امروز: دوشنبه، 2 اردیبهشت 1398
06/12 1397

گروه سایبان - این روزها از سندیکای بیمه صداهای متفاوتی شنیده می شود، از خروج یکی از اعضا گرفته تا پشت پرده مسائل مالی این نهاد. اما در این میان رئیس شورای عمومی منفعلانه تر از همیشه رفتار می کند و در برابر این انتقادات و نظرات موضعی ندارد!

سندیکای بیمه در سایت خود افشا کرده است که در شورای عمومی 24 نفر از مدیران عامل عضو هستند و دبیر کل سندیکا هم روز گذشته افشا کرد که این نهاد صنفی دارای 7 کارمند ثابت و 7 کامند موقت است که سال گذشته بالغ بر 3.2 میلیارد تومان بودجه در اختیارشان قرار داشته است. البته وی اذعان دارد میانگین پرداختی به این افراد حدود 50 میلیون تومان در سال بوده است.

علیپور به این مسئله هم اشاره کرد بنابر توافقاتی در سال گذشته 1396 برای بودجه سندیکا صورت گرفت این بودجه نصف شده است اما در سال های آینده این مورد طبق روال ادامه پیدا می کند.


اما رمز موفقیت در نهادهای صنفی همیشه وجود چند صدایی بوده است و این صدای مخالفان است که همواره به برطرف شدن نواقص و ایرادات کمک می کند. سندیکای بیمه نیز از این حیث با سایر نهادهای صنفی برابر است و این روزها صدای متفاوتی از داخل این نهاد صنفی شنیده می شود.

هرچند که سندیکای بیمه از سال 1383در کشور فعالیت می کند اما ایراداتی که برخی مدیران به آن وارد می دانند نشان از ضعف سیستماتیک در این نهاد بیمه ای دارد. اینکه پایه ریزی برخی مباحث اصولی نبوده است ارتباطی به دبیرکل فعلی و گذشتگان ندارد. به طور مثال نحوه ارسال مصوبات شورای عمومی و صورت جلسات این شورا که به گفته دبیرکل فعلی تنها در سه جلسه اخیر با تغییراتی مواجه شده و برای اعضا ارسال می شود! در حالی که مصطفی کیایی مدیرعامل بیمه اتکایی امین در نامه خود به رئیس شورای عمومی اذعان کرده بود که مصوبات شورای عمومی برای اعضا ارسال نمی شود!


موضوع دیگر خبرساز در این روزها خرید ساختمان میلیاردی بیمه ایران از سوی سندیکا است که در کارنامه علیپور منعکس شده است.

وی در خصوص این انتقاد که سندیکای بیمه به چه دلیل ساختمان 5 میلیارد تومانی بیمه ایران در خیابان فاطمی را خریداری کرده و در حال بازسازی آن است در حالی که طبق ماده 4 اساسنامه سندیکا هدفهای الف) ایجاد ، حفظ و توسعه همکاری بین اعضاء.ب) کوشش برای حفظ و تقویت سلامت بازار بیمه در کشور با ایجاد و گسترش معیارهای اخلاق حرفه ای بین اعضاء.ج) تلاش در جهت توسعه و ترویج فرهنگ بیمه.

د) کوشش برای ارتقاء توان تخصصی کارکنان موسسات بیمه و سعی در افزایش کارایی و بهره وری اعضا. ه) رسیدگی و کمک به حل و فصل اختلافات بین اعضاء در صورت درخواست اعضاء و  و) حمایت از حقوق و منافع صنفی اعضا بر عهده سندیکا است و طبق ماده 5 – سندیکا وظایفی  اعم از :

الف) انجام وظایفی که به موجب قوانین و مقررات بر عهده سندیکا می باشد.

ب) اظهار نظر درباره مسائل مرتبط با اهداف سندیکا که از طرف هر یک از اعضا بیمه مرکزی ایران و سایر سازمانها و اشخاص به سندیکا ارجاع می شود.

ج)  بررسی و اظهار نظر در مورد موضوعات و مسایل مربوط به امر بیمه .

د) کوشش برای آشنا کردن مردم با مزایای بیمه و ارتقاء سطح فرهنگ بیمه در جامعه.

