعامل را انشاء کرده است و انتخاب رئیس با رای اعضا صورت خواهد گرفت. روز گذشته وزیر اقتصاد در جلسه تودیع و معارفه اذعان کرده بودکه با تشکیل جلسه هیات مدیره رئیس آن از بین و با رای اعضا انتخاب خواهد شد.


در اساسنامه اين شركت در بخش هيات مديره آمده است


هيات مدیره
‌ماده 11 - هیأت مدیره از پنج نفر تشکیل می‌شود که به پیشنهاد وزیر مور اقتصادی و
دارایی و تصویب مجمع عمومی از میان اشخاص صلاحیتداری که‌در امور بیمه یا مدیریت یا
مالی یا اقتصاد یا حقوق متخصص باشند برای مدت 4 سال انتخاب می‌گردند. انتخاب مجدد
هر یک از آنان برای دوره‌های‌بعد بلامانع است.
‌تبصره 1 - مدیر عامل عضو و رییس هیأت مدیره شرکت می‌باشد.
‌تبصره 2 - عزل هر یک از اعضاء هیأت مدیره با پیشنهاد هر یک از اعضاء مجمع عمومی و
تصویب مجمع مذکور خواهد بود.
‌تبصره 3 - احکام انتصاب و عزل مدیر عامل و سایر اعضای هیأت مدیره پس از تصویب
مجمع عمومی توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی صادر و‌ابلاغ می‌گردد.
‌تبصره 4 - در صورت قوت یا استعفاء یا عزل یا ممنوعیت‌های قانونی هر یک از اعضاء
هیأت مدیره، مجمع عمومی می‌بایست در اسرع وقت شخص‌دیگری را با رعایت مقررات ماده
فوق انتخاب نماید.
‌تبصره 5 - حداقل 3 نفر از اعضاء هیأت مدیره به طور موظف و تمام وقت در شرکت انجام
وظیفه می‌نمایند.
‌ماده 12 - جلسات هیأت مدیره یا حضور اکثریت اعضاء رسمیت می‌یابد و تصمیمت متخذه
نیز با اکثریت آراء اعضاء هیأت مدیره معتبر خواهد بود.‌این تصمیمات به صورت مکتوب
تنظیم و به امضاء حاضرین در جلسه خواهد رسید..حال باید دید با چنین رویکردی آیا رضایی از سوی هیات مدیره به عنوان رئیس انتخاب می شود یا این مسئولیت برای اولین بار به فرد دیگری سپرده می شود. برخی اذعان دارند که جداسازی مسئولیت رئیس هیات مدیره و مدیرعامل در شرکت بیمه ایران در راستای اجرای آیین نامه حاکمیت شرکتی است اما در این زمینه به نظر می رسد که اساسنامه بیمه ایران نیاز به اصلاح دارد . اما سوال این است که کدام موضوع ارحج تر به دیگری است؟ آیا این سنت متصل به اساسنامه در بیمه ایران باقی خواهد ماند و یا تغییر خواهد کرد. از سوی دیگر برخی احتمال اضافه شدن یک فرد را به اعضای هیات مدیره فعلی مطرح می کنند. با این حساب آیا انتخاب رئیس هیات مدیره پس از این اضافه شدن خواهد بود و یا پیش از آن نیز مقدور است؟

.

ارسال نظر

نام:*
ایمیل:*
متن نظر:
کد امنیتی: *
عکس خوانده نمی شود