امروز: چهارشنبه، 1 اسفند 1397
04/19 1397

 گروه سایبان - مدیران عامل و سهام داران شرکت های بیمه ای از آمدن همتی استقبال فراوانی کردند چراکه او را از کهنه کاران و درد آشنایان این صنعت می شناختند. به همین دلیل بود که به محض ورود وی مصوبه هیات وزیران در خصوص افزایش سرمایه شرکت های بیمه به 250 میلیارد تومانی را که تا آن زمان بسیاری از شرکت ها موفق به تحقق آن نشده بودند را مطرح کردند تا مفری ایجاد شود چراکه در غیر این صورت مجبور بودند عواقب قانونی آن را بپذیرند.

داستان افزایش سرمایه شرکت های بیمه مربوط به دولت قبل بود . محمدرضا رحیمی معاون اول ریاست جمهوری وقت در نامه ای به شرکت های بیمه ای حداقل مجاز سرمایه ای شرکت های بیمه را ابلاغ کرد.

یکی از استدلال ها در آن دوره موضوع تحریم ها و لزوم وجود شرکت های قدرتمند بیمه ای به لحاظ سرمایه بود که بتوانند پشتوانه محکمی برای صنایع داخلی باشند.

البته این مصوبه در دوران امین هم پیگیری شد اما خود او نیز اعتقادی به سرمایه بزرگ برای شرکت های بیمه نداشت و بازار را برای ایجاد رقابت با سرمایه های کوچکتر هم مطلوب می دانست.


هرچند که در دوره او تحرکاتی در این خصوص دیده نشد، این گونه بود که با ورود مجدد همتی  به صنعت بیمه در سال 1395 باردیگر موضوع را در هیات وزیران مطرح شد و سرمایه شرکت های بیمه ای بر اساس مصوبه جدید هیات وزیران 150 میلیارد تومان تعیین شد که باید تا پایان سال 1396 تحقق می یافت.

در همان زمان هم که همتی موضوع را با هیات وزیران طرح کرد مهلت قانونی شرکت ها برای افزایش سرمایه به پایان رسیده بود و در مواقع فورجه ای که همتی از هیات وزیران گرفت تا پایان سال 1396 اعتبار داشت تا کلیه مراحل آن پایان یابد.


همتی بارها و بارها اعلام کرد که عدم تحقق این افزایش سرمایه شرکت های بیمه را در معرض ادغام و سایر پیامدهای قانونی قرار می دهد.

البته برخی شرکت های بیمه ای تا پایان سال گذشته تحرکاتی در این زمینه داشتند و در این راستا در مجامع خود مصوباتی را به تصویب رساند تا بتوانند در راستای این ابلاغیه قانونی حرکت کنند اما آنچه در عمل به دست آمده وعده های کاغذی است که در برنامه های آینده برخی شرکت ها قرار دارد .

در این میان برخی مدیران عامل نیز تحرکاتی داشته اند اما پیشنیه برخی شرکت ها و نقش سهام داران و عزم آنها در رعایت این مصوبه قانونی نقش تاثیرگذار تری را داشته است.

امروز که همتی عملا از این صنعت خداحافظی کرده است بازهم شرکت ها مانده اند و یک مصوبه!


مصوبه ای که با وجود تجدید ارزیابی های دارایی، تسعیر های نرخ ارز، ورود نقدینگی و ... در برخی شرکت ها عملیاتی نشده است و باید دید که راهکار جدید بیمه مرکزی در این خصوص چیست؟


 


 

 

 

.

ارسال نظر

نام:*
ایمیل:*
متن نظر:
کد امنیتی: *
عکس خوانده نمی شود