امروز: یکشنبه، 6 بهمن 1398
04/17 1398

 

 گروه سایبان - منابع معتبر اذعان دارند که بیمه تجارت نو در ارزیابی خسارت ها از کارشناسان فاقد پروانه ارزيابي خسارت بيمه‌اي از بيمه مرکزي، استفاده می کند.

یکی از شرکت هایی که روزگذشته به مجمع رفته است بیمه تجارت نو است، شرکتی که همه اعضای هیات مدیره آن غیرموظفند بجز نیما نوراللهی، مدیرعامل که البته عضو هیات مدیره نیز هست. البته پست بانک دارای نماینده در هیات مدیره این شرکت نیست و در سطرهای بعدی عنوان خواهد شد که علی رغم نبود نماینده در هیات مدیره از سوی این بانک چه بده بستانی به عنوان سهام دار با تجارت نو دارد.


بیمه تجارت نو به واسطه سیل اخیر و رابطه با بیمه گذاری به نام کمیته امداد در روزهای گذشته در سرخط خبرها قرار گرفته بود . او در حاشیه مجمع روز گذشته به ایرنا گفته است که ارزش خساراتی که بیمه باید بابت سیل به مددجویان کمیته امداد پرداخت کند به حدود ۵۰ میلیارد تومان می‌رسد که تاکنون بیش از ۴۰ میلیارد تومان پرداخت شده است.

حق بیمه تولیدی این شرکت در سال گذشته بالغ بر 294 میلیارد تومان گزارش شده که198درصد رشد داشته است اما چقدر از این پرتفوی کاغذی است؟ بالغ بر 179 میلیارد تومان از منابع شرکت طلب از نمایندگان و بیمه گذاران است که 222درصد رشد دارد و بالغ بر9.6 میلیارد تومان از منابع در سرفصل اسناد دریافتنی . به عبارت دیگر 189 میلیارد تومان از منابع شرکت روی کاغذ است و وارد شرکت نشده است. این مطالبات تقریبا در مقایسه با سال قبل 3 برابر افزایش دارد.


حسابرس هم اذعان دارد که سرفصل مطالبات از بيمه گذاران و نمايندگان در پايان سال مالي شامل مبلغ 329.768 ميليون ريال مانده اقساط سررسيد شده (عمدتا مربوط به شرکتهاي صنعتي دريايي ايران، بانک تجارت و توسعه تجارت، سرمايه پايدار امداد) مي‌باشد که تا تاريخ مورد گزارش مبلغ 169.898 ميليون ريال آن وصول نشده است.


اما نگاهی به فهرست بدهکاران به این شرکت نشان میدهد که کمیته امداد با 91 میلیارد تومان بدهی در صدر جدول قراردارد و در صدر فهرست بدهکاران وابسته نیز نام پست بانک با 4 میلیارد تومان بدهی دیده می شود. در صورتهای مالی بیمه تجارت نو به موضوعی در خصوص اینکه طلب کمیته امداد تسویه شده است یا خیر اشاره نشده است! بنابراین منابعی که باید دریافت و سرمایه گذاری شود تا در مواقع پرداخت خسارت توان مالی شرکت را تقویت کند اصلا به شرکت وارد نشده است و در بخش خصوصی توجیه چنین حرکت هایی با منطق پذیرش ریسک و مدیریت ریسک چگونه توجیه می شود؟

 

اما خسارت پرداختی این شرکت نیز 70 میلیارد تومان گزارش شده و شرکت 60 میلیارد تومان ذخیره خسارت معوق در حساب ها منظور کرده که رشدی بیش از 220 درصدی دارد.

داستان بیمه تجارت نو که با سرمایه 250 میلیارد تومان آغاز شد اما 125 میلیارد تومان آن از سوی سهام داران پرداخت شد و در مهلت مقرر نتوانست افزایش سرمایه را محقق کند، اما با توجه به الزام مصوبه هیات وزیران با مهیا سازی الزامات قانونی سرمایه را به 157 میلیارد تومان رساند نیز در نوع خود جالب است.