ه) بررسی اطلاعات مربوط به بازار بیمه و انتشار نشریات تخصصی و عمومی بیمه ای.

و) پیشنهاد تغییر یا اصلاح آیین نامه های مربوط به صنعت بیمه و نرخ و شرایط انواع رشته های بیمه ای به بیمه مرکزی ایران را برعهده دارد عنوان می کند که این ساختمان در سه قسط 

خریداری شده که دو قسط آن پرداخت شده است اما فضای سندیکا کوچک است و برای برگزاری جلسات با مشکلاتی مواجه هستیم و نیازمند فضای بزرگتری برای برگزاری جلسات هستیم و به همین دلیل ساختمان بیمه ایران را در مناقصه ای خریداری کردیم.


پرسش اصلی اینجاست که منابع مالی خرید این ساختمان چگونه تامین شده است ؟ که دبیر کل اذعان دارد که سندیکا حق عضویت ثابت 40 میلیون تومانی از اعضا دریافت می کند و که این رقم برای شرکت های جدید 50 میلیون تومان است و 75صدم در هزار نیز به عنوان حق عضویت متغیر پرداخت می شود.

پرواضح است که در این فضا شرکت های بزرگتر حق عضویت بیشتری پرداخت می کنند و شرکت های کوچکتر مبالغ پایین تری و ناگفته پیداست که به چه دلیل و بر اساس یک قانون نانوشته بیمه ایران همواره به عنوان رئیس شورای عمومی سندیکا تعیین می شود! در حالی که خود دولت نیز داعیه خصوصی سازی دارد و شرکت های خصوصی در این میان نقشی در ریاست شورای عمومی نداشته اند و در این سالها بیمه ایران همواره رئیس مانده است.


اما معادله مالی سال گذشته سندیکا به گفته علیپور دارای تخفیف به اعضا است چراکه بحث خرید ساختمان برای این مجموعه داغ بوده است و از این رو است که بیمه ایران در صورت های مالی سندیکا دارای هیچ گونه بدهی به سندیکا نیست.


خرید ساختمان در حالی از سوی این نهاد صورت گرفته است که ساختمان های قدیمی عظیم جثه بیمه مرکزی و بیمه ایران به عنوان تشکیلات موازی در حال خاک خوردن است و سندیکا می توانست با هماهنگی های بیشتر برخی از جلسات خود را در این تشکیلات برگزار کند همان طور که کارگزاران توانسته اند اتاقی را در ساختمان قدیمی بیمه مرکزی از آن خود کنند.

اثر بخشی و رفتار منفعلانه سندیکا در بازاری که نرخ ها غیر فنی نیست یکی دیگر از مباحثی بود که در گفت و گو با دبیر کل سندیکا در خصوص آن بحث شد.

وی در پاسخ به این پرسش که سندیکا چگونه می تواند جلوی تخلفات و نرخ های غیرفنی را بگیرد عنوان می کند که مدیران عامل در این جلسات اخلاقا متعهد به برخی موارد می شوند و سندیکا دارای حدود و اختیارات محدودی است.

علیپور می گوید که سندیکا نیازمند بازتعریف ماموریت های جدید و حدود اختیارات بیشتری است تا بتواند نقش موثری را در صنعت بیمه ایفا کند. دبیر کل سندیکا در ادامه با بیان اینکه تجدید نظر در خصوص وظایف سندیکا در شورای عالی بیمه معطل مانده است ، گفت: در بسیاری موارد در خصوص حدود فعالیت های سندیکا اختلاف نظر وجود دارد این در حالی است که اگر امکان تجدید نظر در وظایف سندیکا وجود داشته باشد می توان وظایف جدید تعریف کرد.


دبیر کل سندیکا گفت: سندیکا در همه جا دارای قدرت اجرائی نیست در این راستا تلاش می کند برای ایجاد توافقات انسجام ایجاد کند ؛ در برخی موارد توانسته فعال عمل کند مانند انعقاد قرارداد بیمه گران در حوزه خودروهای صفر کیلومتر که این امر توانست از بسیاری از تخلفات و تقلبات این حوزه جلوگیری کند .

