امروز: دوشنبه، 2 اردیبهشت 1398
07/2 1397

گروه سایبان - بیژن صادق مدیرعامل بیمه دانا که ظاهرا در زمره بازنشستگان قراردارد بالاخره جای خود را به ابراهیم کاردگر مدیرعامل پیش از خود در این شرکت داد.

صادق که از مهر 1392 و از سمت مدیریت بیمه های مسئولیت بیمه کوثر به این شرکت آمده بود توانست مدت نسبتا طولانی به لحاظ عمر مدیریتی در این شرکت فعالیت کند و به نظر می رسد که حدود 5 سال زمان مناسبی برای ارزیابی عملکرد او باشد. برخی همکارانش در این شرکت اذعان دارند که او در زمینه ایجاد زیرساخت های شرکت تلاش فراوانی داشته است. اطرافیانش او را مدیری دلسوز و سخت کوش توصیف می کنند اما آیا عملکرد فنی او در این سال ها نیز مطلوب بوده است؟


در آخرین گزارشی که روز گذشته از سوی این شرکت ارائه شده مدیرعامل وقت اذعان دارد که بیمه دانا تا پایان امسال 3 هزار میلیارد تومانی می شود اما آیا تولید حق بیمه بیشتر به معنای افزایش سود برای سهام داران هم هست؟ بررسی عملکرد مالی این شرکت نشان می دهدکه با رشد حق بیمه تولیدی در این شرکت سود اصطلاحا آبرفته است و تولید حق بیمه بیشتر سبب ایجاد زیان انباشته در حساب های تجدید ارائه شده است و این نشان دهنده آن است که پرتفوی شرکت از کیفیت لازم برخوردار نبوده است.


ترکیب پرتفوی بیمه دانا در سال های اخیر بر دو رشته درمان و ثالث استوار بوده است و این دو رشته سهم به سزایی در ترکیب داشته اند . این در حالی است که بیمه درمان به پاشنه آشیل صنعت بیمه تبدیل شده اما بیمه دانا که از گذشته مهارت فراوانی در این بخش داشته است سهم درمان را در سال های اخیر کاهش نداده و شاید یکی از دلایل آن هم تخصص مدیرعامل سابق است.


بیمه دانا هرچند که روند صعودی در ترکیب پرتفوی در این سال ها داشته است اما به استناد آمار و ارقام 10درصد هم سود از محل این پرتفوی به دست نیاورده است و حتی یک درصد پرتفوی خود سود نساخته است!


وضعیت بیمه داناتوانگری مالی

سرمایه

میلیون ریال

حق بیمه صادره

میلیون ریال

سهم بازار

مطالبات از نمایندگان و بیمه گذاران
 میلیون ریال

خسارت پرداختی میلیون ریال

سود و زیان انباشته میلیون ریال

سود و زیان انباشته تجدید ارائه میلیون ریال

در سال 1393 : نسبت توانگری 102 در سطح 1

۱,۰۲۰,۳۷۳

۱۵,۲۳۵,۳۵۶

7.3 درصد

۸,۹۸۶,۰۲۰

(۹,۲۸۸,۱۵۸)

۱۲۵,۷۹۳

(۱۱,۸۰۱)

در سال 1394 : نسبت توانگری 111 در سطح 1

۱,۰۲۰,۳۷۳

۱۴,۸۰۷,۸۶۰

6.5 درصد

۹,۹۶۳,۱۸۵

(۱۰,۷۴۰,۶۲۴)

۱۰۴,۶۹۶

(۴۷۰,۴۰۴)

در سال 1395: نسبت توانگری 86 در سطح 2

۱,۰۲۰,۳۷۳

۲۱,۹۲۲,۷۷۳

7.9 درصد

۱۳,۰۵۲,۸۷۷

(۱۴,۱۷۵,۱۲۶)

(۱۹۴,۷۸۵)

(۱۹۴,۷۸۵)

در سال 1396: نسبت توانگری 94 در سطح 2

۱,۰۲۰,۳۷۳

۲۴,۶۵۸,۹۲۵

7.4

۱۳,۷۲۶,۶۰۶

(۱۶,۵۹۸,۹۲۷)

۵۸,۰۳۹

۵۸,۰۳۹ حسابرسی نشده 3 ماهه 1397

در سال 1397: اعلام نشده است

۱,۰۲۰,۳۷۳

۴,۹۹۲,۳۷۸

حسابرسی نشده 3 ماهه

اعلام نشده

۱۳,۱۸۵,۷۸۱

حسابرسی نشده 3 ماهه

(۴,۸۱۰,۵۶۵)

حسابرسی نشده 3 ماهه

-

-

 

توضیحات: تکلیف هیات وزیران به شرکت های بیمه این بود که تا پایان سال سرمایه ها به 1500 میلیارد تومان افزایش یابد
کسری ذخایر یکی دیگر از مواردی است که در حساب ها باید به آن توجه کرد. بیمه دانا در حالی در سال گذشته در گزارشات خود سود گزارش کرده است که با کسری ذخایر مواجه است.

حسابرس تاکید دارد که ذخيره خسارت معوق شرکت اصلي عمدتا درخصوص رشته‎هاي شخص ثالث، مسئوليت، درمان و مهندسي، در سال 1396 بر اساس برآورد معقولي از مخارج براي تسويه تعهدات فعلي (خسارتهاي واقع شده) صورت نپذيرفته است. در حاليکه براساس گزارش‎هاي اخذ شده از نرم افزارهاي فني شرکت از ابتداي سال 1396 تا تاريخ اين گزارش مبلغ 191ر7 ميليارد ريال از خسارت پرداختي مربوط به حوادثي بوده که در سال 1395 و ماقبل آن رخ داده ليکن  ذخيره خسارت معوق در ابتداي سال مورد گزارش مبلغ 376ر2 ميليارد ريال برآورد شده است. با توجه به مراتب ذکر شده و به دليل يکسان بودن مباني برآورد ذخاير مذکور در سال جاري نسبت به سنوات قبل، ذخيره خسارت معوق در رشته‎هاي فوق و به تبع آن ذخيره ريسک‎هاي منقضي نشده در پايان سال مالي مورد گزارش با کسري مواجه است.


هرچند که صادق نماینده دولت در سهام واگذاری استانی در این سال ها در هیات مدیره بوده است اما این شرکت پرونده باز مالیاتی از سال 1389 دارد!

این شرکت در چشم انداز خود در سال 1397 عنوان کرده بود که دستيابي سهم بازار به ميزان 10 درصد با حاشيه سود خالص 3درصد تا پايان سال 1397 و حضور فعال در بازارهاي منطقه اي و جهاني با اكتساب استانداردهاي مورد نياز رقابت پذيري را در دستور کار قراردهد.

 

.

ارسال نظر

نام:*
ایمیل:*
متن نظر:
کد امنیتی: *
عکس خوانده نمی شود