امروز: شنبه، 27 دی 1399
08/6 1398

 گروه سایبان - با مدیرعاملی نماینده دولت در بیمه البرز غائله این شرکت ختم به سکوت شد.

 17 سهم دولت در بیمه البر بر اساس قانون بودجه 98 باید تا پایان سال جاری واگذارشود و منابع فروش حاصل از آن به حساب خزانه واریز شود، اما علی رغم وجود حدود82درصد سهام در اختیاربخش خصوصی باردیگر نماینده دولت در این مجموعه به عنوان مدیرعامل انتخاب شد.


اطلاعات مندرج در سایت بیمه البرز گویای این مطلب است که محسن پورکیانی 20 مهرماه به نمایندگی از سوی دولت به عنوان عضو هیات مدیره بیمه البرز انتخاب شده است .


با اخراج لواسانی از هیات مدیره این شرکت، در 28 مهرماه بعد از 5 روزکاری ظاهرا اعضای هیات مدیره این شرکت ترمیم شده اند چراکه اطلاعات مندرج در سایت این شرکت اذعان دارد که علی پناهی به عنوان رئیس هیات مدیره و محسن پورکیانی به عنوان مدیرعامل و عضو هیات مدیره انتخاب شده اند.


هرچند با حکم وزیر اقتصاد پورکیانی به نمایندگی از دولتبه عنوان عضو هیات مدیره بیمه البرز شده است اما هنوز بیمه مرکزی صلاحیت او رااحراز نکرده است.


دلیل این مدعا حذف سریع نام لواسانی از سایت این شرکت و عدم درج نام پورکیانی در لیست اعضای هیات مدیره ی دارای تائیدیه صلاحیت است.

سيصد و نود و دومين جلسه شوراي عالي بيمه مورخ ۱۳۹۴,۰۳.۲۶ در بيمه مركزي به استناد ماده ۱۷ و در اجراي مواد ۳۸ و ۶۴ قانون تأسيس بيمه مركزي ايران و بيمه‌گري، «آيين­ نامه نحوه احراز صلاحيت حرفه اي كاركنان كليدي و عملياتي مؤسسات بيمه» را مشتمل بر ۱۵ ماده و ۶ تبصره به تصویب رساند .


در این آیین نامه آمده است که مدير ارشد شرکتها شامل اعضاي هيات مديره (عضو حقيقي يا نماينده عضو حقوقي)، مدير عامل، قائم مقام مدير عامل و معاون فني مديرعامل مؤسسه بيمه است، که صلاحیت آنها باید طبق ضوابط این آیین نامه احراز شود.


ماده ۴ این آیین نامه می گوید: انتصاب افراد به سمت كاركنان كليدي قبل از صدور تاييديه ممنوع است و مؤسسه بيمه موظف است قبل از انتصاب، صلاحيت حرفه اي آنها رابه تاييد بيمه مركزي برساند.

در ماده ۱۳ آمده است که بيمه مركزي بر حسن اجراي اين آيين­ نامه نظارت مي­كند. در صورت قصور يا تخلف مؤسس هبيمه در اجراي اين آيين­ نامه، بيمه مركزي مي­تواند متناسب با نوع، سابقه، تكرار وتعدد قصور يا تخلف صورت گرفته، به موجب تصميم هيئت عامل هر يك از اقدامات زير رابه عمل آورد:

۱- اخطار كتبي به مدير عامل يا هيئت مديره مؤسسه بيمه حسب مورد.


۲- لغو تاييديه صلاحيت حرفه اي مدير عامل يا هيئت مديره مؤسسه بيمه حسب مورد.

همچنین ماده 110 قانون تجارت اذعان دارد که اشخاص حقوقي رامي توانبه مديريت شركت انتخاب کرد. دراين صورت شخص حقوقي همان مسئوليت هاي مدني شخص حقيقي عضوهيئت مديره راداشته وبايديك نفررابه نمايندگي دائمي خودجهت انجام وظايف مديريت معرفي نمايد.


چنين نماينده اي مشمول همان شرايط وتعهدات ومسئوليتهاي مدني و جزائي عضوهيئت مديره بوده ازجهت مدني با شخص حقوقي كه اورابه نمايندگي تعيين نموده است مسئوليت تضامني خواهدداشت.

شخص حقوقي عضوهيئت مديره مي تواندنماينده خودراعزل كندبشرط آنكه درهمان موقع جانشين اوراكتبابه شركت معرفي نمايدوگرنه غايب محسوب مي شود.


به عبارت دیگر دولت و گروه مالی ملت به عنوان اعضای هیات مدیره می توانندنمایندگان حقیقی خود در هیات مدیره را تغییر دهند اما آیین نامه 90 تصریح می کندکه این افراد باید احراز صلاحیت شوند و توسط بیمه مرکزی مورد تائید قرار بگیرند.

 

 

هرچند که این پرسشی مهم و اساسی است که چرا در آستانه واگذاری سهام دولت دراین شرکت اجازه ورود مدیرعامل از خارج از هیات مدیره داده نشد و باردیگرنماینده دولت به عنوان مدیرعامل انتخاب شده است، اما آیا دولت خود را فراتر ازقانون می بیند و نماینده وی نیاز به احراز شرایط و صلاحیت های نهاد ناظر هم ندارد؟ آیا آیین نامه ها فقط برای غیردولتی ها نوشته می شود؟ آیا افرادی که هنوز احراز صلاحیت نشده اند می توانند در جلسات هیات مدیره شرکت کرده و رای دهند؟ آیا جلسه هیات مدیره این شرکت برای انتخاب هیات مدیره فقط با 3 عضو برگزار شده است؟ آیا در شرکت های مشمول واگذاری فرآیندهای قانونی نباید با دقت و مراقبت بیشتری دنبال شود؟ 


این در حالی است که وزیر اقتصاد در مجمع بیمه مرکزی چندی پیش از حس آلودگی درصنعت بیمه گفته بود و بیمه مرکزی تاکیده است در این زمینه با فساد مبارزه کند. وی اذعان کرده بود که در برخی موارد حس آلودگی و فساد در برخی بیمه ها وجود داردکه به رئیس کل بیمه مرکزی تاکید شد در این زمینه برنامه ای جامع برای مقابله با آنارائه کند.


از سوی دیگر نماینده گروه مالی ملت نیز 28 مهرماه برکنار شد و ظاهرا سریعا نفربعدی جایگزین شده است اما آیا معرفی وی نیاز به طی تشریفات قانونی ندارد؟ با وجودعدم حضور رئیس هیات مدیره و نایب رئیس و بلاتکلیفی در وضعیت مدیرعاملی شرکت، کدام مقام مسئول نامه معرفی عضو جدید هیات مدیره را امضا و به نهاد ناظر ارسال کرده است؟ آیا احرازصلاحیت او قطعی است که در سایت بیمه البرز عنوان رئیس هیات مدیره را دریافت کرده است؟


با وجود نمایندگانی که احراز صلاحیت آنها اعلام نشده است، چگونگی تشکیل جلسه وانتخاب های بعدی پرسش های زیادی را بی پاسخ گذاشته است.

.

ارسال نظر

نام:*
ایمیل:*
متن نظر:
کد امنیتی: *
عکس خوانده نمی شود