سرمایه گذاری در سهام پست بانک هم برای این شرکت هزینه هایی داشته است تا جایی که از محل سرمایه گذاری در این بخش یک میلیارد تومان کاهش ارزش متوجه بیمه تجارت نو شده است.به عبارت دیگر تجارت نو 5.7 میلیارد تومان در سهام پست بانک سرمایه گذاری کرده که ارزش بازار فعلی آن 4.5 میلیارد تومان است و کاهش ارزش سهام در این بخش یک میلیارد و 100 میلیون تومان اعلام شده است هرچند که سرمایه گذاری در سهام سایر شرکت ها در مجموع عملکرد این شرکت را مطلوب نشان می دهد اما نکته قابل تامل رابطه سهام داری پست بانک و این شرکت است.


خوب با همه این احوال تجارت نو در سال گذشته بالغ بر 50 میلیارد تومان سود در حساب ها نشان داده است که با کسر هزینه های اداری و عمومی 29 میلیارد تومانی بالغ بر 38 میلیارد تومان سود گزارش کرده است که35 میلیارد تومان از این سود از محل سود سپرده های بانکی حاصل شده است.

بررسی ها نیز نشان می دهد که بیمه تجارت نو 82میلیارد تومان از حق بیمه های دریافتی را واگذار کرده و از این محل فقط کارمزد به دست آورده است. به عبارت دیگر از 294 میلیارد تومان حق بیمه 120 میلیارد تومان ذخیره حق بیمه واگذاری ،26 میلیارد تومان ذخیره و حدود 35درصد را واگذار کرده است.


حسابرس تاکید کرده است که- بر طبق ماده 1 آيين نامه 21، بيمه نامه بر اساس قانون مصوب ارديبهشت ماه سال 1316 و پيشنهاد کتبي بيمه گذار تنظيم شده است. بدين منوال بر طبق شرايط خصوصي بيمه نامه چنانچه مورد بيمه متعدد و قابل تفکيک باشد، بيمه گذار موظف است حداکثر ظرف مدت يک ماه پس از صدور بيمه نامه صورت ريز و ارزش تفکيکي مورد بيمه (سرمايه هر کدام از مورد بيمه) را کتبا به بيمه گر ارسال نمايد، در صورتيکه در برخي موارد صورت ريز اموال تفکيکي رويت نگرديد.


 از سوی دیگر پرداخت بخشي از مبلغ حق بيمه‌هاي صادره به بيمه گذاران (بانک تجارت و پست بانک)، در قالب هزينه‌هاي اداري مغاير با مفاد تبصره 2 ماده 8 آيين نامه شماره 83 مي‌باشد. این شرکت عنوان کرده که بالغ بر 1.9میلیارد تومان به عنوان درصدی از حق بیمه به دو سهام دار خود یعنی پست بانک و بانک تجارت پرداخت کرده است. در حالی که حق بیمه از سوی بیمه گذار پرداخت می شود و پست بانک و تجارت به عنوان واسطه در این چرخه قراردارند.


مفاد ماده 15 آيين نامه شماره 85 در مورد استفاده از کارشناسان فاقد پروانه ارزيابي خسارت بيمه‌اي از بيمه مرکزي، عدم تمديد پروانه ارزيابي و همچنين به کارگيري کارشناسان بيمه‌اي غير مرتبط براي ارزيابي پرونده‌هاي خسارت انجام نشده است.


ماده 15 این آیین نامه اذعان دارد، در صورتی که موسسه بیمه بخواهد در رسیدگی به پرونده خسارت خود، از اشخاصی به غیر از کارکنان خود استفاده نماید موظف است صرفاً از ارزیابان خسارت بیمه‌ای دارای پروانه فعالیت از بیمه مرکزی ج.ا.ایران استفاده نماید.


در تبصره همین ماده آمده-آن دسته از نمایندگان بیمه که به استناد تبصره یک ماده یک آیین‌نامه شماره ۷۵ (تنظیم امور نمایندگی بیمه) مصوب شورای عالی بیمه بخشی از اختیارات و وظایف شرکت بیمه مربوط در پرداخت خسارت در رشته های مختلف بیمه به آنان تفویض شده است، موظفند در ارزیابی خسارت از خدمات ارزیابان خسارت بیمه‌ای موضوع این آیین‌نامه استفاده کنند.

.

ارسال نظر

نام:*
ایمیل:*
متن نظر:
کد امنیتی: *
عکس خوانده نمی شود