امروز: چهارشنبه، 24 مهر 1398
05/16 1397

گروه سایبان - بیمه مرکزی خود به برخی مصوبات شورای عالی بیمه الزام ندارد چراکه در شرایط فعلی همه شرکت های بیمه در حال صدور بیمه نامه شخص ثالث هستند و بیمه مرکزی حاضر نیست اعلام کند کدام شرکت ها مجوز صدور این بیمه نامه را دارند؟ این عدم اطلاع رسانی آیا در راستای حقوق شهروندی است که چندی پیش رئیس جمهور اعلام کرد؟ آیا بیمه مرکزی از برخی شرکتهای بیمه حمایت های پنهان دارد؟

چندی پیش بود که بیمه مرکزی «آيين نامه اجرایی ماده (۵) قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه» منضم به دستورالعمل بندهای (ت)، (ث) و (ج) ماده (۲) این آیین نامه را جهت اجراء به شرکت های بیمه ابلاغ کرد.


در این ابلاغیه آمده بود؛  نظر به اینکه مهلت مقرر در ماده (۵) قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه برای اخذ مجوز فعالیت، در تاریخ ۱۳۹۷/خرداد/۲۹ به اتمام می رسد، تمام شرکت های بیمه متقاضی اخذ مجوز فعالیت در رشته بیمه شخص ثالث مکلفند ظرف مدت یک هفته از تاریخ این ابلاغیه، درخواست خود منضم به مدارک و مستندات لازم به شرح مندرج در دستورالعمل فوق را به بیمه مرکزی ارسال کنند.


لازم به ذکر است، هیات عامل بيمه مركزي در جلسه مورخ ۱۳۹۷/۰۲/۲۳ دستورالعمل بند های (ت)، (ث) و (ج) ماده (۲) آیین نامه اجرایی ماده (۵) قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه را مشتمل بر ۳ ماده تصویب کرد که بر این اساس،شرکت‏های بیمه متقاضی اخذ مجوز فعالیت در رشته بیمه شخص ثالث باید درخواست خود را منضم به مدارک و مستندات لازم برای احراز شرایط زیر به معاونت طرح و توسعه ارائه نمایند.


معاونت طرح و توسعه در این دستور العمل مکلف است احراز شرایط بندهای (الف)،(ب) و(پ) ماده (۲) آیین نامه و بندهای (۱-۲) و (۱-۳) ماده (۱) این دستورالعمل را از معاونت نظارت و احراز شرایط بند (۱-۱) ماده (۱) این دستورالعمل را از مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات استعلام ‏نماید. معاونت نظارت و مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات مکلفند حداکثر ظرف ده روز از تاریخ استعلام، نظر خود را در خصوص موارد فوق‌الذکر به معاونت طرح و توسعه اعلام نمایند.


طبق ماده (۳) این دستور العمل، معاونت طرح و توسعه پس از تکمیل کلیه مدارک و مستندات موضوع این دستورالعمل، مراتب را جهت اتخاذ تصمیم در هیأت عامل گزارش می‏ نماید. پس از طرح موضوع در هیات عامل، نظر بیمه مرکزی در مهلت مقرر در آیین نامه به صورت مکتوب به شرکت بیمه متقاضی اعلام می شود.


اما ماده 5 در این خصوص چه می گوید: هیأت وزیران در جلسه 16 اردیبهشت سال جاری  به پیشنهاد بیمه مرکزی و تأیید شورای عالی بیمه و به استناد ماده (۵) قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه ـ مصوب ۱۳۹۵ـ آیین­نامه اجرایی ماده یادشده را به شرح زیر تصویب کرد:

آیین نامه اجرایی ماده (۵) قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه در ماده اذعان دارد که شرکت بیمه متقاضی فعالیت در رشته بیمه شخص ثالث جهت اخذ مجوز فعالیت در این رشته باید به تشخیص بیمه مرکزی واجد شرایط زیر باشد:


الف ـ داشتن حداقل سرمایه پرداخت­شده مطابق با آخرین مصوبه هیأت وزیران، موضوع ماده (۳۶) قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه­گری ـ مصوب ۱۳۵۰ـ .

