امروز: یکشنبه، 6 بهمن 1398
04/30 1398

 گروه سايبان- پرداخت 33 میلیارد تومان در یک سال به یکی از سهام داران عمده آنهم به واسطه فروش بیمه نامه عمدتا آتش سوزی بابت مشارکت در منافع نه تنها باید مورد توجه سهام داران خرد این شرکت بیمه ای قرار گیرد، بلکه نیازمند ورود بیمه مرکزی به حساب های این شرکت وابسته به یک بانک بزرگ است.


در ترکیب سهام داری شرکت بیمه ما گزوه مالی مهرآیندگان با 16.5درصد سهام، تعاونی اعتبار کارکنان بانک ملت با 14.96درصد سهام، تعاونی کارکنان مصرف بانک ملت با14.46درصد سهام، تعاونی خرمندان صابر عصر با 13.6درصد سهام، بانک ملت با 6.67درصد سهام ،گروه مالی ملت با 6.56درصد سهام،مدیریت سرمایه آتیه خواهان با 4.58درصد سهام و سایر سهام داران با بیش از 22درصد سهام دیده می شود.

اما بيمه ما در گزارش اخير مالي اعلام كرده كه بالغ بر ٣٣ميليارد تومان تحت عنوان مشاركت در منافع به حساب بانك ملت به عنوان یکی از سهام داران خود منظور كرده است كه مربوط به بيمه گذاران است. اما اين پول از كجا امده و چطور در اين سرفصل نشسته و اساسا متعلق به چه كسي است ؟


اين پول هامنافع حاصل فروش بيمه نامه هاي عمدتا اتش سوزي است كه بيمه گذاران در زمان دريافت تسهيلات از بانك خريداري مي كنند،  اما نكته جالب اين است بجاي اينكه مشاركت در منافع به نفع بيمه گذار كه پول بيمه نامه را داده پرداخت شود به عنوان مشاركت در منافع به حساب بانك ملت كه  سهامدار اصلي بيمه ما است مي نشيند!


پرسش اصلي اين است كه بیمه مرکزی به عنوان مدافع حقوق بیمه گذاران براي ورود به اين مسئله چه اقدامی انجام داده است؟

با چه مجوزي مشاركت منافع بيمه گذاران به واسطه پرداخت مي شود؟

اورده اوليه بانك ملت به عنوان سهامدار در بيمه ما چقدر بوده ؟ 33 میلیارد تومان مشارکت در منافع چند برابر اورده اولیه اين بانك است؟


بانک ملت دارای 100 میلیون سهم این شرکت است . به عبارت دیگر بانک ملت نه تنها در این سال ها از بیمه ما سود دریافت کرده است بلکه با دریافت چنین مشارکت در منافعی چند برابر رقم اولیه سرمایه گذاری شده را به چنگ آورده است.


 

 
 

معاملات مندرج در يادداشت توضيحي شماره 45 صورتهاي مالي، به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد رسيدگي انجام شده و توسط هيأت مديره به اطلاع اين مؤسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. در مورد معاملات مذکور، مفاد ماده فوق مبني بر کسب مجوز از هيأت مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در رأي گيري رعايت گرديده و مضافا  به استثناي هزينه شرکت بابت مشارکت در منافع با بانک ملت و اعمال قيمتهاي توافقي بابت بيمه نامه هاي صادره جهت بانک مزبور، نظر اين مؤسسه به شواهدي حاکي از اينکه معاملات مزبور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شرکت انجام نگرفته باشد، جلب نگرديده است.

.

ارسال نظر

نام:*
ایمیل:*
متن نظر:
کد امنیتی: *
عکس خوانده نمی شود