امروز: پنجشنبه، 29 مهر 1400
09/18 1398

 گروه سایبان - هفتمین جشنواره روابط عمومی های برتر صنعت بیمه در حالی به کار خود پایان داد که به نظر می رسد طراحی  شاخص های اعلامی برای معرفی برترین های این بخش از جامعیت و دیدگاه های کارشناسی لازم برخوردار نبود.

هرچند که صنعت بیمه برای اندازه گیری توانایی شرکت های بیمه دارای شاخص های متریک و با قوامی است که توسط شورای عالی بیمه تدوین شده است اما معیار روابط عمومی برتر در این صنعت به نظر نمی رسد که دارای استانداردهای علمی مناسبی باشد.

بر اساس یک مطالعه میدانی و سطحی به روشنی مشخص می شود که شخصیت حقوقی شرکت های بیمه در کشور و ماهیت شکل گیری آنها یکسان نیست . بنابراین در چنین فضایی چگونه می توان به نتایج حاصل از یک رقابت همگون استناد کرد؟

یک مطالعه میدانی مشخص می سازد که مشارکت کنندگان این فضا از طیف دولتی تا خصولتی گرفته تا شرکت های موسوم به خصوصی تشکیل شده اند و دارای ماموریت هایی جداگانه هستند . به طور مثال برخی شرکت ها فعال در مناطق آزاد، برخی فعال در سرزمین اصلی و برخی با ماموریت اتکایی طبقه بندی می شوند.

همچنین بر اساس طبقه بندی های بازاریابی حتی آن دسته از شرکت هایی که در سرزمین مادری خدمات بیمه ای ارائه می دهند در قابل سه دسته B2C، B2B  و B2G تمرکز خود را جانمایی می کنند . حال با چنین طبقه بندی ناهمگونی چگونه می توان شرکت ها را در قالبی همگون طبقه بندی و نتایج آن را به عنوان یک دستاورد علمی مورد تائید نهاد ناظر به مخاطب القا کرد؟ 


به نظر می رسد بهتر است روابط عمومی بیمه مرکزی خود را هم سو با سایر بخش های فنی این نهاد ناظر به روز رسانی کند و از شاخص های موزون نشده به ماموریت فاصله بگیرد .

مگر می شود در نمودار سازمانی مقام ناظر قرار گفت و چنین عملکرد غیر موزونی ارائه کند.

انتشار کارنامه فنی شرکت ها سالانه در قالب شاخص های توانگری و سایر استانداردهای مالی همواره آزمونی جدی و مستند برای بدنه فنی شرکت های بیمه مورد نظر بوده است. 

حال که روابط عمومی نهاد ناظر در نظر دارد با اتکا به چنین عقبه علمی رفتار ارتباطی شرکت ها و همچنین انسجامات و استراتژی های ارتباطی آنها را به طور سالانه بررسی و شاخص های توانگری استخراجی را همچون شاخص توانگری مالی منتشر کند، بهتر است با بهره گیری از متدهای علمی پذیرفته و بومی سازی شده گامی موثر در جهت ارتقا سطح فنی و استاندارد ارتباطی شرکت ها بردارد. 


در غیر این صورت با ایجاد رقابتی غیرکارشناسی و ناکارآمد نه تنها عامل تضییع منابع شرکت های بیمه خواهد بود بلکه مخاطب نهایی را دلزده از رفتارهای غیر فنی به قضاوت هیجانی وا می دارد.

در نهایت این پرسش مطرح است که صنعتی که ضریب نفوذ آن به افزایش صدم درصدی دلخوش کرده است آمار 25 درصدی برگزیدگانش در یک جشنواره سالانه بر اساس چه معیار عقلایی انتخاب شده است؟

.

ارسال نظر

نام:*
ایمیل:*
متن نظر:
کد امنیتی: *
عکس خوانده نمی شود