امروز: پنجشنبه، 29 مهر 1400
09/16 1398

 گروه سایبان - رئیس کل بیمه مرکزی صراحتا می گوید که مشکل فرآیندی و قانونی در انتخاب مدیرعامل واعضای هیات مدیره بیمه البرز وجود ندارد، اما آیا بررسی قوانین و مقررات نیز موکد این مطلب است؟ اگر مشکلی وجود نداشت چرا این موضوع به مجلس هم کشیده شد؟

به گزارش رازپول، غلامرضا سلیمانی رئیس کل بیمه مرکزی در پاسخ به این پرسش که موضوع تغییر و تحولات مدیریتی بیمه های ایران و البرز سبب ورود مجلس به ماجرا شد و برخی مدعی بودند که بیمه مرکزی در انتخاب مدیرعامل این شرکت دخالت کرده است و در هفته های گذشته صورت جلسه ای از این شرکت  منتشر شد که علی رغم عدم تائیدیه یکی از اعضای هیات مدیره این شرکت، نامبرده در جلسه هیات مدیره شرکت کرده بود و با رایی سرنوشت ساز مدیرعامل انتخاب شده است، گفت: ماجرا تمام شده است.


به گفته وی ، مقام ناظر ورود پیدا کرد و بررسی ها انجام شد و فرآیند طی شده مورد بررسی و تائید قرار گرفت و مشکل فرآیندی و قانونی وجود ندارد هم در بیمه ایران و البرز.اشکال وارده برخی از دوستان را بررسی کردیم دقیقا تاریخی که اعضای هیات مدیره و مدیر عامل معرفی شده و زمانی تائیدیه مدیرعامل را امضا کردم که این فرآیند قانونی و تطبیق قانونی رعایت شده است.


محمد آقاجری مدیرکل نظارت بر شرکت های بیمه در 12 آذر ماه سال گذشته در نامه ای به شرکت های بیمه اذعان داشته است که امضای هرگونه اسناد تعهد آور برای شرکت، صورت جلسات هیات مدیره و مکاتبه توسط افراد مذبور قبل از تائید بیمه مرکزی ممنوع است.


در نامه ای که بیمه مرکزی 19 آبان سال جاری به بیمه البرز ارسال کرده است عضویت پناهی را در هیات مدیره این شرکت مورد تائید قرار داده است. این در حالی است که در اولین صورت جلسه تنطیمی این شرکت در تاریخ 6 آبان سال جاری که منجر به انتخاب رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شده است امضای پناهی وجود دارد و این همان عدم انطباق دستورالعمل های قانونی و اجرایی است. اما ظاهرا برای تطبیق این مورد صورت جلسه ای دیگر پس از تائید این عضو از سوی بیمه مرکزی تنظیم شده است و ظاهرا نظر رئیس کل از طی روال قانونی همین است!


ماده 29 اساسنامه جدید بیمه البرز که از اسفند سال گذشته لازم الاجرا است اذعان دارد که هیات مدیره شرکت مرکب از 5 عضو است که در جلسه مجمع عمومی عادی به وسیله صاحبان سهام از بین اشخاص حقیقی سهام دار شرکت و واجد با رعایت مواردی انتخاب می شوند .در بند یک همین ماده آمده این افراد قبل از انتخاب و انتصاب باید به تائید بیمه مرکزی برسند.

ماده 4 همین بند توضیحات مبسوطی در خصوص انتخاب اعضای هیات مدیره دارد و اذعان می کند مدیرعامل حداقل 6 ماه قبل از تشکیل مجمع عمومی عادی که انتخاب اعضای هیات مدیره در دستور کار آن قرار دارد مراتب را باید به اطلاع سهام داران برسد.


سهامدارانی می توانند داوطلب عضویت در هیات مدیره بیمه شوند که تائیدیه کتبی حداقل 5 درصد سهام شرکت را به همراه اعلام داوطلبی خود حداقل 4 ماه قبل از تشکیل مجمع عمومی عادی به شرکت تسلیم کنند و مدیرعامل شرکت باید از چهار ماه قبل اسامی واجدین شرایط را به بیمه مرکزی اعلام کند.


نکته جالب این است که این اساسنامه در 8 اسفندماه سال گذشته و با مجوز بیمه مرکزی و تصویب مجمع این شرکت در اداره ثبت شرکت ها به ثبت رسیده است. در این مدت بیمه البرز مجمعی را جهت تصویب موارد مذکور با مندرجات اساسنامه در بند 29 نداشته است، حال اینکه چگونه ریاست کل بیمه مرکزی مدعی است که کلیه شرایط منطبق با قوانین و مقررات بوده است پرسشی است که او باید پاسخ دهد.

آیا این حرکت های بیمه مرکزی فراقانونی نیست؟ آیا نهاد ناظر از ضوابط و آئین نامه ها عبور نمی کند؟ آیا در سایه حرکت های این چنین نیست که پای نهادهای نظارتی بالادستی و مجلس به صنعت بیمه باز شده است؟


نکته حائز اهمیت گزارش عملکرد 6 ماهه حسابرسی شده این شرکت است که در تاریخ 19 آبان امسال مورد تائید اعضای هیات مدیره این شرکت قرار گرفته است . ذیل این گزارش فقط امضای سه تن از اعضای هیات مدیره یعنی آقایان پناهی، پورکیانی و نادری دیده می شود. به عبارت دیگر پناهی همان روزی که تائیدیه بیمه مرکزی را گرفته ذیل گزارشی را امضا کرده است که مربوط به 6 ماهه ابتدایی سال است و گزارش عملکرد او به عنوان عضو هیات مدیره نیست! این مورد در خصوص پورکیانی نیز صادق است. در حالی که به نظر می رسد که گزارش باید توسط اعضای هیات مدیره وقت به تائید برسد نه اعضای هیات مدیره جدید.

حسابرس در 29 آبان گزارش عملکرد 6 ماهه را تائید کرده است اما آیا سازمان حسابرسی به این موضوع که در شش ماهه ابتدای سال این افراد در هیات مدیره مسئولیتی نداشتند توجه کرده است ؟ اگر توجه ای به این موضوع شده چرا به عنوان بند مطرح نشده است؟ در همین زمینه توجه به ماده 29 اساسنامه نیز قابل ذکر است که چگونه بدون طرح عضویت این افراد در مجمع،آنها صورت های مالی را امضا کرده اند؟

از سوی دیگر گزارش به تائید توسلی و دلفراز که پیش از این در هیات مدیره حضور دارند نرسیده است تا جایی که امضای این افراد ذیل این گزارش وجود ندارد .  آیا این گزارش مورد تائید دلفراز و توسلی نبوده است؟

لازم به اشاره است که وزیر امور اقتصادی و دارایی در همایش بیمه توسعه امسال قول داد که سهام دولتی بیمه البرز تا پایان سال واگذار شود. با واگذاری سهام این مجموعه احتمال تغییرات مجدد وجود دارد..

ارسال نظر

نام:*
ایمیل:*
متن نظر:
کد امنیتی: *
عکس خوانده نمی شود