امروز: یکشنبه، 5 خرداد 1398
06/26 1397

گروه سایبان - حتما این روزها بارها شنیده اید که شاخص بورس رکورد زده است و به بالاترین حد در سال های اخیر رسیده است و موج خرید سهام شرکت های مختلف به راه افتاده است. اما آیا این رشد شاخص مایه ی افتخار است و حاصل عملکرد مدیران و دست اندرکاران در این صنعت و صنایع متشکله!

پاسخ را دست اندرکاران و کارشناسان بهتر از همه می دانند.

انتقال تورمی که از محل کاهش ارزش ریال به صنایع و در نهایت به بورس منتقل ميشود در روزهای اخیر بر رشد شاخص اثر گذار بوده است. در این بين صنایع صادراتی به واسطه افزایش نرخ ارز همچنان پيشتاز بازار خواهند بود این گروه با فرض دلار 8000 تومان نسبت به قيمت سهام امروز از پی بر اي مطلوبی برخوردار هستند و حال با ادامه روند رشد نرخ ارز چه ارزش آتی را ميتوان براي این گروه متصور شد!


در حقيقت بازار در انتظار نشستن آثار تحریم ها بر روند فروش این گروه است مطمئنا اگر این مهم در ماه هاي آتی شفاف شود بازار به سهام هاي یاد شده پی بر اي خواهد داد و موج قوي تري از رشد را ميتوان شاهد بود از این رو تا مادامی که ارز افزایشی است در بازار سهام گروه برتر نمادهاي صادراتی هستند که منطقا باید بيشترین وزن را در سبد سهامدار به خود اختصاص دهند.

از سوي دیگر شتاب رشد تورم نيز در ماه هاي اخير مشهود است به نحوي که شاخص بهاي توليد کننده در مرداد ماه 1397 نسبت به ماه مشابه سال قبل به مرز 34 درصد رسيده است این رویه با توجه به دگردیسی و التهاب ارزي ميتواند تا پایان سال به بيش از 50 درصد نيز افزایش یابد از این رو صنایع داخلی نيز تحت تاثير رشد تورم با ادامه رشد نرخ هاي فروش و انتقال آن به مصرف کننده مواجه ميشوند.


اثرات این رویه مطمئنا همچنان خود را در قيمت و ارزش سهام ها نشان خواهد داد ازاین رو تا مادامی که التهاب ارزي و رشد تورم وجود دارد بازار سهام نيز با تاخير نسبت به این تغييرات واکنش افزایشی نشان خواهد داد.


اما بعد دیگر این التهابات، فشار اقتصادي و ریسک هاي سيستماتيک است در حقيقت با این سرعتی که اقتصاد در حال تنزل است هر رخدادي در فضاي اقصادي سياسی و اجتماعی محتمل است. در بعد اجتماعی در عمق نگاه توده مردم اضطراب، یاس و ترس از آینده اي مبهم نمایان است و واکنش مردم این روزها در بازارهاي موازي و صف نشينی براي خرید هر کالا یا احتکار آن براي حفظ ارزش دارایی و سرمایه خود واکنشی است به نابسامانی هاي اقتصادي که نشات گرفته از سياست هاي ناکارآمد اقتصادي است.

همين آشفتگی را در سياست هاي نامتوازن دولتی ها شاهد هستيم،یک روز کاهش نرخ سود بانکی، روز دیگر افزایش آن. یک روز سياست غلط تک نرخی روز دیگر اعلام نرخ ثانویه و سوم و چهارم،یک بار نرخ گذاري دستوري دهه شصتی روز دیگر تایيد و تکذیب و بازي با نرخ ها و ...

به نظر ميرسد این آشفتگی همچنان ادامه دار باشد و بعيد نيست در شرایط بحرانی سيستم بانکی که هر لحظه احتمال از هم گسيختگی آن وجود دارد دولت در تصميمی جهت جذب نقدینگی نرخ سودهاي بانکی را با افزایش به بيش از 25 درصد ارتقا دهد البته با این اعتماد مردم به سيستم بعيد است اقبال چندانی ایجاد شود مگر آنکه در فضاي سياسی گشایشی ایجاد شود که شواهد نشان ميدهد بعيد است.

در هر حال در مقطع زمانی حاضر سوال این است که کدام بازار براي سرمایه گذاري مناسب است؟ باید عرض شود هر چه جلوتر رویم ریسک سرمایه گذاري به واسطه دو عامل تصميمات داخلی و بيرونی در حال افزایش است از یک سو دور دوم تحریم ها و از سوي دیگر تصميمات دولت براي مقابله با التهابات اقتصادي.

از همه اینها که بگذریم در روزهای اخیر برخی از مدیران عامل شرکتهای بورسی اقدام به شفاف سازی نوسانات قیمت سهام خود کرده اند!

در این میان صنعت بیمه نیز به شفاف سازی وضعیت سهام این گروه پرداخته است. مسلما نوسانات نرخ ارز و کاهش ارزش ریال در این گروه نیز تاثیر به سزایی داشته است . بسیار ساده است در این گروه نیز ارزش ریالی پرتفوی شرکت ها با کاهش مواجه بوده است و شرکتهای دارای مطالبات سنگین وضعیت وخیم تری دارند و آنها که دارایی ملکی داشته و یا سهام خریداری کرده اند وضعیت متناسب تری دارند و توانسته اند ارزش ریالی پرتفوی خود را حفظ کنند. در چنین بازاری شرکتهایی که عقب افتادند عقبتر خواهند رفت!


