امروز: پنجشنبه، 29 مهر 1400
09/16 1398

گروه سایبان - تبلیغات محیطی بیمه مرکزی به مناسبت 13 آذر در سطح شهردر حالی به اکران درآمد که تعجب بسیاری از فعالان صنعت را برانگیخت.

 

ماجرا از اینجا آغاز می شود که در چندسال اخیر و با تغییر مدیریتی در روابط عمومی بیمه مرکزی ظاهرا قرار بر این است که بخش قابل توجهی از برنامه توسعه فرهنگی صنعت بیمه با مشارکت شرکت های بیمه ای و با محوریت بیمه مرکزی باشد. به عبارتی بیمه مرکزی در نظر داشت، در حالی که خود دارای سرفصل های بودجه ای در حوزه فرهنگی است اما با نگرش ایجاد همسویی و یکپارچگی در حوزه فرهنگ سازی و ایجاد انسجام ارتباطی بخشی از سرفصل  ارتباطی شرکت ها در اختیار بیمه مرکزی قرار گیرد تا صرف برنامه های مورد نظر روابط عمومی نهاد ناظر شود.

در این میان اما آنچه مورد توجه قرار می گیرد این است که هیچگاه نامی از شرکت ها به عنوان حامیان پنهان این برنامه های مشارکتی به میان نمی آید که قطعا چرایی این حمایت مادی مورد مطالبه صاحبان سهام قرار خواهد گرفت زیرا در چند سال گذشته هیچگاه کارنامه ای از اثربخشی این طرح های مشارکتی به صاحبان سهام شرکت های بیمه ای ارائه نشده است که بخشی از ضعف اطلاع رسانی روابط عمومی بیمه مرکزی است.

از جمله موارد قابل احصا در این زمینه رویکرد اخیر روابط عمومی نهاد ناظر در اکران تابلوهای محیطی در سطح شهر برای یادآوری روز 13 آذر است که محتوای منتشر شده ی مندرج در آن تنها متمرکز به بیمه مرکزی بوده و نشانی از آرم حامیان برنامه های مشارکتی بیمه مرکزی در آن نیست. به عبارت دیگر بیمه مرکزی به مناسبت 13 آذر در حالی اکران این بیلبوردها را کلید زده است که به عنوان نهاد ناظر و بالادستی شرکت های بیمه تنها اقدام به بازمعرفی خود در روزی کرد که متعلق به کل شرکت های بیمه است!

.

ارسال نظر

نام:*
ایمیل:*
متن نظر:
کد امنیتی: *
عکس خوانده نمی شود