امروز: چهارشنبه، 28 مهر 1400
05/1 1398
مدیر محترم سایت خبری رازپول
با سلام و احترام
پيرو انتشار مطلبي در مورخ 31/4/98 با موضوع سندیکای بیمه گران ایران در آن رسانه، که طی آن به نحوه انتخاب نماینده محترم سندیکا در شورایعالی بیمه پرداخته شده است، توضيحات زير به منظور تنوير افكار عمومي منتشر می شود.
در متن گزارش مورد اشاره آمده است:"برگزاری انتخابات نماینده سندیکا در شورای عالی بیمه بدون دستور جلسه قبلی و دعوت اعضا یک هفته قبل از برگزاری انتخابات و انتخاب عضو فعلی بدون رعایت نصاب مندرج در اساسنامه و تنظیم و ارسال سریع نامه معرفی وی به بیمه مرکزی در روز جمعه!"
که در خصوص ادعاهای مطرح شده توضیحات زیر لازم بنظر می رسد:


1- مطابق تبصره یک بند د ماده دو آیین نامه داخلی سندیکا که مصوب شورای عمومی است:"در صورت طرح موضوع جدید توسط هر یک اعضای شورای عمومی در جلسه ، در صورتی که موضوع پیشنهادی از حساسیت و اهمیت خاصی برخوردار باشد و در صورت تصویب حداقل دو سوم اعضای حاضر در جلسه موضوع پیشنهادی پس از خاتمه موضوعات مطرح در دستور جلسه ، قابل طرح در جلسه خواهد بود و در این صورت زمان جلسه برای بررسی و اتخاذ تصمیم افزایش خواهد یافت."
موضوع انتخاب نماینده سندیکا در شورایعالی بیمه با توجه به اهمیت و حساسیت در طول جلسه طرح و با تصویب دو سوم اعضای حاضر در جلسه به رای گذاشته شد.
2- جلسه انتخاب نماینده سندیکا در شورایعالی بیمه روز دوشنبه مورخ 25 تیر 1397 با رعایت حدنصاب مندرج در اساسنامه برگزار شد.
3- نامه معرفی نماینده سندیکا در شورایعالی بیمه روز سه شنبه 26 تیر 1397 تنظیم، امضا و به بیمه مرکزی ارسال شده است. لذا ادعای تنظیم و ارسال نامه در روز جمعه صحت ندارد.
با توجه به آنچه به صورت مستند عنوان شد، مطلب منتشره مقرون به صحت نبوده و مستلزم اصلاح است.

.

ارسال نظر

نام:*
ایمیل:*
متن نظر:
کد امنیتی: *
عکس خوانده نمی شود