ب ـ کفایت ذخایر بیمه ای رشته شخص ثالث برای شرکت های در حال فعالیت، بر اساس ضوابط موضوع ماده (۵۸) قانون.

پ ـ دارا بودن حداقل توانگری مالی در سطح (۲) آییننامه مصوب شورای عالی بیمه.

ت ـ داشتن امکانات سخت افزاری و نرم افزاری و سامانه­های اطلاعاتی لازم برای صدور بیمه نامه و پرداخت خسارت و تبادل اطلاعات و امکان فروش الکترونیکی بیمه نامه شخص ثالث براساس دستورالعمل ابلاغی بیمه مرکزی.

ث ـ داشتن نیروی انسانی واجد صلاحیت به تعداد مورد نیاز در امور صدور بیمه­ نامه و کارشناس پرداخت خسارت متناسب با برنامه­ های اجرایی شرکت براساس دستورالعمل ابلاغی بیمه مرکزی.

ج ـ داشتن سابقه مناسب پرداخت خسارت براساس عواملی نظیر پرداخت به موقع خسارت، رعایت حقوق بیمه گذاران و زیان دیدگان در رشته بیمه شخص ثالث برای شرکت­های در حال فعالیت براساس دستورالعمل ابلاغی بیمه مرکزی.

ماده۳ـ شرکت بیمه متقاضی فعالیت در رشته شخص ثالث، باید تقاضای فعالیت در این رشته را به همراه مدارک و مستندات لازم برای احراز شرایط مندرج در ماده (۲) این آیین نامه به بیمه مرکزی تسلیم نماید.

ماده۴ـ بیمه مرکزی موظف است پس از دریافت کلیه مدارک و اطلاعات موضوع ماده (۲) این آیین­نامه ظرف (۴۰) روز در صورت احراز شرایط، مجوز فعالیت را صادر و در غیر این صورت نظر خود را با ذکر دلایل عدم احراز شرایط به شرکت بیمه متقاضی اعلام نماید.


تبصره ـ بررسی مجدد درخواست شرکت بیمه پس از رفع نواقص امکانپذیر است.


 ماده۵ ـ در صورتی که شرکت بیمه طبق تشخیص بیمه مرکزی هر یک از شرایط مندرج در این آیین نامه را از دست بدهد موظف است در مهلت زمانی که بیمه مرکزی تعیین می نماید (حداکثر یک سال) وضعیت خود را با ضوابط این آیین­نامه منطبق نماید. در غیر این صورت بیمه مرکزی مطابق مفاد ماده (۵۷) قانون و آیین نامه آن عمل خواهد کرد.

 ماده۶ ـ بیمه مرکزی موظف است ضوابط و اطلاعات مربوط به صدور، لغو، تعلیق یا ابطال مجوز فعالیت هر یک از شرکت های بیمه در رشته شخص ثالث را به صورت مستمر در پایگاه اطلاع رسانی خود جهت اطلاع عمومی منتشر نماید. 

اما در شرایط فعلی که همه شرکت های بیمه در حال صدور بیمه شخص ثالث هستند نگاهی به آخرین وضعیت توانگری مالی و سرمایه ای شرکت های بیمه خالی از لطف نیست .

بنابراین این پرسش مطرح است که تعلل بیمه مرکزی در اعلام شرکت های مجاز که می توانند در این زمینه فعالیت کنند به چه دلیل است . آیا بیمه میهن با سطح توانگری 4 و بیمه حافظ با سطح توانگری 5 می توانند بیمه نامه شخص ثالث صادر کنند؟ با چنین وضعیتی آیا بیمه مرکزی خود به قوانین التزام دارد؟

.

ارسال نظر

نام:*
ایمیل:*
متن نظر:
کد امنیتی: *
عکس خوانده نمی شود