علیپور در ادامه عنوان داشت: ماده 12 اساسنامه سندیکا اذعان داشته، اعضای سندیکا مکلفند تصمیمات شورای عمومی را اجرا نمایند. تخلف از اجرای تصمیمات شورای عمومی از طرف هریک از اعضاء، مشمول تدابیر انضباطی مانند اخطار کتبی، محرومیت از خدمات مشترک و اعلام تخلف به بیمه مرکزی است .

البته دبیرکل به نامه های ارسالی به بیمه مرکزی در بدو ورودش هم اشاره می کند و اذعان دارد که در زمان ورودم دو نامه برای  اعضاء سندیکا نوشتم مبنی بر اینکه باید وظائف جدیدی برای سندیکا تعریف کنیم اما متاسفانه هیچ کدام از شرکتها به غیر از یک شرکت بیمه در این زمینه همفکری نکرد.

در بخش دیگری از سخنان وی در پاسخ به این پرسش که چرا نامه سندیکا به عنوان یک نهاد صنفی معتبر به وزیر اقتصاد در خصوص انتخاب فرد متخصص در زمینه بیمه اثربخش نبود و وزیر وقت توجهی به آن نکرد، گفت: متولی این نامه سندیکا نبود و مشخصا شخص دکتر عباس زادگان پیشنهاد دادند که این نامه نوشته شود و البته نامه حاوی نکات خوبی بود و سندیکا از آن دفاع می کند.


وی در پاسخ بدین سوال که آیا شخص وزیر از شما برای انتخاب رئیس کل بیمه مرکزی نظر خواهی نکردند، گفت: هرچند که با وزیر رفاقت دیرینه ای دارم اما کرباسیان هیچ وقت از بنده نظر خواهی نکرد. ، البته رئیس کل جدید شخص منطقی و موجهی هستند که با توجه به تجارب ایشان در حوزه های مختلف پیش بینی می شود تصمیمات بهینه ای اتخاذ کنند.

علیپور با انتقاد از انتخاب روسای کل بیمه مرکزی پس از «گرانمایه» تاکنون گفت که صنعت بیمه  دارای پیچیدگی هایی است  و دارای بازاری فنی و حساس است در این راستا مشورت با فعالان و بیمه گران در امور مختلف و انتصابات ضرورت دارد اما متاسفانه پس از آقای گرانمایه تا کنون یک شخص کاملا بیمه ای بر مسند بیمه مرکزی انتخاب نشده است.


علیپور در پاسخ به پرسش خبرنگار ما در خصوص اینکه واکنش جناب عالی به خروج اتکایی امین از سندیکا چیست گفت: طبق قانون شرکتهای بیمه مناطق آزاد اجباری در عضویت در سندیکا ندارند و بیمه امین اختیار خودش را دارد اما با این حال تصمیم گیری در این مورد به تناسب آیین نامه های موجود بر اساس نظر جمعی در سندیکا اتخاذ خواهد شد .

دبیر کل سندیکا در ادامه  اختلاف نظر در خصوص وظایف سندیکا امری ریشه ای قلمداد کرد و اذعان داشت: برای اینکه عملکرد سندیکا شفاف شود و حدود اختیارات سندیکا مشخص گردد باید ریشه ای بدین مساله نگریست به عبارتی دولت باید در مقررات صنعت بیمه تجدید نظر کند و مشخص شود که صنعت بیمه کجای اقتصاد است از سوئی باید نقش دولت در صنعت بیمه مشخص گردد چرا که یکی از آفات بزرگ صنعت بیمه در برهه فعلی حضور پررنگ دولت در شرکتهای بیمه خصوصی است که مشکلات سهامداری را ایجاد کرده است و به جرات می توان گفت بدترین نوع سهامداری را خود دولت در شرکتهای بیمه دارد.

به گفته وی وقتی مشکلات ریشه ای صنعت بیمه حل شود در مورد حدود اختیارات تشکلهای صنفی بهتر می توان تصمیم گرفت.


 

.

ارسال نظر

نام:*
ایمیل:*
متن نظر:
کد امنیتی: *
عکس خوانده نمی شود