برخی از مدیران عامل شرکت های بورسی دلیل نوسان قیمت سهام خود را ناشی از قیمت تمام شده و ارزش روز پرتفوی بورسی عنوان کرده اند اما سرمایه گذاران باید بدانند که این مابه التفاوت تا زمانی که سهم به فروش نرسیده است عایدی برای آنها نخواهد داشت و سود ناشی از فروش سهام در این گروه از شرکتها چندان حائذ اهمیت نیست. به عبارت دیگر تمام این موارد دست آورد شرکتها نبوده است و ناشی از نوسانات بازار سهام و تورم است و مربوط به آینده سهم شرکت ها است.

نکته دیگر نرخ تسعیر ارز است که دو تن از مدیران عامل بیمه ای به صورت واضح به آن اشاره کرده اند.


احمدرضا ضرابیه مدیرعامل بیمه سامان در اظهاراتی عنوان کرده است که در سال جاری نرخ ارز مرجع (4200 تومان) به شرکت های بیمه تخصیص داده نخواهد شد و پرداخت ها باید بر اساس بازار ثانویه صورت گیرد. در این میان هنوز بانک و بیمه مرکزی و سازمان حسابرسی سکوت کرده اند و سرمایه گذاران بیمه ای باید این نکته کلیدی را مد نظر قراردهند.

این در حالی است که شرایط شفاف است ارز کاغذي بسيار محدود است و شواهدي از تنگ تر شدن عرصه براي صادرات حکایت دارد به نحوي که برخی از خریداران محموله هاي ایران عنوان کردند که بيمه و حمل و نقل باید توسط ایران انجام شود همين امر ميتواند از یک سو هزینه صادرات را افزایش دهد و از سوي دیگر به واسطه کمبود ناوگان حمل و نقل ميتواند در تناژصادرات نيز اثر گذار باشد و از سوی دیگر ریسک شرکت های بیمه ایرانی افزایش خواهند یافت. بررسی ها نشان ميدهد که صادر کننده هاي ایرانی با کاهش قابل ملاحظه کشتی هاي فله بر از زمان آغاز دور اول تحریم ها مواجه شده اند.


اتفاقی که افتاده این است که در حقيقت با آغاز دور اول تحریم ها به علت افزایش ریسک حمل دریایی، صادرات از ایران به چالش جدي بدل شده است این مهم بر روي نرخ حمل و نقل دریایی و ریسک بیمه ها نيز موثر خواهد بود .بنابراین این وضعیت در شرکت های بیمه در سال آینده اثر ملموس تری خواهد داشت.


از سوی دیگر سرمایه گذاران باید مطالبات شرکت های بیمه را نیز به دقت ارزیابی کنند! شرکت هایی که مبالغ هنگفتی از حق بیمه هایشان هنوز در دست بیمه گذاران است و نتوانستند این منابع را وصول کنند با توجه به کاهش ارزش ریال در وضعیت بدتری قراردارند. به این آیتم ها باید شرکت هایی که با کسری ذخایر مواجه اند نیز اضافه کرد؛ بنابراین قبل از خرید سهم هر شرکتی به دنبال این مهم باشید که پشت پرده افزایش قیمت سهام این شرکت چیست؟

در ادامه به مطالبات برخی از شرکت های بیمه ای نگاهی خواهیم داشت.

نام شرکت

مطالبات از بیمه گذاران و نمایندگان  میلیون ریال

اطلاعات

بیمه البرز

۹,۳۱۱,۵۴۶

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1397/03/31 (حسابرسی نشده)

بیمه دانا

۱۳,۱۸۵,۷۸۱

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1397/03/31 (حسابرسی نشده)

بیمه آسیا

۱۰,۰۸۶,۴۱۴

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1397/03/31 (حسابرسی نشده)

بیمه معلم

۷,۳۷۱,۶۴۱

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1397/03/31 (حسابرسی نشده)

بیمه آرمان

۲,۰۷۹,۸۳۰

اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1396/12/29 (حسابرسی شده)

بیمه میهن

۷۸۵,۴۹۹

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1397/03/31 (حسابرسی نشده)

بیمه دی

۱۰,۹۰۸,۱۸۳

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1397/03/31 (حسابرسی نشده)

بیمه تجارت نو

۵۷۲,۱۰۶

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1397/03/31 (حسابرسی نشده)

بیمه ما

۱,۱۷۶,۴۸۹

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1397/03/31 (حسابرسی نشده)

بیمه کارآفرین

۱,۴۶۹,۸۰۳

اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1396/12/29 (حسابرسی شده)

بیمه ملت

۶,۰۷۵,۱۲۷

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1397/03/31 (حسابرسی نشده)

بیمه سرمد

۱,۴۵۲,۵۱۳

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1397/03/31 (حسابرسی نشده)لازم به اشاره است که شرکت های بیمه دارای اسناد دریافتنی در صورت های مالی خود هستند که به این مبالغ باید افزوده شود تا نتیچه گیری بهتری بتوان داشت.

 

.

ارسال نظر

نام:*
ایمیل:*
متن نظر:
کد امنیتی: *
عکس خوانده نمی شود